De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkconferentie FNV Bouw “Toekomst A-lijn” NBC Nieuwegein 25 november 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkconferentie FNV Bouw “Toekomst A-lijn” NBC Nieuwegein 25 november 2006."— Transcript van de presentatie:

1

2 Werkconferentie FNV Bouw “Toekomst A-lijn” NBC Nieuwegein 25 november 2006

3 Gesprek met Margreet Jansen FNV Bondgenoten Taken afdelingen FNV BG verandert 28 districten Districten zijn onbezoldigd Specialistische a-lijn bestuurders Coördinatie op ondersteuning a-lijn

4 Werkconferentie FNV Bouw “Toekomst A-lijn” Rapportage en plenaire discussie NBC Nieuwegein 25 november 2006

5 Workshop I De plaatselijke afdeling 1. Voor wie? Uitkeringsgerechtigden en ouderen Jongeren Vrouwen en medelanders

6 Welke betekenis hebben de afdelingen voor deze doelgroepen –Ouderen en uitkerings- gerechtigden goed te bereiken door WMO en WWB en ook de binding Workshop I De plaatselijke afdeling

7 Jongeren –Een steeds kleiner deel gaat via de afdelingen, vooral via internet. Is een moeilijk te bereiken groep. Workshop I De plaatselijke afdeling

8 Vrouwen en medelanders –Die kunnen we moeilijk bereiken via de afdelingen Workshop I De plaatselijke afdeling

9 Belang district boven afdeling voor deze doelgroepen en welke activiteiten –Themabijeenkomsten Workshop I De plaatselijke afdeling

10 2. Voor welke activiteiten Diverse bijeenkomsten voor UGO, jubilarissen Uitvoeren WMO-beleid en WWB Vraagbakenspreekuur

11 Betekenis afdeling voor deze activiteiten? –Bij niet aanwezig zijn van vraagbaak, danwel niet bezoeken van vraagbaken, dan is spreekuur op districtsniveau van belang Workshop I De plaatselijke afdeling

12 Daar waar activiteiten op afdelingsniveau niet lukken, is het niet bezwaarlijk dit op districtsniveau te doen. Waar het wel lukt, vooral op afdelingsniveau blijven doen! Workshop I De plaatselijke afdeling

13 3. Kaderleden Zijn we in staat voldoende kader te werven en op te leiden? –Onvoldoende vraagbaken –Waar wel vraagbaken zijn, worden deze soms gepasseerd

14 Workshop II Het district 1.Voor wie Diverse doelgroepen zijn genoemd van niet-leden tot UGO-mensen Werkorganisatie/afdelingen

15 Betekenis: –Jongeren bij de hand nemen –Andere bonden erbij betrekken –Voorwaarden creëren voor afdelingen –Werkorganisatie “excuus-truus” Workshop II Het district

16 Algemene conclusie –Wat bied ik aan voor wie, wanneer en op welk niveau? (afdeling/district) Workshop II Het district

17 2. Voor welke activiteiten Uitputtende lijst Bv. Spreekuur op Vinexlocatie, themabijeenkomsten en B-lijn werk

18 Gericht onderzoek doen naar wensen doelgroep voor wat betreft inhoud en vorm Workshop II Het district

19 3. Kaderleden Werving op plaatselijk niveau Begeleiding op districtsniveau

20 Klus vrijwilliger Werken met projecten Samenwerken met andere bonden Voorbeeld (commissie) Workshop II Het district

21 Workshop III Individuele Belangenbehartiging 1.Wat in de afdeling Geen terugkoppeling klacht naar de vraagbaak door de behandelaar Snellere informatievoorziening van actuele wet- en regelgeving

22 Optimaliseren communicatie via internet. Bond kan modern systeem niet goed voeden, waardoor vraagbaken bv. geen inzicht in klachten-behandeling hebben. Workshop III Individuele Belangenbehartiging

23 Veel nieuwe regelgeving kost veel tijd voor vraagbaken, waardoor te weinig tijd overblijft Vraagbaken worden vaak gepasseerd, mensen gaan naar direct naar VBC-ers Workshop III Individuele Belangenbehartiging

