De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C.P.H. (Christian) van der Heijden MSc RA

Verwante presentaties


Presentatie over: "C.P.H. (Christian) van der Heijden MSc RA"— Transcript van de presentatie:

1 C.P.H. (Christian) van der Heijden MSc RA
Bedrijfswaardering C.P.H. (Christian) van der Heijden MSc RA

2 Joanknecht & Van Zelst Corporate Finance
Aan- en verkoop van ondernemingen Helpen oplossen van financieringsvraagstukken Value management Valuation - Jaarlijks betrokken bij tientallen (beoogde) “transacties”

3 In welke situaties waarderen
Koop van een onderneming Verkoop van een onderneming Overdracht binnen familie Schenking Disputen tussen aandeelhouders

4 In welke situaties waarderen (2)
Echtscheiding Overlijden Schadeprocedures Financiering Fiscale onderwerpen

5 Accountant en waarderen
'Maximumsnelheid niet delen door schoenmaat' 4 november Voor register valuators is de accountant een belangrijke bron van informatie. Maar accountants kunnen zich beter niet op waarderingsterrein begeven. Soms lijken hun berekeningen op "het delen van de maximumsnelheid door je schoenmaat". » Lees het hele artikel

6 “Waarde” Wat is waarde?

7 Kernelementen van economische waarde
Geldstromen In de toekomst Tijd Vanuit oogpunt betrokken partijen Risico

8 Waarderingsmethoden Intrinsieke waarde methode
Goodwillmethode Vuistregels methoden Rentabiliteitswaarde methode Verbeterde rentabiliteitswaarde methode Multiples methode Discounted cashflow methode Adjusted present value methode Capital cashflow methode Cash to equity methode Economic value added methode

9 Vuistregelmethoden Voorbeelden?

10 Wat is de waarde van een bedrijf?
“De contante waarde van toekomstige geldstromen van een bedrijf, gebaseerd op de meest reële verwachting per waarderingsdatum”

11 Voorbeeldberekening

12 10 veel gemaakte fouten 1. Onrealistische prognoses

13 10 veel gemaakte fouten 1. Onrealistische prognoses

14 10 veel gemaakte fouten 2. Onjuiste afgrenzing van de waardepeildatum

15 10 veel gemaakte fouten 2. Onjuiste afgrenzing van de waardepeildatum

16 10 veel gemaakte fouten 2. Onjuiste afgrenzing van de waardepeildatum

17 10 veel gemaakte fouten 3. Rekenen met winsten in plaats van met kasstromen

18 10 veel gemaakte fouten 4. Optellen van economische en boekhoudkundige grootheden

19 10 veel gemaakte fouten 4. Optellen van economische en boekhoudkundige grootheden Maar dus niet: uitkomst waardering intrinsieke waarde 700 uitkomst waardering goodwill uitkomst waardering stille reserves

20 10 veel gemaakte fouten 5. Historie als basis nemen in plaats van de toekomst Voorbeelden Fundamentele bezwaren

21 10 veel gemaakte fouten 6. Foutieve verwerking schuldpositie
Vermogensverhouding EV/VV onderbouwen Vermogensverhouding EV/VV constant verondersteld Vermogensverhouding EV/VV obv boekwaarden Kostenvoet eigen vermogen unlevered in plaats van levered Marktwaarde vreemd vermogen niet in mindering gebracht

22 10 veel gemaakte fouten 6. Foutieve verwerking schuldpositie

23 10 veel gemaakte fouten 7. Fouten in de berekening van de waarde van de restperiode Eeuwigdurende reële groei Eeuwigdurende groei met inflatie Basisjaar voor restperiode is ongeschikt Berekening vanuit basisjaar is niet genormaliseerd voor investeringen en groei in werkkapitaal Geen rekening houden met competitive advantage period Geen rekening houden met conjunctuur

24 10 veel gemaakte fouten 7. Fouten in de berekening van de waarde van de restperiode

25 10 veel gemaakte fouten 8. De berekening van de vermogenskostenvoet

26 10 veel gemaakte fouten 8. De berekening van de vermogenskostenvoet
Inconsistentie inflatie Risicovrije rente marktconform? Foutief gemeten of niet representatieve beta Inconsistentie met bronnen / dubbeltellingen Inconsistentie met risico’s in kasstromen

27 10 veel gemaakte fouten 9. Benchmarks niet juist gebruikt of niet representatief beta andere transacties waardering branchegenoten tabellen kostenvoeten

28 10 veel gemaakte fouten 10. Verwarring waarde en prijs
Ontwikkelingen na waardepeildatum Gebruik benchmarks o.b.v. prijs Wel: onderhandelingspositie en -skills, context en visie partijen…

29 10 veel gemaakte fouten Hoe kunnen we ons voordeel doen met deze bekende valkuilen?

30 Voorbeelden van andere specialties
Waardering van vastgoed Waardering van een start up Waardering van opties Waardering van onderneming in zwaar weer Waardering van verschillende soorten aandelen

31 Het denken eindigt waar het rekenen begint
Let op Het denken eindigt waar het rekenen begint

32 Tot slot Vragen op opmerkingen?

33 Contact Joanknecht & Van Zelst Corporate Finance
C.P.H. (Christian) van der Heijden MSc RA Tel Mail


Download ppt "C.P.H. (Christian) van der Heijden MSc RA"

Verwante presentaties


Ads door Google