De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale Agenda 2020 Den Haag 14 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale Agenda 2020 Den Haag 14 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Digitale Agenda 2020 Den Haag 14 oktober 2015

2 Wat is DA2020? Ambities & Projecten Aanpak Meedoen? Contact Agenda

3 Wat is DA2020? Ambities & Projecten Aanpak Meedoen? Contact Agenda

4 Geluiden uit het veld De samenleving verandert ook door ontwikkelingen in de informatie-technologie. Gemeenten onderscheiden zich niet op hun digitale infrastructuur, maar op wat zij ermee doen. Hoe verhoud ik me als gemeente tot die veranderende samenleving? Wat samen of collectief kan ook samen doen! Wat ons niet onderscheidt, zouden we samen of collectief moeten doen

5 De kracht van informatie
Disrupter Innovaties t.b.v. de samenleving Ontzorger Basisinfrastructuur Kracht van het collectief Vrijblijvendheid voorbij Ontzorgen met generieke infra geeft lokale ruimte voor maatwerk Procesverbeteraar Kracht van onderop ‘los laten’ Uitvoering faciliteren met focus op processen en ketens Disrupter Volgen van trends Ruimte voor kleinschalige innovaties en experimenten Procesverbeteraar Efficiëntie en verbetering dienstverlening Basisinfrastructuur Gegevensuitwisseling

6 Wat is DA2020? Ambities & Projecten Aanpak Meedoen? Contact Agenda

7 Ambities Digitale Agenda 2020
Open en transparant in de participatiesamenleving staan. Werken als één efficiënte overheid. Massaal digitaal & maatwerk lokaal. ‘wat samen kan ook samen doen’ Open en transparant in de participatiesamenleving Ook digitaal Werken als één efficiënte overheid Ketens, hergebruik, standaarden Massaal digitaal, maatwerk lokaal Collectief organiseren Tekst website VNG: Transparant en efficiënt werken. Standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar nodig; wat samen kan ook samen doen. Dat is de ambitie van de Digitale Agenda De VNG en KING ondersteunen gemeenten vanuit de Digitale Agenda bij het zelf opzetten en uitvoeren van collectieve projecten. De projectorganisatie initieert zelf ook projecten, onder meer het standaardiseren van dienstverleningsprocessen (zoals het uitgeven van rijbewijzen, parkeervergunningen) en informatievoorziening en -deling in het sociale domein. De VNG & KING faciliteren met projecten in een collectieve aanpak voor gemeenten

8 Doelstellingen DA2020 (financiële) voordelen van efficiënt samenwerken aan digitale dienstverlening, de informatiesamenleving en e-overheid. Vergroten van het innovatievermogen van het gemeentelijke veld. Stroomlijnen van gemeentelijke processen. Sterker beïnvloeden van het Rijk. Impuls geven in het opdrachtgeverschap richting softwareleveranciers.

9 Samen kom je verder Je hebt een heel goed idee, maar in je eentje maak je geen vaart Je vindt een medestander die je idee deelt en meehelpt Meer mensen volgen en je kunt je idee samen uitvoeren Samen kom je verder Constatering: Informatievoorziening is een succes- en faalfactor voor professioneel bestuur, beleid maken en handhaven, en hoogstaande dienstverlening. Het belang wordt groter, de eisen hoger en de benodigde expertise zwaarder. Dit overstijgt de mogelijkheden van (de meeste) individuele gemeenten. Daarom: wat niet onderscheidend is collectiviseren en innovatiekracht vergroten - dat is DA2020

10 Aanpak projecten DA2020 Voor én door gemeenten Bottom-up & Top-down
Opschaling via Business case Bottom-up & Top-down Opschaling via business case benadering Gemeenten bepalen, ook welke projecten gecollectiviseerd worden Gemeenten bepalen

11 Projecten dragen bij aan doelstellingen
Efficiënt samenwerken Vergroten innovatievermogen Stroomlijnen gemeentelijke processen Innovatieve projecten, waarbinnen durf en experimenteerruimte nodig zijn. Deze projecten hebben een korte doorlooptijd, klein budget en vragen om lichte sturing. Herontwerpen en standaardiseren van werkprocessen die bottom-up vanuit de uitvoeringspraktijk van gemeenten worden ontwikkeld en vervolgens opgeschaald. Deze projecten hebben een langere doorlooptijd, een groter budget en heldere doelen waar gericht op gestuurd wordt op het niveau van de gemeentesecretaris. Collectiviseringsprojecten, die erop gericht zijn grote maatschappelijke en/of financiële voordelen te behalen voor alle gemeenten. Dit zijn projecten gericht op het verhogen van de implementatiesnelheid van de Generieke Digitale Infrastructuur. Deze projecten zijn niet vrijblijvend; alle gemeenten nemen deel, volgens het principe van verplichtende zelfregulering. Ad 1: informatie als innovator Ad 2: ISD, Omgevingswet, BRP, Ondernemersdienstverlening Ad 3: collectiviseren, met name op infrastructuur Beïnvloeden van het Rijk Opdrachtgeverschap

