De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. De Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 11 Na de zegen Ps. 95 : 1,2 en 3 Schriftlezing: Deut.29 : 1 – 2 / Kon.2 : 19 – 22.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. De Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 11 Na de zegen Ps. 95 : 1,2 en 3 Schriftlezing: Deut.29 : 1 – 2 / Kon.2 : 19 – 22."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. De Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 11 Na de zegen Ps. 95 : 1,2 en 3 Schriftlezing: Deut.29 : 1 – 2 / Kon.2 : 19 – 22 Mat.4 : 23 -24 / Hand. 2 : 43 Hand. 5 : 15 – 16 / Ps. 106 : 1 – 2 Tekst: Hebr. 2 : 1-4

2 Zaterdag 24 november van 10:00 –16:00 Locatie: Zwingel 3 Kosten: 5 euro per auto De kampdata zijn 9/10/11 mei 2012 U wilt ook graag uw auto weer schoon? Wij willen graag met ruim 40 jongeren op jeugdkamp!

3 Wat: Gemeente avond Wanneer: 22 November Thema: De koers van onze gemeente Voor wie: Baalderveld Oost Waar:Morgenlicht Hoe laat: 19.45 is de koffie klaar

4

5

6 Samen Gemeente zijn Samen met de jongeren 15+ Samen met de jongeren 15+ Samen preekverwerking : Zondag 2 Samen preekverwerking : Zondag 2 Vanavond - 18.30 Vanavond - 18.30 Jeugdraad - Oost Jeugdraad - Oost

7 In deze dienst zal Ds. De Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 11 Na de zegen Ps. 95 : 1,2 en 3 Schriftlezing: Deut.29 : 1 – 2 / Kon.2 : 19 – 22 Mat.4 : 23 -24 / Hand. 2 : 43 Hand. 5 : 15 – 16 / Ps. 106 : 1 – 2 Tekst: Hebr. 2 : 1-4

8 Zaterdag 24 november van 10:00 –16:00 Locatie: Zwingel 3 Kosten: 5 euro per auto De kampdata zijn 9/10/11 mei 2012 U wilt ook graag uw auto weer schoon? Wij willen graag met ruim 40 jongeren op jeugdkamp!

9 Wat: Gemeente avond Wanneer: 22 November Thema: De koers van onze gemeente Voor wie: Baalderveld Oost Waar:Morgenlicht Hoe laat: 19.45 is de koffie klaar

10

11

12 Samen Gemeente zijn Samen met de jongeren 15+ Samen met de jongeren 15+ Samen preekverwerking : Zondag 2 Samen preekverwerking : Zondag 2 Vanavond - 18.30 Vanavond - 18.30 Jeugdraad - Oost Jeugdraad - Oost

13 In deze dienst zal Ds. De Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 11 Na de zegen Ps. 95 : 1,2 en 3 Schriftlezing: Deut.29 : 1 – 2 / Kon.2 : 19 – 22 Mat.4 : 23 -24 / Hand. 2 : 43 Hand. 5 : 15 – 16 / Ps. 106 : 1 – 2 Tekst: Hebr. 2 : 1-4

14 Zaterdag 24 november van 10:00 –16:00 Locatie: Zwingel 3 Kosten: 5 euro per auto De kampdata zijn 9/10/11 mei 2012 U wilt ook graag uw auto weer schoon? Wij willen graag met ruim 40 jongeren op jeugdkamp!

15 Wat: Gemeente avond Wanneer: 22 November Thema: De koers van onze gemeente Voor wie: Baalderveld Oost Waar:Morgenlicht Hoe laat: 19.45 is de koffie klaar

16

17 Samen Gemeente zijn Samen met de jongeren 15+ Samen met de jongeren 15+ Samen preekverwerking : Zondag 2 Samen preekverwerking : Zondag 2 Vanavond - 18.30 Vanavond - 18.30 Jeugdraad - Oost Jeugdraad - Oost

18

19 In deze dienst zal Ds. De Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 11 Na de zegen Ps. 95 : 1,2 en 3 Schriftlezing: Deut.29 : 1 – 2 / Kon.2 : 19 – 22 Mat.4 : 23 -24 / Hand. 2 : 43 Hand. 5 : 15 – 16 / Ps. 106 : 1 – 2 Tekst: Hebr. 2 : 1-4

20 Zaterdag 24 november van 10:00 –16:00 Locatie: Zwingel 3 Kosten: 5 euro per auto De kampdata zijn 9/10/11 mei 2012 U wilt ook graag uw auto weer schoon? Wij willen graag met ruim 40 jongeren op jeugdkamp!

