De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

XBRL / SBR Train de Trainer sessie Deel 3 (van 3) 28 november 2012 SBR-Team Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages.

Verwante presentaties


Presentatie over: "XBRL / SBR Train de Trainer sessie Deel 3 (van 3) 28 november 2012 SBR-Team Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages."— Transcript van de presentatie:

1 XBRL / SBR Train de Trainer sessie Deel 3 (van 3) 28 november 2012 SBR-Team Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

2 Inhoud  Waarom XBRL?  XBRL, wat het is en hoe het werkt  Stand van zaken internationaal  Pauze  SBR (concept en programma)  De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving  Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk  Pauze  Impact op de controlepraktijk  NBA-aanpak voor SBR  SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR  Praktijkvoorbeeld HvA  Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding  Hoe verder en afsluiting 2Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

3 http://www.xbrl.org/Announcements/Interactive-Data-Assurance-2006-11-10.pdf 3

4 Audit and Assurance issues  De huidige audit standaarden bieden geen ondersteuning hoe om te gaan met het verstrekken van zekerheid bij rapportages in XBRL-formaat (aanpak en rapportage)  Financial Statements op papier zijn iets anders dan FA in XBRL formaat in de vorm van een Instance (ander object van onderzoek)  Huidige controleverklaring richt zich het beeld (document level / fair view)  Een Instance is een dataset die op verschillende wijze kan worden gepresenteerd  Nog geen taxonomie voor de controleverklaring / assurance-rapport en op welke wijze deze te koppelen aan het object van onderzoek  Geen eisen voor het waarborgen van authenticiteit (integriteit) en vertrouwelijkheid  Geen afspraken over het (elektronisch) kunnen ondertekenen van controleverklaringen / assurance- rapporten  Nog geen audit tools ter ondersteuning van onderzoek naar de kwaliteit van Instances Research paper AWG, november 2006 4Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 Wat wel beschikbaar  Position en informatieve papers van IFAC/IAASB, FEE, AICPA, IIA, ISACA en ACCA  Beslissing SEC (2009) om expliciet nu nog om zekerheid bij XBRL rapportages te vragen  Guidance van de AICPA in de vorm van een AUP en een publicatie “Principles and Criteria for XBRL Formatted Information”  Onderzoek van ACCA en CFA Institute over verwachtingen bij stakeholders  Wetenschappelijke publicaties met onderzoek en voorstellen  Onderzoek in opdracht van ACCA / IAAER onder gebruikers naar hun verwachtingen over assurance bij XBRL-rapportages (publicatie begin 2013) 5Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

6 Stand van zaken Vraag naar (zekerheid) bij rapportages in XBRL/SBR? •Wereldwijd nog geen vraag naar assurance bij jaarrekeningen / rapportages in XBRL. Wel XBRL rapportages met klassieke verklaring. •In oktober 2010 wel aankondiging door China dit op de internationale agenda te gaan zetten. •Wel verwachting vraag in aantal landen (Nederland, Zweden, Singapore, India, Chili, Zuid-Afrika) •Nederlandse overheid heeft afspraken met de NBA dat tijdig (tijdelijke) oplossing beschikbaar is om jaarrekeningen met controleverklaring in XBRL/SBR te kunnen publiceren. Activiteiten •IFAC / IAASB XBRL Taskforce (2009 – 2011): Status onduidelijk, verwachting geen •NBA werkt aan NBA-aanpak voor SBR •Kantoren komen met voorbeelden: •XBRL jaarrekening Deloitte (2009-2010 / 2011-2010 / 2011-2012) gebaseerd op NL-GAAP met assurance-rapport E&Y •XBRL jaarrekening E&Y (2011-2012) gebaseerd op IFRS + verslag MVO met assurance-rapport BDO 6Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

7 http://www.cpa2biz.com/AST/Main/CPA2BIZ_Primary/Accounting/Standards/AICPA SOPsAccounting/PRDOVR~PC-014947/PC-014947.jsp 7Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Inhoud  Waarom XBRL?  XBRL, wat het is en hoe het werkt  Stand van zaken internationaal  Pauze  SBR (concept en programma)  De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving  Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk  Pauze  Impact op de controlepraktijk  NBA-aanpak voor SBR  SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR  Praktijkvoorbeeld HvA  Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding  Hoe verder en afsluiting 16Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

17 17

18 http://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/Begin-op-tijd-met-SBR/ 18

19 Train the trainer 28 november 2012 Peter Eimers

20 Het proces Jaarrekening in XBRL Electronische handtekening van de ondernemer Belasting- dienst Kamer van Koophan- del Actuaris 3 Electronische handtekening van de accountant Andere Nederlandse taxonomie (NT) 1 2 5 6 4 Verklaring in XBRL Banken NBA

21 Getrouw beeld Taxonomie Het woordenboek van SBR Tekenen en koppelen Presentatie Het pakketje Bouwstenen van SBR Assurance