12 Ambities Schiedam (1) Open en transparant in de participatiesamenleving staan Open Data portal op de website van de gemeente Schiedam. Werken als één efficiënte overheid Samenwerking met Vlaardingen en Maassluis; Gezamenlijk ICT plan ontwikkelt en vastgesteld. ‘wat samen kan ook samen doen’ Open en transparant in de participatiesamenleving Ook digitaal Werken als één efficiënte overheid Ketens, hergebruik, standaarden Massaal digitaal, maatwerk lokaal Collectief organiseren Tekst website VNG: Transparant en efficiënt werken. Standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar nodig; wat samen kan ook samen doen. Dat is de ambitie van de Digitale Agenda De VNG en KING ondersteunen gemeenten vanuit de Digitale Agenda bij het zelf opzetten en uitvoeren van collectieve projecten. De projectorganisatie initieert zelf ook projecten, onder meer het standaardiseren van dienstverleningsprocessen (zoals het uitgeven van rijbewijzen, parkeervergunningen) en informatievoorziening en -deling in het sociale domein. De ambities van de gemeente Schiedam sluiten aan bij de Digitale Agenda 2020

13 Ambities Schiedam (2) Massaal digitaal & maatwerk lokaal
Inzet op zoveel mogelijk standaard en digitaal; Ruimte voor persoonlijk contact en maatwerk waar nodig. ‘wat samen kan ook samen doen’ Open en transparant in de participatiesamenleving Ook digitaal Werken als één efficiënte overheid Ketens, hergebruik, standaarden Massaal digitaal, maatwerk lokaal Collectief organiseren Tekst website VNG: Transparant en efficiënt werken. Standaardiseren waar mogelijk en lokaal maatwerk bieden waar nodig; wat samen kan ook samen doen. Dat is de ambitie van de Digitale Agenda De VNG en KING ondersteunen gemeenten vanuit de Digitale Agenda bij het zelf opzetten en uitvoeren van collectieve projecten. De projectorganisatie initieert zelf ook projecten, onder meer het standaardiseren van dienstverleningsprocessen (zoals het uitgeven van rijbewijzen, parkeervergunningen) en informatievoorziening en -deling in het sociale domein. De ambities van de gemeente Schiedam sluiten aan bij de Digitale Agenda 2020

14 Wat is DA2020? Ambities & Projecten Aanpak Meedoen? Contact Agenda

15 Samenleving (Innovaties)
Mechanisme Samenleving (Innovaties) Sectoren (Processen) De aanpak richt zich op projecten… waarvan gemeenten aangeven dat ze (bij voorkeur/beter) ‘gezamenlijk’ (collectief) kunnen worden opgepakt waar inzet VNG/KING zich op richt (en dus niet op ‘alle’ projecten in gemeenteland..) Informatie (Collectief)

16 Proces Pilotstarter Selectie Opschaling Ontdekking Opschaling
Implementatie Uitwerking Standaardisatie Animatie: Pilotstarter groep met ideeen GPO groep met criteria Pijl naar rechts met geselecteerde ideeen Selectie groep met 3 processen Opschaling groep met fasen Business case Beheer Criteria Gemeentelijk Portfolio Overleg (GPO) Leden Commissie D&I en Koepels D&I

17 Wat is DA2020? Ambities & Projecten Aanpak Meedoen? Contact Agenda

18 De Pilotstarter Ideeën Samen Doen
De Pilotstarter is een online marktplaats voor gemeentelijke pilots rond informatievoorziening.  Gemeenten kunnen zien met welke innovaties andere gemeenten bezig zijn. Bij elke pilot kan informatie opgevraagd worden, en kunnen gemeenten deelnemen of bijdragen aan de pilot, zodat het gezamenlijke innovatievermogen wordt vergroot. In overleg met de initiatiefnemers, wordt onderzocht of bepaalde pilots ‘opgeschaald’ kunnen worden, waardoor meer oplossingen en toepassingen collectief worden ingevoerd.

19 De Pilotstarter - Online marktplaats
Hyperlink naar video op Vimeo (1 minuut) op de play button en op het ‘scherm’ https://vimeo.com/

20 Agenda Wat is DA2020? Ambities & Projecten Aanpak Meedoen? Contact
Neem contact op met de VNG voor meer informatie Contact Agenda


Download ppt "Digitale Agenda 2020 Den Haag 14 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google