21 Wat: Gemeente avond Wanneer: 22 November Thema: De koers van onze gemeente Voor wie: Baalderveld Oost Waar:Morgenlicht Hoe laat: 19.45 is de koffie klaar

22

23

24 Samen Gemeente zijn Samen met de jongeren 15+ Samen met de jongeren 15+ Samen preekverwerking : Zondag 2 Samen preekverwerking : Zondag 2 Vanavond - 18.30 Vanavond - 18.30 Jeugdraad - Oost Jeugdraad - Oost

25 In deze dienst zal Ds. De Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 11 Na de zegen Ps. 95 : 1,2 en 3 Schriftlezing: Deut.29 : 1 – 2 / Kon.2 : 19 – 22 Mat.4 : 23 -24 / Hand. 2 : 43 Hand. 5 : 15 – 16 / Ps. 106 : 1 – 2 Tekst: Hebr. 2 : 1-4

26  Votum en zegengroet  Ps.95 : 1,2 en 3  Lezen van de wet  Ps.86 : 4  Gebed  Lezen:  Ps.106 : 1 en 2  Tekst:Hebr. 2: 1-4 (m.n. vers 1!)  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3 Voor de dienst: Gz. 11: 1,2 en 3

27 Vers 1 Hoor Israël, de Here, enig is onze God – Hem liefhebben, Hem eren is u het hoogst gebod! Gij zult uw God beminnen, Hem dienen, dag en nacht met hart en ziel en zinnen en met geheel uw kracht Gezang 11

28 Vers 2 Laat voor dit woord des Heren uw hart een woning zijn, laat kinderen het leren, vertel het groot en klein; gij zult erover spreken waar gij ook zit of staat, het worde taal en teken daar waar gij komt of gaat. Gezang 11

29 Vers 3 Gij zult het aan den lijve meedragen op uw hand, het op uw voorhoofd schrijven alom in stad en land, op poorten en op posten van deuren in uw huis – looft God, o gij verlosten, loof God! Hij bracht u thuis! Gezang 11

30 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.95 : 1,2 en 3  Lezen van de wet  Ps.86 : 4  Gebed  Lezen:  Ps.106 : 1 en 2  Tekst:Hebr. 2: 1-4 (m.n. vers 1!)  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3

31  Votum en zegengroet  Ps.95 : 1,2 en 3  Lezen van de wet  Ps.86 : 4  Gebed  Lezen:  Ps.106 : 1 en 2  Tekst:Hebr. 2: 1-4 (m.n. vers 1!)  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3

32  Votum en zegengroet  Ps.95 : 1,2 en 3  Lezen van de wet  Ps.86 : 4  Gebed  Lezen:  Ps.106 : 1 en 2  Tekst:Hebr. 2: 1-4 (m.n. vers 1!)  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3

33 Vers 1 Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

34 Vers 2 De HEER is groot, een God vol kracht, een Vorst in majesteit en macht ver boven elke god verheven. De diepste plaats is in zijn hand, van Hem zijn bergen, zee en land, Hij heeft ze hun bestaan gegeven.

35 Vers 3 Komt, knielen wij voor God, die leeft, voor Hem, die ons geschapen heeft: Hij wil ons als zijn kudde weiden. Och, hoort toch heden naar zijn stem, u bent zijn schapen, volgt dan Hem: zijn hand slechts kan u veilig leiden.

36  Votum en zegengroet  Ps.95 : 1,2 en 3  Lezen van de wet  Ps.86 : 4  Gebed  Lezen:  Ps.106 : 1 en 2  Tekst:Hebr. 2: 1-4 (m.n. vers 1!)  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3

37  Votum en zegengroet  Ps.95 : 1,2 en 3  Lezen van de wet  Ps.86 : 4  Gebed  Lezen:  Ps.106 : 1 en 2  Tekst:Hebr. 2: 1-4 (m.n. vers 1!)  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3

38 Vers 4 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

39  Votum en zegengroet  Ps.95 : 1,2 en 3  Lezen van de wet  Ps.86 : 4  Gebed  Lezen:  Ps.106 : 1 en 2  Tekst:Hebr. 2: 1-4 (m.n. vers 1!)  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3

40  Votum en zegengroet  Ps.95 : 1,2 en 3  Lezen van de wet  Ps.86 : 4  Gebed  Lezen:  Ps.106 : 1 en 2  Tekst:Hebr. 2: 1-4 (m.n. vers 1!)  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3

41  Deut. 29 : 1-2  2 Kon. 2 : 19-22  Mat.4 : 23-24  Hand. 2 : 43  Hand. 5 : 12a en 15-16  Ps. 106 : 1-2

42 Mozes riep het hele volk van Israël bijeen en sprak het als volgt toe: ‘U hebt in Egypte met eigen ogen gezien wat de HEER allemaal heeft gedaan met de farao en zijn onderdanen, met heel zijn land. U was getuige van zijn grootse daden en tekenen en wonderen, Deut. 29 : 1 – 2

