De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medewerkers, mededenkers!. OCMW Londerzeel Zorgloket.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medewerkers, mededenkers!. OCMW Londerzeel Zorgloket."— Transcript van de presentatie:

1 Medewerkers, mededenkers!

2 OCMW Londerzeel Zorgloket

3 Inhoud Een uitwisseling tussen team en individu, heen en weer tussen het grenzeloze creatieve en het formele planmatige. Matchen tussen talenten en werkopdrachten. Of hoe een ontwikkelingsplan ‘gedragen’ wordt als betekenisvol kader waarbinnen het handelen van elke medewerker zin krijgt.

4 Opbouw 1) Het Zorgloket 2) Decreet LSB en BBC 3) Ontwikkelingsplan

5 Zorgloket  Loket binnen sociaal huis  Focus op ouderen & personen met een handicap  Doel:  Zo lag mogelijk thuis wonen  Zo kwalitatief mogelijk

6 Zorgloket  Werkwijze:  Rechtenuitputting  Huisbezoeken  Proactief werken  Netwerken

7 Zorgloket  Basis: ouderenbehoeftenonderzoek (Verté, 2007):  19,7% voelt zich eenzaam  10% verveelt zich  26,3% is minstens 1 keer gevallen  37,5% is mantelzorger  15,1% doet aan vrijwilligerswerk

8 Zorgloket  Aanbod:  Poetsdienst  Warme maaltijden  Lokale mantelzorgpremie  Verwarmingstoelage  Tegemoetkomingen (IVT/IT en THAB)  Pensioen  Samenwerking Groep Intro (klus)  Samenwerking IN-Z (oppas)  Projectwerking/vrijwilligerswerking

9 Zorgloket  Nauwe samenwerking LOAR  Samenwerking WZC en assistentiewoningen  SEL LoKa - Lokaal Samenwerking initiatief Eerste Lijn gezondheidszorg Londerzeel – Kapelle-op-den-Bos - Multidisciplinaire samenwerking tussen de professionele zorgaanbieders in een bepaalde regio

10 Decreet Lokaal Sociaal Beleid  Voor BBC: Elk lokaal bestuur dient een Lokaal Sociaal Beleidsplan op te stellen dat minstens de volgende elementen bevat: - Omgevingsanalyse - Visie op lokaal sociaal beleid - Taakverdeling en werkafspraken tussen gemeente en OCMW (!) - Beschrijving van de wijze waarop burgers kunnen participeren

11 Decreet Lokaal Sociaal Beleid  Voordelen: 1) Dit plan moet de strategische aspecten van de verschillende sectorale plannen integreren + de samenwerking, participatie en coördinatie regelen + uitwerking van het concept Sociaal Huis 2) Hele werking van het Zorgloket was er in opgenomen

12 Decreet Lokaal Sociaal Beleid  Na BBC: - Niet langer verplicht een Lokaal Sociaal Beleidsplan op te stellen - Waarom?

13 BBC  Redenen: 1) Gelijkvormigheid in beleids- en beheerssysteem tussen OCMW en gemeente  Essentieel met het oog op meer samenwerking 2) Gelijkvormigheid in beleidsrapporten  Samenhang  Feedback geven en ontvangen  Vergelijkbare statistieken

14 BBC 3) Van input- naar outputsturing 4) Planlastvermindering  “Meer beleidsvrijheid, minder planlasten”  Afschaffen sectorale plannen en integratie in een meerjarenplanning  Gevolg: LSBplan, sport en jeugd in 1 enkel meerjarenplan  Met keuze aan Vlaamse Beleidsprioriteiten: - economie, jeugd, flankerend onderwijs, cultuur, … - geen voor LSB, geen specifiek voor ouderen

15 BBC  Gevolg: ‘Minimale invulling’ via prioritaire doelstellingen Overige beleid/regulier werk? Samenhangend (lokaal sociaal) beleid? Gedeeld door de hele organisatie of werk van enkelingen? Zingeving aan het dagelijkse handelen?

16 BBC  Resultaat: een zoekend team  “Wat zijn we eigenlijk aan het doen?”  “Waar is de rode draad?”  “Waar willen we met dit loket naartoe?” Nood aan een ontwikkelingsplan (binnen BBC)!

17 Een uitwisseling tussen team en individu 1) Feitelijke foto: wat doen we vandaag? Collectieve reflectie 2) SWOT door productverantwoordelijke Kritische evaluatie werking door individuele medewerker 3) Bespreking SWOTs Kritische evaluatie werking in team Hoe gaan we sterktes behouden, kansen grijpen, …

18 Heen en weer tussen het grenzeloze creatieve en … 4) Ontstaan van allerlei ideeën  Creatief proces  Individueel en in team  Grenzeloos  Discussie  Verslag  Vb.: lokale mantelzorgpremie

19 … het formele planmatige. 5) Per product acties kiezen Waar willen we voor gaan? 6) Ontwikkelen van een sjabloon  Eenvormig  Productverantwoordelijke  Indicatoren  Planning  Vb. 7) Ontwikkelen structuur  Binnen BBC

20 … het formele planmatige. 8) Terugkoppeling secretaris, MAT en voorzitter 9) Vast BureauGedragen 10) Advies Welzijnsraad Bottom-up 11) Goedkeuring Raad benadering

21 Matchen tussen talenten en werkopdrachten.  Productverantwoordelijken op basis van interesses en competenties  Verantwoordelijkheid & engagement  Groei

22 Of hoe een ontwikkelingsplan ‘gedragen’ wordt …  SAMEN proces doorlopen  SAMEN keuzes gemaaktWerk van enkeling  GEDEELDE verantwoordelijkheid  Goedgekeurd door secretaris, Vast Bureau en Raad  Gevolg 1: grote strategische doelen werden vertaald naar teamniveau  Gevolg 2: voor ieder wat wils

23 als betekenisvol kader waarbinnen het handelen van elke medewerker zin krijgt.  Proces van zingeving  Identificatie met ruimer kader  Identificatie met ‘eigen’ producten

24 Opmerkingen  Tijdsintensief  Trekker  Nieuwe medewerkers?

25 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Medewerkers, mededenkers!. OCMW Londerzeel Zorgloket."

Verwante presentaties


Ads door Google