De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opening welkom door voorzitter Sake van der Meer Agenda 1 Beleidsplan Sportvisserij Nederland Pauze 2 Beleidsplan Sv Fryslân 3 Afsluiting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opening welkom door voorzitter Sake van der Meer Agenda 1 Beleidsplan Sportvisserij Nederland Pauze 2 Beleidsplan Sv Fryslân 3 Afsluiting."— Transcript van de presentatie:

1

2 Opening welkom door voorzitter Sake van der Meer Agenda 1 Beleidsplan Sportvisserij Nederland Pauze 2 Beleidsplan Sv Fryslân 3 Afsluiting

3 Beleidsplan bijeenkomst 2-6-15 Doel van deze avond 1.Bespreken Beleidsplan SVN 2.Input leveren voor Beleidsplan Sv Fryslân Harsenskrabje Brainstormen Werktitel; “……..” Suggesties?

4 Beleidsplan Sportvisserij in Nederland 2016-2020 Ledenvergaderingen federaties Voorjaar 2015

5 Begeleidingsgroep Inventarisaties Huidige beleidsplan Ronde federaties + specialisten (beleidsplannen federaties) Jeugdgroep, Handel, Sportvisacademie Personeel Zeeplatform Synthese, speerpunten bepalen 1 e uitwerking speerpunten Ronde federaties + specialisten Beroepskrachten Jeugdgroep, Handel Concept beleidsplan

6 Naar buiten!

7 Vijf thema’s -Midden in de samenleving -Intense natuurbeleving -Een goede visstand in gezond water -Vrijwilligersorganisatie -Van en voor sportvissers -Wedstrijden, als Team naar de Top

8 Midden in de samenleving  Verbeteren draagvlak  Controle continueren, verdere inzet op kwaliteit  Hengelsport maatschappelijk verantwoord actief  Samenwerking  Externe producten waar mogelijk uitbreiden

9 Intense natuurbeleving  Sportvissen als natuurbeleving onder de aandacht brengen.  Uitbreiden vislessen op school  Outdoor-karakter benadrukken  Toegankelijkheid stedelijk water  Vervolg op basiscursus  Richten op 55+

10 Een goede visstand in gezond water  Veranderende visstand in Nederland  Richten op stadswateren  Eigen visvijvers stimuleren  Beroepsvisserij: duurzame visserij  Zeebaars, prioriteit voor de sportvisserij  Bevisbaarheid windmolenparken  Toegankelijkheid en bevisbaarheid wateren waarborgen  Expertise centrum vis(stand) en sportvisserij

11 Vrijwilligersorganisatie  Versterken plaatselijke belangenbehartiging  Wat is een goede vereniging?  Praktische ondersteuning, vereniging breed  Elke vereniging een eigen sportaccommodatie (visvijver + clubhuis). Biedt tevens mogelijkheid voor viskampen etc.

12 Van en voor sportvissers  Versterken VISpas  Duidelijke standpunten  Kennis over de eigen achterban  VISpas voor het zoute water  Stimuleren hengelsporttoerisme  Versterken belangenbehartiging  Betrekken jongeren

13 Deeluitwerking wedstrijden Als Team naar de Top Zes thema’s:  Topsport  Breedtesport  Jeugd  Opleiding & talentherkenning  Water, Visstand & Faciliteiten  Externe ontwikkelingen

14 Speerpunten wedstrijden Een structurele plaats in de top vijf van wedstrijdlanden (FIPS/CIPS) en minimaal drie podiumplaatsen per jaar bij de belangrijke internationale wedstrijden behalen Een wedstrijdstructuur voor vissen in teamverband opzetten en het aantal deelnemende teams jaarlijks laten stijgen met 5%

15 Naar buiten! Algemene ledenvergadering 6 juni 2015 - Papendal

16 Pauze

17 Beleidsplan procedure & planning 2 juni ‘Harsenskrabje’ met HSVn Juni-nov ; opstellen 1 e concept Sept: Enquête online/info verzamelen 17 nov bespreken 1 e concept op Voorzittersoverleg Dec-maart; opstellen 2 concept Inloopavonden voor recreatieve sportvisser Bijeenkomst externe partijen; winkeliers, recreatie, ……….. 19 april’16 bespreken 2 e concept op Voorzittersoverleg 10 mei’16 ALV vaststellen definitief Beleidsplan 2016-2020

18 Beleidsplan 2010-2015 Gerealiseerde Doelstellingen: Adequate controle en handhaving. Jaarlijkse groei van de achterban met 3%. Goede communicatie, uitwisseling en afstemming met de hengelsportverenigingen, specialistengroepen en sportvissers. Goed beleid voor de relatie met de beroepsvisserij. Een adequate invulling en uitvoering van het visplan. Vergroting van het aantal deelnemers aan FK's

19 Beleidsplan 2010-2015 Gerealiseerde Doelstellingen: Een duidelijk overzicht van wedstrijdwateren in Fryslân. Gereguleerd gedrag van wedstrijdvissers aan de waterkant. Aandacht voor de zeevisserij. Maximale inbreng van de Friese wateren in de Landelijke lijst. Beleid tav de verstrekking van tijdelijke vergunningen voor bijzondere doelgroepen. Kwalitatief hoogwaardige Visdocumenten. Zorgvuldige behandeling vragen en/of klachten sportvissers/leden.

