De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SBR: een toekomstvaste aanpak

Verwante presentaties


Presentatie over: "SBR: een toekomstvaste aanpak"— Transcript van de presentatie:

1 SBR: een toekomstvaste aanpak
2012

2 Vereenvoudiging en standaardisatie van financiële rapportages
De kern van SBR Vereenvoudiging en standaardisatie van financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 Door Standaardisatie van Gegevens (NT) Techniek (XBRL) Processen (Digipoort) 3 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

4 Overzicht SBR 4 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 4

5 Rapportageproces Intermediair XBRL rapport Nederlandse Fiscaal
Wet- en regelgeving Intermediair XBRL rapport Fiscaal Nederlandse Taxonomie Mappen Grootboek Digipoort XBRL bericht HR Validatie Creatie Gebruik 5 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 5

6 Beoogde effecten van SBR
SBR vermindert rapportage- en administratiewerk SBR biedt efficiencyvoordelen: eenmalig inrichten, meervoudig gebruik SBR borgt betere kwaliteit: fouten eerder in het proces gedetecteerd Zekerheid over ontvangst van de gevraagde rapportages 6 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 Wie hebben baat bij SBR De ondernemer (en/of zijn boekhouder/accountant) De rapportagevragende overheden (verwerking) De economie (transactiekosten) Leverancier van fiscale-, administratieve-, rapportagesoftware 7 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 Wie doen nu mee aan SBR Uitvragende partijen waaronder Belastingdienst, KvK, CBS en banken Intermediaire partijen zoals accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren Leveranciers van administratieve en fiscale software Dienstverleners zoals Certificate Service Providers (CSP) Portals Gegevensleveranciers (bedrijven en instellingen) Nieuwe (uitvragende) partijen ihk verbreding 8 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 8

9 Waar gaan we heen met SBR
SBR als breed gehanteerde standaard Meer uitvragende partijen sluiten aan Meer uit te vragen gegevensstromen Ook toepasbaar op sectoren als zorg, onderwijs en andere Internationaal gebruikt 9 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

10 Waar staan we nu met SBR Uitvragende partijen (BD, KvK, CBS en banken) zijn klaar voor ontvangst Diverse leveranciers van software en portals zijn SBR-enabled Volume van rapportages neemt toe En er is een verplichtstelling 10 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 10

11 Verplichtstelling Verplichtstelling voor s-t-s aanlevering IB en VpB vanaf Belastingjaar 2012 Vanaf 2013 OB en ICP, jaarrekening kleine ondernemer Vanaf 2014 jaarrekeningen grote en middelgrote ondernemer en statistiekopgaven en bij voorkeur ook andere belastingstromen 11 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

12 Verplichtstelling 2013 Kalenderjaar 2013 Aangiftejaar 2012
- aangifte IB/VpB - uitstel IB/VpB - EKA Aangiftejaar 2014 - verzoek (wijziging) VA IB - verzoek (wijziging) VA VpB 12

13 Wat betekent verplichtstelling
Uitfasering van het gebruikelijke Bapi kanaal BD Grote inspannning gereedheid fiscale softwareleveranciers Opschaling van stromen: stap naar grootschalige aanlevering Tegemoetkoming aan vragen uit de markt: er is om verplichtstelling gevraagd 13 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 13

14 Voordelen van standaarden
Orde in complexe wereld Cruciaal voor gegevensleveranciers en voor gegevensontvangers Onmisbaar bij gegevensuitwisseling via ICT XBRL is een internationale standaard dus duurzaam 14 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid 14

15 Waarom aanmelding NTA? Belangrijkste voor SBR: verplichtstelling
Daarna: NTA op de lijst. Ondersteuning van standaardisatie en belang Dus: belangrijk voor voortgang en adoptie SBR En helemaal voor de verbreding ervan

16 Hoe verder? 2012: SBR gereed maken voor grootschalige adoptie
2012: vervolmaken beheer en governance Begin 2013: behandeling NTA als standaard door Forum

17 Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse overheid Nanko Boerma Bestuurlijk Programmamanager SBR


Download ppt "SBR: een toekomstvaste aanpak"

Verwante presentaties


Ads door Google