De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Holdingstructuur Eurotuin Merelbeke BVBA en Eurotuin Deinze BVBA John Raeman, Jan Goemaere 18 April 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Holdingstructuur Eurotuin Merelbeke BVBA en Eurotuin Deinze BVBA John Raeman, Jan Goemaere 18 April 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Holdingstructuur Eurotuin Merelbeke BVBA en Eurotuin Deinze BVBA John Raeman, Jan Goemaere 18 April 2007

2 © 2007 Deloitte Fiduciaire 2 Agenda. Algemene inleiding Methodiek waardebepaling Uitgangspunten en budgetten Resultaat en conclusies waardebepaling Belang aandeelhoudersovereenkomst Bijlagen

3 © 2007 Deloitte Fiduciaire 3 Algemene inleiding.

4 © 2007 Deloitte Fiduciaire 4 Algemene inleiding. Huidige aandeelhoudersstructuur:

5 © 2007 Deloitte Fiduciaire 5 Algemene inleiding. Stappen holdingstructuur: –DK Consult wordt moederholding –Rudy doet een kapitaalverhoging door inbreng overige aandelen Eurotuin Merelbeke (50%) en Eurotuin Deinze (75%) –Ivan doet een kapitaalverhoging door inbreng aandelen Eurotuin Deinze (25%) –Nieuwe AH doet kapitaalverhoging in speciën →Verdeling aandelen DK Consult ~ inbreng

6 © 2007 Deloitte Fiduciaire 6 Algemene inleiding. Toekomstige aandeelhoudersstructuur:

7 © 2007 Deloitte Fiduciaire 7 Algemene inleiding. Belang ruilverhouding voor verdeling aandeelhouderschap DK Consult Belang waarde van beide ondernemingen Noodzaak waardebepaling

8 © 2007 Deloitte Fiduciaire 8 Methodiek waardebepaling.

9 © 2007 Deloitte Fiduciaire 9 Methodiek waardebepaling. Bij een waardebepaling worden meestal 5 waarderingsmethoden gehanteerd: –Methode 1: De waarde van een onderneming is de marktwaarde van de eigendommen – marktwaarde van de schulden –Methode 2 & 3: De waarde van een onderneming is de huidige waarde van wat in de toekomst aan cash zal worden gegenereerd –Methode 4&5: De waarde van een onderneming is minimaal de marktwaarde van de eigendommen – de marktwaarde van de schulden. Afhankelijk van wat aan cash zal worden gegenereerd, dient er een goodwill/badwill worden verrekend. Van de bekomen resultaten wordt een mathematisch gemiddelde weerhouden. Detail methoden in bijlage

10 © 2007 Deloitte Fiduciaire 10 Uitgangspunten en budgetten.

11 © 2007 Deloitte Fiduciaire 11 Budget Eurotuin Merelbeke BVBA en Eurotuin Deinze BVBA. Zie bijlagen

12 © 2007 Deloitte Fiduciaire 12 Resultaten en conclusies waardebepaling.

13 © 2007 Deloitte Fiduciaire 13 Waardebepaling. Resultaat Eurotuin Merelbeke BVBA: : Resultaat Eurotuin Deinze BVBA:

14 © 2007 Deloitte Fiduciaire 14 Waardebepaling. Multiple-aftoetsing Eurotuin Merelbeke BVBA: Multiple-aftoetsing Eurotuin Deinze BVBA:

15 © 2007 Deloitte Fiduciaire 15 Waardebepaling. Aandeelhoudersverhouding na kapitaalverhogingen:

16 © 2007 Deloitte Fiduciaire 16 Belang aandeelhouders- overeenkomst.

17 © 2007 Deloitte Fiduciaire 17 Aandeelhoudersovereenkomst – Een aantal courante elementen. Categoriën van aandeelhouders – bestuurder per categorie zodat bestuur eigendom van vennootschap reflecteert Volgrecht bij verkoop – bescherming van overblijvende aandeelhouders bij verkoop Voorkooprecht – bescherming van overblijvende aandeelhouders bij verkoop Goedkeuringsclausule bij overlijden Verbod inpandgeving, inbreng huwelijksgemeenschap, …

18 © 2007 Deloitte Fiduciaire 18 Bijlagen.

19 © 2007 Deloitte Fiduciaire 19 Methode 1: Substantiële waarde. Principe: Waarde o.b.v. het eigen vermogen Actief en passief wordt aangepast in functie van de correcte marktwaarde of bedrijfseconomische waarde Rekening houden met belastinglatenties op eventuele meerwaarden Resultaat: Gecorrigeerd eigen vermogen

20 © 2007 Deloitte Fiduciaire 20 Methode 2: Enterprise discounted cashflow. Principe: Huidige waarde van vrije operationele cashflow O.b.v. historische cijfers / gebudgetteerde cijfers Verdisconteringvoet: Gewogen gemiddelde kapitaalkost Verhoogd met restwaarde: o.b.v. SW of perpetuele waarde Verrekening schuldpositie

21 © 2007 Deloitte Fiduciaire 21 Methode 3: Equity discounted cashflow. Principe: Huidige waarde van vrije financiële cashflow O.b.v. historische cijfers / gebudgetteerde cijfers Verdisconteringvoet: Gewenst rendement op het eigen vermogen Verhoogd met restwaarde: o.b.v. SW of perpetuele waarde Financiële schuldpositie reeds verwerkt in vrije financiële cashflow

22 © 2007 Deloitte Fiduciaire 22 Methode 4: Enterprise meeropbrengstcapaciteit. Principe: Substantiële waarde + goodwill Substantiële waarde: startbasis want reeds aanwezig Goodwill: huidige waarde van de toekomstige vrije kasstromen t.o.v. het risicoloos rendement op SW –Toekomstige kasstromen: vrije operationele cashflow (cfr. Enterprise DCF) –Risicoloos rendement: vb. OLO

23 © 2007 Deloitte Fiduciaire 23 Methode 5: Equity meeropbrengstcapaciteit. Principe: Substantiële waarde + goodwill Substantiële waarde: startbasis want reeds aanwezig Goodwill: huidige waarde van de toekomstige vrije kasstromen t.o.v. het risicoloos rendement op SW –Toekomstige kasstromen: vrije financiële cashflow (cfr. Equity DCF) –Risicoloos rendement: OLO

24 © 2007 Deloitte Fiduciaire 24 John Raeman Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) Tel. +32 9 393 75 85 – Fax +32 9 393 75 80 kmo-gent@deloitte.be www.deloitte.com/be/kmo


Download ppt "Holdingstructuur Eurotuin Merelbeke BVBA en Eurotuin Deinze BVBA John Raeman, Jan Goemaere 18 April 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google