De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitor aansluiting onderwijs en jeugdhulp Bas Wijnen (NJi) Tweedaagse passend onderwijs oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitor aansluiting onderwijs en jeugdhulp Bas Wijnen (NJi) Tweedaagse passend onderwijs oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Monitor aansluiting onderwijs en jeugdhulp Bas Wijnen (NJi) Tweedaagse passend onderwijs oktober 2015

2 Hoe verloopt uw samenwerking? Aansluiting onderwijs-jeugdhulp in uw regio: –Wat gaat goed? –Waar loopt u tegenaan? –Welk beleid is er voor samenwerking? –Waarop is dat gebaseerd? 2

3 Doel van de monitor Hulpmiddel bij sturing op (effecten van) samenwerking; Vergelijkingsmogelijkheid binnen en tussen regio’s; Uitwisselen van goede praktijken: leren van elkaar; Verantwoording (horizontaal/ verticaal) 3

4 Verschillende monitors Dashboard passend onderwijs Deelnemers samenwerking Leerlingaantallen Leerlingkenmerken Verzuim Doorverwijzingen onderwijs Data trajecten Financiën Ervaring trajecten Basisondersteuning Gemeentelijke monitor sociaal domein (ISD) Wijkprofiel Sociaal domein Early Warning Cliëntervaring en toegankelijkheid Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ) Context van de lokale bevolking Hulp en ondersteuning Eigen kracht Participatie Kwaliteit en efficiëntie samenwerking Cliënttevredenheid

5 Opbouw monitor AOJ Cijfers uit landelijke bestanden worden ontsloten Proces-indicatoren via vragenlijsten Tevredenheid ouders/ zorgcoördinator school/ jeugdhulpmedewerker (vragenlijsten) geduid, door norm of door benchmark 5

6 Problematiek in gemeente B 6

7 Jeugdhulpgebruik in gemeente B 7

8 8 Heeft u zicht op het aantal kinderen dat zowel extra onderwijsondersteuning op school krijgt als jeugdhulp ontvangt? (overzicht alle 9 regio’s, n=393)

9 9 Op welke manier wordt er samengewerkt tussen onderwijs en jeugdhulp (overzicht regio X, n=57: professionals onderwijs en jeugdhulp)

10 10 Hoe gaat de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs in de regio waar u deel van uitmaakt? (overzicht alle 9 regio’s, n=393)

11 11 Tevredenheid van ouders op een aantal deelthema’s (respondenten uit 3 regio’s, n=120) Figuur 11: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? (N=120) ieman Bron: Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp 2015 (NJi)

12 12 Tevredenheid van jongeren op een aantal deelthema’s (respondenten uit 1 regio, n=32)

13 vervolg Dit schooljaar: deelname aan monitor aansluiting Onderwijs Jeugdhulp mogelijk voor alle swv’s Vanaf schooljaar 2016-2017: voor onderwijsregio’s gegevens geïntegreerd in Dashboard Passend Onderwijs Cliëntervaringsvragenlijst Voorschools en MBO/ arbeidstoeleiding? 13

14 Meer weten? http://www.nji.nl/nl/Passend-onderwijs- en-jeugdhulp/Monitoring-onderwijs-en- jeugdhulp 14


Download ppt "Monitor aansluiting onderwijs en jeugdhulp Bas Wijnen (NJi) Tweedaagse passend onderwijs oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google