De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WMO-PLATFORM Adviesraad WMO-platform SWF Het netwerk van lokale raden en het WMO-platform Súdwest Fryslân: - is hét onafhankelijk officieel adviesorgaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WMO-PLATFORM Adviesraad WMO-platform SWF Het netwerk van lokale raden en het WMO-platform Súdwest Fryslân: - is hét onafhankelijk officieel adviesorgaan."— Transcript van de presentatie:

1 WMO-PLATFORM Adviesraad WMO-platform SWF Het netwerk van lokale raden en het WMO-platform Súdwest Fryslân: - is hét onafhankelijk officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur voor de Wmo; - heeft alléén de belangen van de (potentieel-) kwetsbare inwoners voor ogen, en - is aanspreekbaar als dé levendige georganiseerde vraagzijde.

2 onafhankelijke cliëntondersteuning en klachtafhandeling voor inwoners van SWF WMO-platform SWF

3 Waar staan wij voor? WMO-platform SWF – Cliëntenperspectief – Onafhankelijkheid – Aanspreekpunt – Laagdrempelig – Korte lijnen – Netwerk – Verbinden

4 Voor wie? Voor inwoners die: ondersteuning willen vooraf of bij een keukentafelgesprek; de uitkomst van een keukentafelgesprek willen nabespreken; ontevreden zijn over een gevoerd gesprek met een medewerker van het gebiedsteam; ontevreden zijn en hierover al dan niet een klacht uiten maar nog openstaan voor een gesprek WMO-platform SWF

5 Samenwerking op weg naar een levendige sociale kaart plaatselijke organisaties en initiatieven in wijk en dorp lokale raden gebiedsteams Wmo-platform gemeentebestuur en -staf WMO-platform SWF

6 Voorwaarden voor een onafhankelijke ondersteuner onafhankelijk en goed bereikbaar bekend aanstelling functionaris door Wmo-platform samenwerking met lokale raden en gebiedsteams kennis over Wmo, WLZ en ZVW. Maar ook kennis over gemeentelijk beleid, sociale kaart enz. selectie aan de hand van een competentieprofiel ruimte voor ontwikkeling en pionieren WMO-platform SWF

7 Resultaat realisatie onafhankelijke ondersteuning inzicht in klachten /bijna klachten vangnet voor inwoners die geen gebruik maken van gebiedsteams logische verbindingen tussen gebiedsteams, lokale raden, WMO-platform en gemeente afname bezwaarschriften zoeken naar oplossingen en niet naar wie heeft gelijk of ongelijk in maandenlange procedures WMO-platform SWF

8 Kosten werving en selectie scholing kantoor- & communicatiemiddelen reiskosten personele lasten totaal: € 45.000 (excl. btw) voor de duur van vooreerst één jaar WMO-platform SWF n

9 Vraagstelling Instemming met: het vormgeven van onafhankelijke ondersteuning voor inwoners van Súdwest-Fryslân op de geschetste wijze en financiële ruimte voor een pilot van 1 jaar WMO-platform SWF

10 WMO-PLATFORM Adviesraad GEEN VRAGEN? WMO-platform SWF


Download ppt "WMO-PLATFORM Adviesraad WMO-platform SWF Het netwerk van lokale raden en het WMO-platform Súdwest Fryslân: - is hét onafhankelijk officieel adviesorgaan."

Verwante presentaties


Ads door Google