De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Saxion Hogescholen 17 april 2008. Voor welk probleem is wijkaanpak oplossing Afstand bewoners bestuur te groot Lijnen tussen signaleren en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Saxion Hogescholen 17 april 2008. Voor welk probleem is wijkaanpak oplossing Afstand bewoners bestuur te groot Lijnen tussen signaleren en."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Saxion Hogescholen 17 april 2008

2 Voor welk probleem is wijkaanpak oplossing Afstand bewoners bestuur te groot Lijnen tussen signaleren en uitvoeren te lang Gemeentelijke diensten werken traag en langs elkaar heen Verantwoordelijkheid en deskundigheid bewoners komt niet tot zijn recht. Beschikbaar geldstromen zijn niet inzichtelijk.

3 Kernelementen Wijkaanpak Grotere verantwoordelijkheid en meer eigen initiatief bewoners Jaarlijkse wijkplannen d.m.v. werkwijze van onderop, wijkteams Werkwijze van gemeente en instellingen aanpassen Ondersteuning door wijkambtenaar en wijkopbouwwerker Beschikbaar stellen van wijkbudgetten Stadsbrede invoering

4 Waar staan we nu? Oorspronkelijk opzet en werkwijze in grote lijnen ongewijzigd Na de herindelingen in 1999 en 2005 ook in dorpen Rol van wijkwethouder is sterker geworden, minder vrijblijvend (2002) Rol van resultaten is belangrijk geworden (2003) Collegeleden willen meer greep op verwachtingen Wijkmanager en wijkopbouwwerker zijn professionals Verankering in gemeentelijke organisatie door gebiedsteams Maatschappelijke waardering hoog (2003, 2006)

5 Werkwijze wijkprogramma’s 1.Buurtanalyse 2.Vragenronde 3.Keuzebijeenkomsten 4.Resultaatbijeenkomsten 5.Programmeren 6.Aan de slag 7.Evaluatie

6 Breed scala van onderwerpen Verkeersveiligheid, spelen, zwerfvuil, vrijwilligersknooppunt, vervoer, hangplekken, hondenpoep, jongerenactiviteiten, overlast, groenvoorzieningen, sociaal isolement ouderen, ontmoetingsactiviteiten, zelfhulpgroepen, wijkcultuur, parkeren, sport, inrichting openbare ruimte etc, etc

7 Rol van de wijkmanager Onderhoudt uitgebreid netwerk in de wijk: gezicht gemeente in de wijk Behandelt zeer uiteenlopende vragen en wensen van bewoners én van bestuurders en collega’s Is op het ene moment bemiddelaar en probleemoplosser, op het andere moment voorzitter, coördinator of organisator Managed de uitvoering van het wijkprogramma Signaleert ontwikkelingen, is betrokken bij beleidsvorming en legt beleid uit in de wijk

8 Rol van de wijkopbouwwerker Onderhoud uitgebreid bewonersnetwerk Activeert, mobiliseert en rekruteert ( vragenronde, taakgroepen,wijkteam) Bedenkt aansprekende werkvormen op de maat van de buurt Is wegenwacht voor taakgroepen Spart wekelijks met de wijkmanager over voortgang wijkaanpakproces Ondersteunt waar nodig politieke actie

9 Rol van het gemeentebestuur Gemeenteraad gaat over doelstellingen, werkwijze en budget Wijkwethouders gaan over het wijkaanpakproces, sturen waar nodig bij, gaan niet over vakinhoud Wijkwethouders hebben verbindende rol in wijkteam en bij wijkbijeen- komsten

10 Werkmodel gebiedsteams Beleidskader BinnenBuiten (operationele) Enkelvoudige Vraag I Oplossen (flexibel budget) II Adresseren (programma/lijn management) (complexe) Samengestelde Vraag III Regisseren Probleemanalyse Krachtenveldanalyse (intake) IV Agenderen (politiek draagvlak)

11

12

13 Toekomst Deventer Wijkaanpak: Van buurt naar buurtgenoten ? Uitnodiging aan bewoners is nu: iets voor de buurt doen: roept wensen, ideeën en initiatieven op in openbare ruimte Uitnodiging kan ook zijn: welke ondersteuning heeft u nodig/ kunt u bieden aan buurtgenoten (informele zorg) Vergt aanpassing van doelstelling (i.r.t. Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Vergt aanpassing van de werkwijze (pilots in voorbereiding) Relatie leggen met Woon Service Zones

14 Wijkaanpak is succesvol als ….? Er voldoende bewoners(groepen) deelnemen (momenteel circa 200 taakgroepen) Waardering deelnemers hoog is (2006: 81% redelijk tot sterk positief) Probleem waarmee men naar wijkaanpak is gekomen is opgelost of er wordt aangewerkt (2006: 86%) Bekendheid onder alle inwoners voldoende is (70%, waarvan 18% goed en 52% matig)


Download ppt "Presentatie Saxion Hogescholen 17 april 2008. Voor welk probleem is wijkaanpak oplossing Afstand bewoners bestuur te groot Lijnen tussen signaleren en."

Verwante presentaties


Ads door Google