22 The fair view Taxonomie Het woordenboek van SBR NBA Taxonomie •Deelbare verklaring •Entrypoints voor Controle(ISA 700); Beoordeling (ISRE 2400 & 2410) Samenstelling (ISRS 4410) •Context: •Soort verklaring •Hash •Disclaimer XBRL enabled verklaringen generator

23 Tekenen en koppelen Het pakketje Het tekenen en koppelen Tekenen ven de verklaring •Beroepscertificaat   Koppelen instances •Hashtotaal •Meerdere verklaringen

24 Getrouw beeld The dictonary of SBR Presentatie The package Presentatie Getrouw beeld in een “papieren” jaarrekening Is dit een getrouw beeld?

25 Normatief presentatie model •Jaarrekening –XBRL technisch valide –Inhoud valide –Presentatie conform BWII en Besluit modellen jaarrekening •Verklaring –XBRL technisch valide –Inhoud valide –Presentatie conform NBA eisen 25 Opstellers / vaststellers jaarrekening De accountant Gebruikers / maatschappelijk verkeer

26 26 ?

27 Inhoud  Waarom XBRL?  XBRL, wat het is en hoe het werkt  Stand van zaken internationaal  Pauze  SBR (concept en programma)  De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving  Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk  Pauze  Impact op de controlepraktijk  NBA-aanpak voor SBR  SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR  Praktijkvoorbeeld HvA  Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding  Hoe verder en afsluiting 27Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

28 28

29 Kenniscomponent Kenmerken: •Titel •Inhoud •Auteur •Datering •Taal •Vorm •Locatie (Bron) Vormen: •Tekst •(Wetenschappelijk) artikel •Boek •Flyer (Folder) •Brochure •White paper •FAQ •Factsheet •Handleiding / -reiking •Casestudie •Scriptie / referaat •Aansluitdocument •Nieuwsbrief / -item •Presentatie •Video / Webcast •Hulpmiddel •Training / Cursus •Link Doelgroepen (profiel) •Verschaffer •Uitvragende partij •Softwareleverancier •Intermediair •Auditor •Gebruiker •Bestuurder •Accountant •Kennis- en onderwijsinstelling Aandachtsgebieden (kennisdomeinen): •Ontwikkelingen •XBRL •SBR •SBR Programma •Internationaal •Impact •Business case •Taxonomie •Instance document •Verslaggeving •Samenstellen •Aanleveren •Assurance •Verbreding •Verplichtstelling •Certificaten •Digipoort •eHerkenning •Verschillende rapportages (Vpb / IB / OB / ICP / Kredietrapportage) Kennisniveau •Algemeen •Beginner •Gevorderd •Expert Dimensie •NL-situatie •Internationaal Datamodel SBR BoK Bestuurs- niveau •Strategisch •Tactisch •Operationee l Invalshoek •Technisch •Bestuurlijk •Organisatorisch •Bedrijfseconomisch Rollen: •AB •AS •AC •A-expert 29

30 SBR BoK Kenniscomponenten kunnen op de volgende wijze worden gezocht:  Via de Specieke pagina per doelgroep waarin vanuit de optiek van die desbetreffende doelgroep de belangrijkste kennisbronnen/- componenten zijn aangegevendoelgroep  Via de aangegeven aandachtsgebiedenaandachtsgebieden  Via de directe links  Via de beschikbare specifieke zoekfunctionaliteitspecifieke zoekfunctionaliteit  Via de algemene zoekfunctionaliteit, zie rechtsboven 30Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

31 Samenwerking met kennisinstellingen Samenwerking kan bestaan uit:  Gebruik van content in de SBR BoK  Commentaar, suggesties, etc.  Beschikbaar stellen van content voor de BoK  Stimuleren studenten voor uitvoeren onderzoek naar XBRL/SBR  ……………………. 31Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

32 Boek over SBR Het SBR Programma heeft eind 2010 aan de TU Delft de opdracht gegeven om de ontwikkelde kennis m.b.t. SBR vast te leggen en daarmee te borgen. Publicatie komt naar verwachting begin 2013 beschikbaar. 32Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

33 Inhoud  Waarom XBRL?  XBRL, wat het is en hoe het werkt  Stand van zaken internationaal  Pauze  SBR (concept en programma)  De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving  Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk  Pauze  Impact op de controlepraktijk  NBA-aanpak voor SBR  SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR  Praktijkvoorbeeld HvA  Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding  Hoe verder en afsluiting 33Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

34 Antoon van Aken Docent bedrijfseconomie Opleiding accountancy HVA 34

35 SBR/XBRL BIJ DE HVA Docent bedrijfseconomie Opleiding accountancy HVA Docent bedrijfseconomie Opleiding accountancy HVA 35

