De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we ‘Wat U hebt beloofd’ Na de zegen Ps. 87: 1,2,3 Schriftlezing: Ruth 1 Tekst: Ruth.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we ‘Wat U hebt beloofd’ Na de zegen Ps. 87: 1,2,3 Schriftlezing: Ruth 1 Tekst: Ruth."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we ‘Wat U hebt beloofd’ Na de zegen Ps. 87: 1,2,3 Schriftlezing: Ruth 1 Tekst: Ruth 1

2  Votum en zegengroet  Ps. 87: 1,2,3  Gz. 11: 1  Lezen van de wet  Gz. 11: 2,3  Gebed  Lezen & tekst:Ruth 1  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5 Voor de dienst: ‘Wat U hebt beloofd’

3 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 87: 1,2,3  Gz. 11: 1  Lezen van de wet  Gz. 11: 2,3  Gebed  Lezen & tekst:Ruth 1  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5

4

5

6 Thema: Is er wel brood in Betlehem? Het boek Ruth begint met een groot drama. Er is hongersnood in Betlehem. En Betlehem betekent nog wel broodhuis. Noömi gaat met haar man Elimelech weg uit Betlehem in Juda. Naar Moab, een heidens land. Is dat geloof of ongeloof? Goed of fout? God had ze verboden om met moabieten om te gaan. Dit lees je in Deut. 23:3. Als in Betlehem, het broodhuis, hongersnood heerst, wat moet je dan? Noömi gaat weg, misschien geloofde ze wel dat de God van Israël haar ook in Moab brood kon geven. In Moab sterft de man en de zonen sterven ook. Noömi blijft alleen achter met haar twee moabitische schoondochters. Noömi, Orpa en Ruth zijn alle drie weduwe. Maar het verschil is hun afkomst, het verschil tussen Israël en de andere volken. Orpa blijft in Moab en Ruth gaat mee met Noömi. Beide vrouwen beslissen vanuit hun hart en de tekst (in de bijbel) oordeelt daar verder niet over. Maar Gods weg, de Heer is koning (dat betekent ook de naam Elimelech) gaat anders. De HEER regeert de menselijke besluiten. Dat betekent dat de Here erbij is als mensen een besluit nemen. God stuurt de mensen.

7 Het gaat in dit hoofdstuk over de terugkeer. Terug naar de plek waar je vandaan komt, zoals Jozef en Maria op weg gingen naar hun stad, naar Betlehem. Zo gaat ook Noömi terug naar haar volk en naar haar plaats. Maar Noömi komt wel heel anders terug dan ze gegaan is. Vol is ze gegaan, met een heel gezin, en leeg komt ze terug. Haar man is gestorven, haar zoons zijn gestorven. Ze is leeg en bitter en verdrietig. En Ruth komt als heidense vrouw in een heel ander volk terecht. “Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God,”sprak ze uit. En ze vertrouwde hierop. Maar om dat vol te houden is wel heel moeilijk. Ruth komt eigenlijk leeg mee met Noömi, want ze heeft net zo weinig kansen. Ze is namelijk wees, weduwe en ook nog eens een Moabitische vreemdeling. Dan begint de gersteoogst in Betlehem. Wat zou die brengen? Voor ons begint vandaag Advent. We verwachten de komst van de Heer. Wat zou die brengen? Nu is het soms nog zo leeg, zijn we bang en de dood bestaat nog steeds. Maar de oogsttijd begint. Als je ergens naar terugkeert heb je bepaalde verwachtingen. Je hoopt dat het beter zal worden en dat de dingen zullen veranderen.

8

9

10

11 Het Lied wordt eerst voorgezongen door het zang groepje. De tekst en de muziek staan dan op de beamer. Gelijk in de maat gaan we dit lied nog een keer zingen. Nu zingen we als gemeente samen met het zanggroepje met muziekbegeleiding. De tekst staat op de beamer.

12

13 Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 2012 Schröder & Busser / Celmar Music

14 Een lichtje aan de horizon Als je alles hebt verloren, zoals Noömi op een dag En je leven, slechts gevuld lijkt met verdriet en tegenslag, je weer terug wilt naar je wortels weg van eenzaamheid en pijn, blijkt er toch ineens een lichtje aan de horizon te zijn.