20 Beleidsplan 2010-2015 Gerealiseerde Doelstellingen: Deskundige vrijwilligers en kantoormedewerkers Vrijwilligers waarderen, o.a. door middel van jaarlijkse vrijwilligersdag en kerstpakket. Uitwerken stagebeleid Goede contacten met overheden, politiek, natuurorganisaties en andere relevante partijen. Bekendheid met inrichtingsplannen provincie, gemeenten, waterschappen e.a. Invoering nachtvispas. Steun van Sportvisserij Nederland.

21 Beleidsplan Missie De missie van Sportvisserij Fryslân Het behartigen van de belangen van de sportvisserij in Fryslân in de ruimste zin van het woord en het bevorderen van de sportvisserij als sportieve recreatie. Het behartigen van de belangen van haar leden. Het behartigen van de belangen van de aangesloten sportvissers en van alle overige personen die in Fryslân de sportvisserij beoefenen. Het bevorderen dat zoveel mogelijk aangesloten sportvissers in zoveel mogelijk viswater tegen redelijke kosten kunnen vissen ……………………..

22 Beleidsplan Visie Goede belangenbehartiging Actief anticiperen op veranderingen binnen sportvisserij, water- en natuurbeheer en recreatie- en watersportsector Effectief en doelmatig communiceren met alle partners Actieve vrijwilligersorganisatie professionaliseren ………………………………..

23 Beleidsplan Strategie Projectmatig werken Professionaliseren vrijwilligers en HSVn Actief partnerschap met externe partijen “Regeren is voor uitzien” ; pro actief reageren …………………………

24 Beleidsplan thema Wedstrijden Speerpunten Opzetten Teamsport – teamwedstrijden Handhaven belang Breedtesport en FK structuur Uitbreiden wedstrijdparcours en voorzieningen Verkenningen op het gebied van sportvisvijvers …………………………..

25 Beleidsplan thema Controle & Handhaving Speerpunten Inzet professionaliseren Inzet continueren Faciliteiten professionaliseren Uitbreiden samenwerking Toezichtskringen, Politie, natuurorganisaties,…. ………………………………………………

26 Beleidsplan thema VBC Speerpunten Handhaven samenwerking binnen VBC met huidige partijen Richten op ‘Gezond water’ Duurzame sport en beroepsvisserij Kritisch afweging ‘benutting’ ………………………………………………….

27 Beleidsplan thema Voorzieningen Speerpunten Bereikbaarheid viswater essentieel Bevisbaar water essentieel Onderhoud voorzieningen Voorzieningen stadswateren (Streetfishing) ………………………….

28 Beleidsplan thema Jeugd Speerpunten Actief op Social Media Vislessen HSV Activiteiten stimuleren en ondersteunen Uniformering (landelijk) Jeugdlidmaatschap HSVn …… …………………

29 Beleidsplan thema Zeevissen Speerpunten Inventariseren wedstrijdparcours Deelname landelijke commissies Jaarlijks Open FK Zeevissen Organiseren Selectiewedstrijd Noorden ………………………

30 Beleidsplan thema Voorlichting & Promotie Speerpunten Communicatie via – Social Media – www – pers - …. Het Visblad /Fisk&Wetter Vaste contactmomenten met externe partners Nieuwjaarreceptie – Vrijwilligersdag ………………………………………..

31 Samenvatting Ingebrachte speerpunten

32 Versterking organisatie HSVn HSV is de spil van de sportvisserij Organiseren activiteiten voor de leden cq sportvissers Huren lokaal visrecht Leveren de VISpas Zorgen voor visstandbeheer Promotie Lokale belangenbehartiging

33 Versterking organisatie HSVn Beleidsplan SVN Samen met federaties de verenigingen ondersteunen ter verbetering van de organisatie. Hoe Info verzamelen over alle verenigingen Succesfactoren benoemen Te denken aan Samenwerking tussen verenigingen binnen gemeente Goede contacten met gemeenten en hengelsportzaken Voldoende bestuursleden en commissies die zich richten op: visstandbeheer, wedstrijden, jeugd en handhaving. Is de vereniging zo ingericht dat alle activiteiten worden uitgevoerd? Hoe kunnen we leren van de hsv? Hoe kunnen we de hsv helpen?

34 Sluiting

35


Download ppt "Opening welkom door voorzitter Sake van der Meer Agenda 1 Beleidsplan Sportvisserij Nederland Pauze 2 Beleidsplan Sv Fryslân 3 Afsluiting."

Verwante presentaties


Ads door Google