De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SBR: een toekomstvaste aanpak 2012. De kern van SBR Vereenvoudiging en standaardisatie van financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SBR: een toekomstvaste aanpak 2012. De kern van SBR Vereenvoudiging en standaardisatie van financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma."— Transcript van de presentatie:

1 SBR: een toekomstvaste aanpak 2012

2 De kern van SBR Vereenvoudiging en standaardisatie van financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 Door Standaardisatie van Gegevens (NT) Techniek (XBRL) Processen (Digipoort) 3 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Overzicht SBR 4 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 Rapportageproces 5 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid Nederlandse Taxonomie Wet- en regelgeving Intermediair XBRL rapport XBRL bericht Fiscaal Grootboek HR Validatie Gebruik Mappen Creatie

6 Beoogde effecten van SBR  SBR vermindert rapportage- en administratiewerk  SBR biedt efficiencyvoordelen: eenmalig inrichten, meervoudig gebruik  SBR borgt betere kwaliteit: fouten eerder in het proces gedetecteerd  Zekerheid over ontvangst van de gevraagde rapportages 6 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 Wie hebben baat bij SBR  De ondernemer (en/of zijn boekhouder/accountant)  De rapportagevragende overheden (verwerking)  De economie (transactiekosten)  Leverancier van fiscale-, administratieve-, rapportagesoftware 7 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 Wie doen nu mee aan SBR  Uitvragende partijen waaronder Belastingdienst, KvK, CBS en banken  Intermediaire partijen zoals accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren  Leveranciers van administratieve en fiscale software  Dienstverleners zoals Certificate Service Providers (CSP) Portals  Gegevensleveranciers (bedrijven en instellingen)  Nieuwe (uitvragende) partijen ihk verbreding 8 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

9 Waar gaan we heen met SBR  SBR als breed gehanteerde standaard  Meer uitvragende partijen sluiten aan  Meer uit te vragen gegevensstromen  Ook toepasbaar op sectoren als zorg, onderwijs en andere  Internationaal gebruikt 9 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

10 Waar staan we nu met SBR  Uitvragende partijen (BD, KvK, CBS en banken) zijn klaar voor ontvangst  Diverse leveranciers van software en portals zijn SBR-enabled  Volume van rapportages neemt toe  En er is een verplichtstelling 10 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

11 Verplichtstelling  Verplichtstelling voor s-t-s aanlevering IB en VpB vanaf Belastingjaar 2012  Vanaf 2013 OB en ICP, jaarrekening kleine ondernemer  Vanaf 2014 jaarrekeningen grote en middelgrote ondernemer en statistiekopgaven en bij voorkeur ook andere belastingstromen 11 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

12 12 Verplichtstelling 2013 Kalenderjaar 2013 Aangiftejaar 2012 - aangifte IB/VpB - uitstel IB/VpB - EKA Aangiftejaar 2014 - verzoek (wijziging) VA IB - verzoek (wijziging) VA VpB

13 Wat betekent verplichtstelling  Uitfasering van het gebruikelijke Bapi kanaal BD  Grote inspannning gereedheid fiscale softwareleveranciers  Opschaling van stromen: stap naar grootschalige aanlevering  Tegemoetkoming aan vragen uit de markt: er is om verplichtstelling gevraagd 13 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

14 Voordelen van standaarden  Orde in complexe wereld  Cruciaal voor gegevensleveranciers en voor gegevensontvangers  Onmisbaar bij gegevensuitwisseling via ICT  XBRL is een internationale standaard dus duurzaam 14 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

15 Waarom aanmelding NTA?  Belangrijkste voor SBR: verplichtstelling  Daarna: NTA op de lijst. Ondersteuning van standaardisatie en belang  Dus: belangrijk voor voortgang en adoptie SBR  En helemaal voor de verbreding ervan

16 Hoe verder?  2012: SBR gereed maken voor grootschalige adoptie  2012: vervolmaken beheer en governance  Begin 2013: behandeling NTA als standaard door Forum

17 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid www.sbr-nl.nl info@sbr-nl.nl Nanko Boerma Bestuurlijk Programmamanager SBR


Download ppt "SBR: een toekomstvaste aanpak 2012. De kern van SBR Vereenvoudiging en standaardisatie van financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma."

Verwante presentaties


Ads door Google