De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICLON, Universiteit Leiden1 Implementatie van ICT in het hoger onderwijs: ervaringen vanuit het E- merge consortium J. Nedermeijer 25 november 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICLON, Universiteit Leiden1 Implementatie van ICT in het hoger onderwijs: ervaringen vanuit het E- merge consortium J. Nedermeijer 25 november 2004."— Transcript van de presentatie:

1 ICLON, Universiteit Leiden1 Implementatie van ICT in het hoger onderwijs: ervaringen vanuit het E- merge consortium J. Nedermeijer 25 november 2004

2 ICLON, Universiteit Leiden2 E-merge consortium Deelnemers: Universiteit Maastricht, Haagse Hogeschool, Hogeschool Zuyd, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en Technische Universiteit Delft Doelen: Faciliteren (ICT) innovaties onderwijs (student als regisseur eigen leerproces) en techniek Doelgerichte ondersteuning docenten Onderling toegankelijk maken

3 ICLON, Universiteit Leiden3 Programma E-merge consortium Onderwijskundige deelprogramma’s: LCMS (exploratie), E-merge community, E-portfolio (keuze en 16 pilots) en E-toetsen (keuze), digitale bibliotheek (zoeken informatie), LCMS met wiskunde cursussen, didactische modellen, meerwaarde ICT in het onderwijs Technische infrastructuur (uitwisselen data, gebruiks- beheer en toegang, gezamenlijke ontwikkeling, evalu- atie relevante software, beveiliging, hosting labom- geving, overleg met marktpartijen, evalueren blackboard, authoring tools)

4 ICLON, Universiteit Leiden4 Uitgangspunten werkwijze E-merge Nauwe samenwerking met de werkvloer Projecten passen binnen formeel kader bedrijfsplan E-merge Nauw overleg over invulling projecten tussen projectleider (instellingen) en programmaleider (consortium) Lichte organisatie Onderwijs is uitgangspunt (vraaggestuurd, competentiege- richt onderwijs) Taartpuntbenadering (aansluiten lopende projecten, extra middelen voor meer diepgang en uitwisseling) Maken ‘halfproducten’ die bruikbaar zijn voor diverse vakgebieden (geen contentontwikkeling)

5 ICLON, Universiteit Leiden5 Ervaringen bij selectie en gebruik van software Verkleinen risico’s bij keuze software. Denk aan: onderhoud, noodzakelijke uitbreidingen, kosten, deskundige ondersteuning, continuïteit, te snel ad hoc keuzes Instellingen kunnen de tijd nemen voor beslissing over keuze software Inzet deskundigen uit meerdere instelling: beter en objectiever oordeel software Samen sterk bij onderhandelingen met bedrijfsleven: Harvest Road, Livelink, Blackboard, TMS / Easy Generator, Lectora, Stoas, Vigor Plaza en E-portaro

6 ICLON, Universiteit Leiden6 Samenwerking Hoe? –Werken aan projecten (pilots, productvergelijking en exploratie) –Communicatie via studiedagen doc, stud, tech, opl.m.), E-merge community, nieuwsbrief voor groep van gebruikers, blackboardomgeving, website, rapporten –Gezamenlijk gebruik software via labomgeving Ervaringen? –Hoe en welke afspraken moet je maken over uitvoering projecten –Inzet personeel blijkt problematisch –Via Instellingen: aanreiken ideeën projecten, uitwerken opzet projecten, stimuleren betrokkenheid medewerkers en gebruik van resultaten –Via Consortium: ontwikkelingsprojecten, bijhouden ontwikkelingen en de betekenis voor de instellingen

7 ICLON, Universiteit Leiden7 Ervaringen inzet ICT in het Onderwijs LCMS, E-portfolio en E-toetsen breder en deskun- diger aangepakt en (basis)informatie beschikbaar Meer gemeenschappelijkheid (niet voor iedere opleiding een eigen portfolio of LCMS) Opbouw groep ervaren medewerkers Up-to-date blijven van ontwikkelingen Groeiend inzicht in wensen (als onderwijskundige): Geen goede onderwijskundige analyses/modellen versie software engineering en veel meer richten op de Homo Zappiens (W. Veen)

8 ICLON, Universiteit Leiden8 Competentiegericht onderwijs en ICT Welke ondersteuning is gewenst en wat doet E-merge? Studenten worden ondersteund bij hun groepswerk Gebruik van standaard software, krijgt aandacht in fase 2 E-merge (aanbieden informatie, communicatie) Ontwikkeling competenties kan gevolgd worden E-portfolio (OP3.1, OP3.2 en OP3.3)) Student kan informatie vinden (bibliotheken) Aanbieden bronnen en instrumenten voor informatiemanagement (OP1.4)

9 ICLON, Universiteit Leiden9 Competentiegericht onderwijs en ICT Beschikbaarheid cursussen via website (single log on) Student kan cursus vinden die hij wenst Toegang leerbronnen door opbouw repositories, toegang en registratie schil (OP1.1 en 1.5 en TI1 en TI2) Docent kan cursus maken of selecteren Gebruik van LCMS, repositories TI1 en TI8 Digitale toetsen kunnen gebruik worden Vergelijking E-toetsen, nieuwe versie blackboard is ok Software moet beschikbaar zijn en werken Inrichten labomgeving (TI1 en TI5) Docent krijgt steun waar nodig Uitwisselen ervaringen via de E-merge community (OP2)


Download ppt "ICLON, Universiteit Leiden1 Implementatie van ICT in het hoger onderwijs: ervaringen vanuit het E- merge consortium J. Nedermeijer 25 november 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google