De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Holdingstructuur Eurotuin Merelbeke BVBA en Eurotuin Deinze BVBA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Holdingstructuur Eurotuin Merelbeke BVBA en Eurotuin Deinze BVBA"— Transcript van de presentatie:

1 Holdingstructuur Eurotuin Merelbeke BVBA en Eurotuin Deinze BVBA
John Raeman, Jan Goemaere 18 April 2007 Deloitte Fiduciaire Presentation Name (View / Header and Footer)

2 Agenda. Algemene inleiding Methodiek waardebepaling
Uitgangspunten en budgetten Resultaat en conclusies waardebepaling Belang aandeelhoudersovereenkomst Bijlagen

3 Algemene inleiding. Deloitte Fiduciaire
Presentation Name (View / Header and Footer)

4 Algemene inleiding. Huidige aandeelhoudersstructuur:

5 Algemene inleiding. Stappen holdingstructuur:
DK Consult wordt moederholding Rudy doet een kapitaalverhoging door inbreng overige aandelen Eurotuin Merelbeke (50%) en Eurotuin Deinze (75%) Ivan doet een kapitaalverhoging door inbreng aandelen Eurotuin Deinze (25%) Nieuwe AH doet kapitaalverhoging in speciën → Verdeling aandelen DK Consult ~ inbreng

6 Algemene inleiding. Toekomstige aandeelhoudersstructuur:

7 Algemene inleiding. Belang ruilverhouding voor verdeling aandeelhouderschap DK Consult Belang waarde van beide ondernemingen Noodzaak waardebepaling

8 Methodiek waardebepaling.
Deloitte Fiduciaire Presentation Name (View / Header and Footer)

9 Methodiek waardebepaling.
Bij een waardebepaling worden meestal 5 waarderingsmethoden gehanteerd: Methode 1: De waarde van een onderneming is de marktwaarde van de eigendommen – marktwaarde van de schulden Methode 2 & 3: De waarde van een onderneming is de huidige waarde van wat in de toekomst aan cash zal worden gegenereerd Methode 4&5: De waarde van een onderneming is minimaal de marktwaarde van de eigendommen – de marktwaarde van de schulden. Afhankelijk van wat aan cash zal worden gegenereerd, dient er een goodwill/badwill worden verrekend. Van de bekomen resultaten wordt een mathematisch gemiddelde weerhouden. Detail methoden in bijlage

10 Uitgangspunten en budgetten.
Deloitte Fiduciaire Presentation Name (View / Header and Footer)

11 Budget Eurotuin Merelbeke BVBA en Eurotuin Deinze BVBA.
Zie bijlagen

12 Resultaten en conclusies waardebepaling.
Deloitte Fiduciaire Presentation Name (View / Header and Footer)

13 Waardebepaling . Resultaat Eurotuin Merelbeke BVBA: :
Resultaat Eurotuin Deinze BVBA:

14 Waardebepaling . Multiple-aftoetsing Eurotuin Merelbeke BVBA:
Multiple-aftoetsing Eurotuin Deinze BVBA:

15 Waardebepaling . Aandeelhoudersverhouding na kapitaalverhogingen:

16 Belang aandeelhouders-overeenkomst.
Deloitte Fiduciaire Presentation Name (View / Header and Footer)

17 Aandeelhoudersovereenkomst – Een aantal courante elementen.
Categoriën van aandeelhouders – bestuurder per categorie zodat bestuur eigendom van vennootschap reflecteert Volgrecht bij verkoop – bescherming van overblijvende aandeelhouders bij verkoop Voorkooprecht – bescherming van overblijvende aandeelhouders bij verkoop Goedkeuringsclausule bij overlijden Verbod inpandgeving, inbreng huwelijksgemeenschap, …

18 Bijlagen. Deloitte Fiduciaire
Presentation Name (View / Header and Footer)

19 Methode 1: Substantiële waarde.
Principe: Waarde o.b.v. het eigen vermogen Actief en passief wordt aangepast in functie van de correcte marktwaarde of bedrijfseconomische waarde Rekening houden met belastinglatenties op eventuele meerwaarden Resultaat: Gecorrigeerd eigen vermogen

20 Methode 2: Enterprise discounted cashflow.
Principe: Huidige waarde van vrije operationele cashflow O.b.v. historische cijfers / gebudgetteerde cijfers Verdisconteringvoet: Gewogen gemiddelde kapitaalkost Verhoogd met restwaarde: o.b.v. SW of perpetuele waarde Verrekening schuldpositie

21 Methode 3: Equity discounted cashflow.
Principe: Huidige waarde van vrije financiële cashflow O.b.v. historische cijfers / gebudgetteerde cijfers Verdisconteringvoet: Gewenst rendement op het eigen vermogen Verhoogd met restwaarde: o.b.v. SW of perpetuele waarde Financiële schuldpositie reeds verwerkt in vrije financiële cashflow

22 Methode 4: Enterprise meeropbrengstcapaciteit.
Principe: Substantiële waarde + goodwill Substantiële waarde: startbasis want reeds aanwezig Goodwill: huidige waarde van de toekomstige vrije kasstromen t.o.v. het risicoloos rendement op SW Toekomstige kasstromen: vrije operationele cashflow (cfr. Enterprise DCF) Risicoloos rendement: vb. OLO

23 Methode 5: Equity meeropbrengstcapaciteit.
Principe: Substantiële waarde + goodwill Substantiële waarde: startbasis want reeds aanwezig Goodwill: huidige waarde van de toekomstige vrije kasstromen t.o.v. het risicoloos rendement op SW Toekomstige kasstromen: vrije financiële cashflow (cfr. Equity DCF) Risicoloos rendement: OLO

24 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
John Raeman Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) Tel – Fax Deloitte Fiduciaire Presentation Name (View / Header and Footer)


Download ppt "Holdingstructuur Eurotuin Merelbeke BVBA en Eurotuin Deinze BVBA"

Verwante presentaties


Ads door Google