43  Deut. 29 : 1-2  2 Kon. 2 : 19-22  Mat.4 : 23-24  Hand. 2 : 43  Hand. 5 : 12a en 15-16  Ps. 106 : 1-2

44 De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa: ‘De ligging van de stad is goed, zoals u ziet, maar het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorten.’ Elisa zei: ‘Breng me een nieuwe schaal, met wat zout erop.’ Ze brachten hem een schaal, en Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in terwijl hij zei: ‘Dit zegt de HEER: Hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorten meer veroorzaken.’ 2 Kon. 2 : 19 – 22

45 En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. 2 Kon. 2 : 19 – 22

46  Deut. 29 : 1-2  2 Kon. 2 : 19-22  Mat.4 : 23-24  Hand. 2 : 43  Hand. 5 : 12a en 15-16  Ps. 106 : 1-2

47 Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen. Mat. 4 : 23 – 24

48  Deut. 29 : 1-2  2 Kon. 2 : 19-22  Mat.4 : 23-24  Hand. 2 : 43  Hand. 5 : 12a en 15-16  Ps. 106 : 1-2

49 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Hand. 2 : 43

50  Deut. 29 : 1-2  2 Kon. 2 : 19-22  Mat.4 : 23-24  Hand. 2 : 43  Hand. 5 : 12a en 15-16  Ps. 106 : 1-2

51 De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. Hand. 5 : 12a en 15 – 16

52 en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen. Hand. 5 : 12a en 15 – 16

53  Deut. 29 : 1-2  2 Kon. 2 : 19-22  Mat.4 : 23-24  Hand. 2 : 43  Hand. 5 : 12a en 15-16  Ps. 106 : 1-2

54 Halleluja! Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Wie kan zijn machtige daden verwoorden, wie de roem van de HEER laten klinken? Ps. 106 : 1 – 2

55  Votum en zegengroet  Ps.95 : 1,2 en 3  Lezen van de wet  Ps.86 : 4  Gebed  Lezen:  Ps.106 : 1 en 2  Tekst:Hebr. 2: 1-4 (m.n. vers 1!)  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3

56 Vers 1 Looft nu den HEER, want Hij is goed, die met zijn liefde ons ontmoet. Zijn trouw houdt stand te allen tijde. Wie prijst zijn daden woord voor woord? Wie kan zijn heerlijkheid belijden? Wie looft Hem zodat elk het hoort?

57 Vers 2 Gelukkig zijn die Hij geleidt, die leven in gerechtigheid. Gedenk mij naar uw welbehagen. Dat ik met heel mijn volk U dien, met hen van voorspoed mag gewagen, de zegen van uw erfdeel zien.

58  Votum en zegengroet  Ps.95 : 1,2 en 3  Lezen van de wet  Ps.86 : 4  Gebed  Lezen:  Ps.106 : 1 en 2  Tekst:Hebr. 2: 1-4 (m.n. vers 1!)  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3

59 Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken woord al zo veel rechtskracht bezat dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden Hebr. 2 : 1 – 4

60 van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord? Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. Hebr. 2 : 1 – 4

61 Na de preek:Lb. 296

62  Ps.  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3  Gebed  Collecte  Gz. 157  Zegen

63 Vers 1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven.

64 Vers 2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast wat Ik u heb gegeven. Er blijft bij alle aardse last een open deur ten leven. Werp van u af wat ik niet gaf. Blijf u standvastig scharen bij wie mijn woord bewaren.

65 Vers 3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worst'ling gaande. Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in 't lijden. Niets zal u van Mij scheiden.

66  Ps.  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3  Gebed  Collecte  Gz. 157  Zegen

67  Vandaag  1 e TU Kampen  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz. 157

68  Ps.  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3  Gebed  Collecte  Gz. 157  Zegen

69 Gezang 157 Vers 1, 2, 3 en 4 Vader vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel Uw werk door ons vertreden, klaagt ons mensheid aan bij U.

70 Gezang 157 Vers 1, 2, 3 en 4 Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in Uw Liefde aan.

71 Gezang 157 Vers 1, 2, 3 en 4 Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in Uw Liefde aan.

72 Gezang 157 Vers 1, 2, 3 en 4 Vul ons met uw Heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal Uw macht aanschouwen, dat wij Uw naam verhogen Heer, dat wij Uw naam verhogen Heer.

73  Ps.  Preek  Lb. 296 : 1,2, en 3  Gebed  Collecte  Ps.  Zegen

74

75 Tot vanavond om 18.30 Met dominee R. Tigelaar Met dominee R. Tigelaar Omdat ds R. Tigelaar ziek is, zal Ido Venhuizen voorgaan In het Morgenlicht In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. De Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 11 Na de zegen Ps. 95 : 1,2 en 3 Schriftlezing: Deut.29 : 1 – 2 / Kon.2 : 19 – 22."

Verwante presentaties


Ads door Google