De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom. Lokaal Sociaal Beleid Wijnegem Voorstelling & dialoog 14 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom. Lokaal Sociaal Beleid Wijnegem Voorstelling & dialoog 14 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Lokaal Sociaal Beleid Wijnegem Voorstelling & dialoog 14 maart 2006

3 Programma 19.30uOntvangst 19.50 uDEEL 1. Presentatie LSB Wijnegem 20.20 uDEEL 2. Dialoog tss LB en LA 21.05 uPauze 21.20uDEEL 3. Resultaten dialoog 21.30uSlot

4 Deel 1 Voorstelling Lokaal Sociaal Beleid

5 Lokaal Sociaal Beleid  Sinds ME: welzijn = taak overheid  19 maart 2004: decreet LSB  kader, nieuwe dynamiek  pijlers:  Maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger Zie: art 3, 1°: LSB = geheel van de beleidsbepaling en acties van LB en de acties van LA, met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de rechten vastgelegd in art. 23 en 24 §3 van de GW.  Samenwerken • Gemeente & OCMW / & derden  Plannen • LSB-plan - 1ste plan 2006-2007 (planning, afspraken) - 2de plan 2008-2013 (eigenlijke plan) • LB coördineert  Participatie • LA, burgers, doelgroepen

6 LSB-plan Wijnegem 2006-2007  2005: oprichting werkgroep  Samenstelling: LB  Werkzaamheden: • Analyse dienstverlening LB → # beleidskeuzes • Planning LSB-plan 2008-2013

7 LSB-plan Wijnegem 2006-2007 Analyse dienstverlening LB

8 Stap 1. Inventaris acties LB Stap 2. Prioriteitenonderzoek Stap 3. Clustering Stap 4. Beleidskeuzes

9 Analyse dienstverlening LB Stap 1. Inventaris acties LB per grondrecht → Grondrechten: recht op …  arbeid  sociale zekerheid  behoorlijke huisvesting  bescherming van een gezond leefmilieu  culturele en maatschappelijke ontplooiing  onderwijs

10 Stap 1. Inventaris acties LB per grondrecht ARBEID - Schoolstages - Vakbondsoverleg - Arbeidstrajectbegeleiding - Dienstencheques - Website - … GEZOND LEEFMILIEU - Mobiliteitsplan - Minaraad - Afvalsortering - Bewegwijzering - Info Wijnegem - … SOCIALE ZEKERHEID - Sociale Dienst - Gezondheidsraad - Leefloon - Dienst Juridisch advies - … CULT. EN MAATSCH. ONTPLOOIING - Autoluwe dag (buurtdag) - Vakantiewerking - Praatcafé - MMC - … HUISVESTING - Sociale woningen - Poetsdienst, Klusjesdienst - LOI - Rusthuis - … ONDERWIJS - Samenwerking met CLB - Lagere school Notelaar - Opleiding personeel - Scholenoverleg - …

11 Stap 2. Prioriteitenonderzoek  Criterium “behoefte”  Welke acties zijn prioritair? Voor welke acties is er behoefte om ze op de beleidsagenda te plaatsen?  Individueel 27 acties  Werkgroep19 acties

12 Weerhouden acties werkgroep - Dienst Juridisch advies Sociale zekerheid - Dienst Schuldbemiddeling Cult. en maatsch. ontplooiing - Dienst Bud ge tbegeleiding Cult. en maatsch. ontplooiing - Dienst Kinderopvang Sociale zekerheid - Sociale Dienst Sociale Zekerheid - Bouw zorgappartementen voor ouderen Huisvesting - Gemeentelijke sociale woningen Huisvesting - Plan voor bouw sociale woningen met Arro Huisvesting - Woonuitbreidingsgebieden Huisvesting - Klusjesdienst Huisvesting - Poetsdienst Huisvesting - Rusthuis Huisvesting - Autoluwe dag Cult. en maatsch. ontplooiing - Gemeenschapscentrum Cult. en maatsch. ontplooiing - Geven v a n cultuurcheques Cult. en maatsch. ontplooiing - Inrichten speelpleintjes in de buurt Cult. en maatsch. ontplooiing - Toegankelijkheid openbare domeinen Cult. en maatsch. ontplooiing - Vakantiewerking Cult. en maatsch. ontplooiing - Scholenoverleg tussen alle Wijn. scholen Onderwijs Stap 2. Prioriteitenonderzoek