15 Refrein: Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen die wij hier mogen lezen, mogen horen. Onder de vleugels van het oude Betlehem Wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren. Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 2012 Schröder & Busser / Celmar Music

16

17  Votum en zegengroet  Ps. 87: 1,2,3  Gz. 11: 1  Lezen van de wet  Gz. 11: 2,3  Gebed  Lezen & tekst:Ruth 1  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5

18  Votum en zegengroet  Ps. 87: 1,2,3  Gz. 11: 1  Lezen van de wet  Gz. 11: 2,3  Gebed  Lezen & tekst:Ruth 1  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5

19 Psalm 87: 1,2,3 Vers 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

20 Psalm 87: 1,2,3 Vers 2 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt' en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die mij kennen en bezingen.

21 Psalm 87: 1,2,3 Vers 3 De Filistijnen, Tyriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht een zeggen: elk van hen is daar geboren.

22  Votum en zegengroet  Ps. 87: 1,2,3  Gz. 11: 1  Lezen van de wet  Gz. 11: 2,3  Gebed  Lezen & tekst:Ruth 1  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5

23 Vers 1 Hoor Israël, de Here, enig is onze God – Hem liefhebben, Hem eren is u het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht Gezang 11: 1

24  Votum en zegengroet  Ps. 87: 1,2,3  Gz. 11: 1  Lezen van de wet  Gz. 11: 2,3  Gebed  Lezen & tekst:Ruth 1  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5

25  Votum en zegengroet  Ps. 87: 1,2,3  Gz. 11: 1  Lezen van de wet  Gz. 11: 2,3  Gebed  Lezen & tekst:Ruth 1  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5

26 Vers 2 Laat voor dit woord des Heren uw hart een woning zijn, laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken waar gij ook zit of staat, het worde taal en teken daar waar gij komt of gaat. Gezang 11: 2,3

27 Vers 3 Gij zult het aan den lijve meedragen op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis – looft God, o gij verlosten, loof God! Hij bracht u thuis! Gezang 11: 2,3

28  Votum en zegengroet  Ps. 87: 1,2,3  Gz. 11: 1  Lezen van de wet  Gz. 11: 2,3  Gebed  Lezen & tekst:Ruth 1  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5

29  Votum en zegengroet  Ps. 87: 1,2,3  Gz. 11: 1  Lezen van de wet  Gz. 11: 2,3  Gebed  Lezen & tekst:Ruth 1  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5

30  Votum en zegengroet  Ps. 87: 1,2,3  Gz. 11: 1  Lezen van de wet  Gz. 11: 2,3  Gebed  Lezen & tekst:Ruth 1  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5

31 Psalm 13: 1,4 Vers 1 Hoe lang, o HEER, vergeet Gij mij? En tot hoe lang, mijn God, houdt Gij Uw aangezicht voor mij verborgen, blijf ik nog eenzaam in mijn zorgen? Hoe lang gaat Gij aan mij voorbij?

32 Psalm 13: 1,4 Vers 4 Toch, HEER, ik zal niet ondergaan, op U blijft mijn vertrouwen staan. Ik wil van uw verlossing zingen en danken voor uw zegeningen: Gij, HERE, hebt mij welgedaan

33 Ruth 1 Na de preek: Ps. 107: 3,5

34  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5  Gebed  Collecte  Ps. 87: 4,5  Zegen

35 Psalm 107 Vers 3 Hij deed hen veilig treden op effen, ruime baan. Hij deed hen vaste steden als woonplaats binnengaan. Loof nu de HEER verblijd om 't wonder van zijn gaven, die brood in nood bereidt, de dorstigen wil laven.

36 Psalm 107 Vers 5 Hij wilde hen geleiden uit donkerheid en dood, van banden hen bevrijden en redden uit de nood. Looft nu de HEER verblijd om 't wonder van zijn gaven, die bronzen deuren splijt, verbreekt de ijzren staven.

37  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5  Gebed  Collecte  Ps. 87: 4,5  Zegen

38  Vandaag  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Ps. 107: 3,5

39  Ps. 13: 1,4  Preek  Ps. 107: 3,5  Gebed  Collecte  Ps. 87: 4,5  Zegen

40

41

42 Tot vanmiddag om 14.30 uur Met Ds. De Kimpe In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we ‘Wat U hebt beloofd’ Na de zegen Ps. 87: 1,2,3 Schriftlezing: Ruth 1 Tekst: Ruth."

Verwante presentaties


Ads door Google