24 Met een vast spreekuur weten de leden je beter en sneller te vinden. Workshop III Individuele Belangenbehartiging

25 2. Wat op het district Goed: organiseren info- en thema-avonden Goed: individuele problemen worden zo nodig collectief aangepakt

26 Vraagbaken ontwikkelen elkaar op het VBC-kantoor. Nadeel is dat ze losgeweekt worden van de afdelingen. Workshop III Individuele Belangenbehartiging

27 Zorgen dat elk lid vraagbaak weten te vinden, ook in de afdelingen zonder vraagbaak Specialismen vraagbaken ontwikkelen en onderling bekend maken Workshop III Individuele Belangenbehartiging

28 Voor de toekomst werken naar meer centralisering afdelingen rond VBC-en Workshop III Individuele Belangenbehartiging

29 3. Geprofessionaliseerd? Certificeren van de vraagbaken Afdelingen zonder vraagbaken moeten leren met klanten om te gaan

30 Nieuw kader zoeken onder oude klanten en in B-kader Workshop III Individuele Belangenbehartiging

31 Workshop IV Collectieve Belangenbehartiging 1.Wat in de afdeling Afdelingen doen er weinig aan Wel in samenwerking met andere afdelingen en bonden Veel bouw gerelateerd

32 WMO voor sommige afdelingen belangrijk Vuist maken met andere bonden Workshop IV Collectieve Belangenbehartiging

33 2. Wat op het district Hoofdzakelijk thema-avonden Bereik UGO goed Verder vrij bouw gerelateerd Opkomst verschillend

34 M en KB moeilijk te bereiken Men vind belangrijk maar weet niet goed hoe? WMO goed onderwerp in kader opleiding en uitwisseling Workshop IV Collectieve Belangenbehartiging

35 3. Geprofessionaliseerd? Moeilijk aan te geven hoe ver vrijwilligerswerk gaat Zie mogelijkheden kaderleden aan te trekken voor een klus Weten niet goed hoe?

36 RESUME CBB op afdelingsniveau moeilijk te realiseren Op districtsniveau wel Men wil meer maar weet niet goed hoe In toekomst werven van kaderleden voor klussen Hoe scholing en begeleiding aanpakken Workshop IV Collectieve Belangenbehartiging

37 Workshop V Het verenigingsgebeuren 1. Wat in de afdeling Heel veel collectieve en informatieve activiteiten (thema-avonden, cursussen, jubilea, doelgroepen)

38 Voor welke groepen is de afdeling van belang? – alle aanwezige groepen van leden – mensen met problemen en vragen het meest zichtbaar Workshop V Het verenigingsgebeuren

39 Bereiken we de leden in voldoende mate? –De leden zonder problemen zijn moeilijk te bereiken, maar leden die de bond nodig hebben, vinden de bond snel. –Jongeren zijn moeilijk te bereiken. Workshop V Het verenigingsgebeuren

40 Ontwikkeling vereniging naar de toekomst –Persoonlijk benaderen –Voorlichten en informeren –Bindingsactiviteiten Workshop V Het verenigingsgebeuren

41 2. Wat op het district Collectieve voorlichting Cursussen Voorzittersoverleg samenwerking afdelingen

42 Wat gaat goed en minder goed? –Goed: samenwerking tussen de afdelingen –Minder goed: werkorganisatie betrekt de vereniging niet genoeg Workshop V Het verenigingsgebeuren

43 Hoe verder ontwikkelen? –Beter samenwerken –Meer investeren in tijd en middelen Workshop V Het verenigingsgebeuren

44 3. Kader Hoe kunnen we het blijven doen? –Goede begeleiding en ondersteuning vanuit regiokantoor –Steeds kader blijven betrekken

45 Zijn we toekomstgericht? –We willen dat er goed investeert wordt in kader –Bestuurders moeten tijd en energie investeren in hun district Workshop V Het verenigingsgebeuren

46 SAMEN ZIJN WE STERK! Workshop V Het verenigingsgebeuren

47

48

49

50


Download ppt "Werkconferentie FNV Bouw “Toekomst A-lijn” NBC Nieuwegein 25 november 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google