De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZELFZORG EN LOKAAL SOCIAAL BELEID HOE MAKEN WE DIT HAALBAAR?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZELFZORG EN LOKAAL SOCIAAL BELEID HOE MAKEN WE DIT HAALBAAR?"— Transcript van de presentatie:

1 info@plazzo.be ZELFZORG EN LOKAAL SOCIAAL BELEID HOE MAKEN WE DIT HAALBAAR?

2 info@plazzo.be Programma 18u30:Onthaal 19 uur:Zelfzorg en lokaal sociaal beleid 19u30:Gezamenlijke nota 20u15:Pauze 20u30:Samenwerkingsmogelijkheden en ondersteuningsnoden 21 uur:Conclusies en afspraken verdere werkwijze 21u30:Einde

3 info@plazzo.be Platform Zelfzorg Oost- Vlaanderen Ontstaan Zelfzorg Doel

4 info@plazzo.be Ontstaan 1983: Beurs over zelfhulp in Ledeberg Regionaal overleg Gentse zelfhulpgroepen  1983-1988: 100% vrijwilligerswerk Uitwisselen van ervaringen Voorstellen van werkingen  Doorverwijzing verbeteren  Overlapping vermijden Gezamenlijke bekendmaking Gezamenlijk optreden naar  Hulpverleners  Overheid  1989-2001: Welzijnsoverleg Regio Gent Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: nood aan een provinciaal zelfzorgbeleid 15 april 2001: Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (PlaZZo)

5 info@plazzo.be Zelfzorg Totaalbegrip voor initiatieven die vertrekken vanuit de kracht van het individu die werken rond een situatie of problematiek die de kwaliteit van het leven in sterke mate beïnvloedt die de levenssituatie in eigen handen nemen en/of ervoor zorgen dat anderen dit ook kunnen  verschillende manieren  onder verschillende benamingen  rond verschillende thema’s

6 info@plazzo.be Doel Verhogen van welzijn en gezondheid van gebruikers in Oost-Vlaanderen Door gebruikersversterking via krachtenbundeling van zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen Via meersporenwerking naar Oost-Vlaamse: –Zelfzorginitiatieven –Individuen –Professionele hulpverleners –Beleid en overlegstructuren –Partnerorganisaties

7 info@plazzo.be Decreet Lokaal Sociaal Beleid Toegang verhogen van iedere burger tot grondrechten (werk, wonen, gezondheid, …) via 4 peilers  Samenwerking  Planning  Sociaal Huis  Participatie

8 info@plazzo.be Coördinatie Taak van gemeente én OCMW

9 info@plazzo.be Planning Gemeente én OCMW maken lokaal sociaal beleidsplan Eerste “proef”plan 2006-2007 Eerste LSB-plan 2008-2013 Wat moet in het LSB-plan 2008-2013 staan? Taakverdeling en werkafspraken tussen gemeente en OCMW Omgevingsanalyse Geïntegreerde visie op het lokaal sociaal beleid Manier waarop de bevolking en lokale actoren betrokken worden Meerjarenplan over de gewenste acties en inzet van lokale middelen

10 info@plazzo.be Sociaal Huis Laagdrempelig, open huis in de gemeente Informatie Loket Doorverwijzing Allerhande vragen aan het Sociaal Huis: Kinderopvang in de gemeente? Pensioenaanvraag? Huisvuilzakken? Leefloon? Zelfzorginitiatieven in de gemeente/regio? …

11 info@plazzo.be Samenwerking Gemeente, OCMW én derden Uitwisseling van informatie en ervaringen Afstemmen van het aanbod Gezamenlijk (nieuwe) vragen, noden aanpakken Overlappingen wegwerken, voorkomen

12 info@plazzo.be Participatie individuele burgers in groepen georganiseerde burgers vb. zelfzorggroepen

13 info@plazzo.be Zelfzorg en lokaal sociaal beleid Gezamenlijke NOTA ter ondersteuning van LSB vanuit zelfzorginitiatieven!! Samenwerkingsmogelijkheden? –Werkgroep zelfzorg op websites –… Ondersteuningsnoden? –Ervaringsuitwisseling deelnemers in lokaal sociaal beleid –…

14 info@plazzo.be Nota Zelfzorg en lokaal sociaal beleid Lokaal sociaal beleid Zelfzorg in Oost-Vlaanderen Lokaal sociaal beleid en zelfzorg Zelfzorg: van individueel probleem tot gezamenlijke kracht Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen: provinciale werking met lokale verankering Gezamenlijke noden leiden tot gezamenlijke doelen

15 info@plazzo.be Aanbod en vragen aan openbare besturen Gesprekspartner Bekendmaking Samenwerking Informatie Toegankelijkheid Ondersteuning Plazzo = centraal aanspreekpunt

16 info@plazzo.be Samenwerkingsmogelijkheden Gezamenlijke nota Werkgroep zelfzorg op websites …

17 info@plazzo.be Ondersteuningsnoden Informatie –vragen en informatie uit Oost-Vlaamse gemeenten –inspirerende praktijkverhalen –nieuwe evoluties vb. uitvoeringsbesluiten voor het decreet,… Ondersteuning vormingsmomenten; bijeenkomsten voor ervaringsuitwisseling en ondersteuning; ondersteuningsmateriaal. Hulpmiddelen voor inbreng van noden en mogelijkheden van Oost-Vlaamse zelfzorg in gemeentelijke en regionale stuurgroepen, overlegstructuren,… …

18 info@plazzo.be Verdere werkwijze Nota Werkgroep gemeentelijke websites Deelname in Oost-Vlaamse gemeenten …


Download ppt "ZELFZORG EN LOKAAL SOCIAAL BELEID HOE MAKEN WE DIT HAALBAAR?"

Verwante presentaties


Ads door Google