13 Stap 3. Clustering Stap 4. Beleidskeuzes  Juridisch en financieel advies  Dienst Juridisch advies  Dienst SchuldbemiddelingC  Dienst BudgetbegeleidingO  Huisvesting M  Bouw zorgappartementen voor ouderenM  Sociale woningenU  RusthuisN  Ondersteuning bij thuiswonen (o.a. poetsdienst, klusjesdienst) I  Maatschappelijke en culturele integratie C  Buurtwerking / buurtversterkingA  Toegankelijkheid openbare domeinenT  Scholenoverleg tussen alle Wijnegemse scholen I  Cultuurcheques, …E  Gemeenschapscentrum  Kinderopvang  Vakantiewerking Niet weerhouden acties ‘borgen’.

14 LSB-plan Wijnegem 2006-2007 Planning LSB-plan 2008-2013

15  Planningstructuur  Participatiestructuur

16 Planning LSB-plan 2008-2013 Planningsstructuur  Voorbereiding (1) Analyse  Omgevingsanalyse  Bespreking beleidskeuzes  Bijsturen beleidskeuzes (2) Synthese  Prioriteitenbepaling  Formuleren van een visie  Formuleren van doelstellingen  Strategische doelstellingen en missie  Tactische en operationele doelstellingen  Goedkeuring  Uitvoering  Evaluatie  Bijsturing

17 Participatiestructuur  Identificatie van de ‘participanten’ per grondrecht gemeente Lokaal bestuurOCMW In Wijn. gehuisvest Externe lokale actoren Niet in Wijn. gehuisvest PARTICIPANTEN Lokale actoren Experten Inwoners Wijnegem Specifieke doelgroepen

18 Participatiestructuur  Participatiegraden  Voorstel bekendmaken Lage BTKH  Voorstel bekendmaken + aanvullen  Voorstel bekendmaken + aanpassen + aanvullen  Voorstel open op tafel leggen  Open dialoog Hoge BTKH

19 Participatiestructuur  Participatiematrix Voorbereiding (analyse) Voorstel bekendmaken Voorstel bekendmaken + aanvullen Voorstel bekendmaken + aanpassen + aanvullen Ext. lokale actoren / Experten Voorstel open op tafel leggen Open dialoog

20 Deel 2 Dialoog tussen lokaal bestuur en lokale actoren

21 Bespreking beleidskeuzes LB  Juridisch en financieel advies  Dienst Juridisch advies  Dienst SchuldbemiddelingC  Dienst BudgetbegeleidingO  Huisvesting M  Bouw zorgappartementen voor ouderenM  Sociale woningenU  RusthuisN  Ondersteuning bij thuiswonen (o.a. poetsdienst, klusjesdienst) I  Maatschappelijke en culturele integratie C  Buurtwerking / buurtversterkingA  Toegankelijkheid openbare domeinenT  Scholenoverleg tussen alle Wijnegemse scholen I  Cultuurcheques, …E  Gemeenschapscentrum  Kinderopvang  Vakantiewerking

22 GROEP 1 GROEP 2 De Loecker Marc De Win Ria De Meyer-Loomans Agnes Naulaers Dries Thijs Charel Verstrepen Paul Bresseleers Brigitta Duys Kristin Roeykens Gerda Van Osselaer Jurgen Bourlet Louis Ceulemans Marcel Geerinckx Eddy Michielsens Philippe Van Echelpoel Liliane Verelst Erica De Mol Robert Pacquée-Rombouts Maria Sysmans Emile

23 Pauze

24 Deel 3 Resultaten dialoog

25 Bedankt!


Download ppt "Welkom. Lokaal Sociaal Beleid Wijnegem Voorstelling & dialoog 14 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google