36 EXPERTISECENTRUM INSTANT REPORTING Start januari 2009 Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs Doel: Kennisuitwisseling en het opnemen van SBR/XBRL in het curriculum 36

37 STAGE+ TRAJECT HVA Vanaf 1 september 2009 Vier dagen praktijkstage of afstudeeropdracht met XBRL Een ochtend workshops Organiseren conferentie Eerstvolgende: 30 januari 2013 37

38 Het curriculum (derde jaar AC voltijd) Vanaf 2010/2011: Derdejaars Accountancy voltijd •Twee colleges over SBR met XBRL •Een verkorte versie van de syllabus •Toets 38

39 Het curriculum (vierde jaar AC voltijd) Vanaf 2011/2012 Project SBR. Leren werken met SBR (XBRL) in de virtuele omgeving van een accountantskantoor. 39

40 Vierdejaars accountancy (opzet voor 2011/2012) SAP FIN ADM XBRL ingericht Portal Virtueel accountantskantoor Arvum Uitvragende partijen Banken KVK Fiscus CBS 40

41 41 De website van Arvum Accountants 28 november 2012

42 42 Boekhouding en aangifte OB Jaarrekening (concept), deponeringsstukken en kredietrapportages Aangifte VpB en IB Communicatie tussen accountant - klant WELKE TOOLS GEBRUIKEN WIJ ? 28 november 2012

43 43 o Efficiënt, effectief en veilig samenwerken met onze klanten: o Digitaal berichtenverkeer o Voorkomen van papierwerk o Interne beheersing / audit trail o Inloggen en ondertekenen met eHerkenning o Functionaliteiten klantenportaal: o Aangifte en jaarrekening management o Machtigingen registratie o Elektronische dossiervorming o Ondertekenservice KLANTENPORTAAL 28 november 2012

44 44 STROOMOVERZICHT Klantenportaal Ondertekening VpB Saldibalans OB JR (concept) DIGIPOORTDIGIPOORT Retourbericht kredietrapportage BIV Belastingdienst KvK Bank VpB kredietrapportage JR Publicatie 28 november 2012 JR Publicatie OB ICP

45 ARVUM (HET VIRTUELE ACCOUNTANTSKANTOOR ) Het virtuele kantoor staat ook open voor gebruik door andere hogescholen 45

46 VOOR MEER INFORMATIE,ONDERSTEUNING OF SAMENWERKING: WWW.INSTANTREPORTING.NL OF A.J.VAN.AKEN@HVA.NL 28 november 2012 46

47 Inhoud  Waarom XBRL?  XBRL, wat het is en hoe het werkt  Stand van zaken internationaal  Pauze  SBR (concept en programma)  De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving  Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk  Pauze  Impact op de controlepraktijk  NBA-aanpak voor SBR  SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR  Praktijkvoorbeeld HvA  Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding  Hoe verder en afsluiting 47Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

48 White paper met voorstellen voor discussie  Gaat uit van:  Besproken kennisgebieden  Inbedding in de bestaande opleiding als een natuurlijk onderdeel in de verschillende vakken  Verschillende rollen van de accountant met daarbij passend kennisniveau  Gebruik van XBRL/SBR specialisten  Uiteindelijke invulling verantwoordelijkheid opleiding 48Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

49 Inhoud  Waarom XBRL?  XBRL, wat het is en hoe het werkt  Stand van zaken internationaal  Pauze  SBR (concept en programma)  De Nederlandse Taxonomie en verslaggeving  Proces van samenstellen en impact samenstelpraktijk  Pauze  Impact op de controlepraktijk  NBA-aanpak voor SBR  SBR Online kennisplatform voor XBRL/SBR  Praktijkvoorbeeld HvA  Inbedding van XBRL/SBR in de accountantsopleiding  Hoe verder en afsluiting 49Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

50 Hoe verder?  Beschikbaar stellen presentaties, en  Overzicht met links naar relevante kennis  Behoeften opleidingen? 50Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

51 Bronnen, o.a.  www.sbr-nl.nl www.sbr-nl.nl  http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/Body_of_Knowledge http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/Body_of_Knowledge  www.xbrl.org / http://www.xbrl.org/knowledge-centre www.xbrl.orghttp://www.xbrl.org/knowledge-centre  www.xbrl-nederland.nl www.xbrl-nederland.nl  www.accountant.nl / dossier XBRL www.accountant.nl  www.accountancynieuws.nl / dossier XBRL www.accountancynieuws.nl  http://www.dexbrlsite.nl/?gclid=COPLvNGznqcCFYVN3god43xHIg http://www.dexbrlsite.nl/?gclid=COPLvNGznqcCFYVN3god43xHIg 51Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid


Download ppt "XBRL / SBR Train de Trainer sessie Deel 3 (van 3) 28 november 2012 SBR-Team Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages."

Verwante presentaties


Ads door Google