De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemings- financiering I Brealey, Myers & Marcus, Fundamentals of corporate finance, 4th ed., McGraw Hill, 2004 Toledo (2005-2006)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemings- financiering I Brealey, Myers & Marcus, Fundamentals of corporate finance, 4th ed., McGraw Hill, 2004 Toledo (2005-2006)"— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemings- financiering I Brealey, Myers & Marcus, Fundamentals of corporate finance, 4th ed., McGraw Hill, 2004 Toledo (2005-2006)

2 Fundamentals of Corporate Finance, 4th Edition, 2004 Richard A. Brealey Stewart C. Myers Alan J. Marcus McGraw Hill/Irwin Copyright © 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved

3 Role of The Financial Manager Financial manager Firm's operations Financial markets (1) Cash raised from investors (1) (2) Cash invested in firm (2) (3) Cash generated by operations (3) (4a) Cash reinvested (4a) (4b) Cash returned to investors (4b)

4 Role of The Financial Manager Financial manager Firm's operations Financial markets (1) Cash raised from investors (1) (2) Cash invested in firm (2) (3) Cash generated by operations (3) (4a) Cash reinvested (4a) (4b) Cash returned to investors (4b) Investerings- beslissingen Financierings- beslissingen

5 Twee soorten beslissingen: – investeringsbeslissing (« spending money ») – financieringsbeslissing (« raising money ») Scheiding eigendom en management (Positieve) tijdwaarde van geld  intrestrekening, waardering

6 Financiële verrichtingen onder zekerheid en onzekerheid: – tijdwaarde van geld – investeringsbeslissingen – aandelen- en obligatiewaardering – consumentenkrediet – portefeuilletheorie – gewogen gemiddelde kapitaalkosten – opties

7 Twee delen: – begrippen + verwerking – verwerking met Excel Examen: opgesplitst in twee (10+10/20) !! SetupFinancePV_5_0.exe !!

8 Overzicht tijdwaarde van geld annuïteiten Excel aandelen

9 Tijdwaarde van geld return samengestelde intrest andere “rentevoeten” inflatie

10 Voorbeeld tijd waarde 0 2 1 0001 200 -1 0001 200 In feite:

11 Return Problemen: 1) toewijzing over jaren heen 2) betrekken op begin- of eindwaarde

12 1) toewijzing over jaren heen --> annualiseren: lineair samengesteld 2) betrekken op begin- of eindwaarde --> intrestrekening discontorekening

13 Samengestelde intrest

14 S.I.: algemeen tijd waarde 0 n V0V0 VnVn kapitalisatieformule

15 Consistent principe: S.I. Vb.: belegging 100 EUR, brengt eerste jaar 100% op en tweede jaar verlies van 50% Rendement: Werkelijk: 0%

16 S.I. 4 grootheden: de kennis van drie ervan laat toe om de vierde te berekenen

17 Klassiekers actualisatieformule

18 Klassiekers rendementsformule

19 Klassiekers looptijdformule

20 Deelperioden in een jaar maandelijkse rentevoet: 0.5% op jaarbasis: ???

21 Nominale rentevoet verrekend per deelperiode rentevoet p per 1/q-de jaar APR: Annual Percentage Rate

22 effectieve rentevoet r: Nominale rentevoet verrekend per deelperiode rentevoet p per 1/q-de jaar

23 Continue rentevoet

24

25 Inflatie uniforme inflatievoet g(°/ 1 ) Om op t=1 over een koopkracht 1 EUR te beschikken in termen van geld nu, heb je 1 + g EUR nodig Tijd:0 1 waarde:1 1+g Nominale rentevoet i Reële rentevoeti R

26 Inflatie Tijd:0 1 waarde:1 1+g dus:1/(1+g) 1 nominaal:1-------------> 1+i Deze 1+i stemt nu overeen met een koopkracht van

27 Nominale rentevoet i Reële rentevoeti R Inflatie uniforme inflatievoet g(°/ 1 )

28 Nominale rentevoet i Reële rentevoeti R Inflatie uniforme inflatievoet g(°/ 1 )

29 voor kleine g: Inflatie

30 Annuïteiten post- en prenumerando slot- en aanvangswaarde perpetuïteiten

31 Annuïteiten periodische (jaarlijkse) betaling van een vast bedrag (a) dat vanaf de storting S.I. aan r peruun (per jaar) opbrengt tijd waarde 0123 n-1 n4 aaaaaa.....

32 Postnumerando annuïteit tijd waarde 0123 n-1 n4 aaaaaa..... Prenumerando annuïteit tijd waarde 0123 n-1 n4 aaaaa..... a

33 Postnumerando annuïteit tijd waarde 0123 n-1 n4 aaaaaa..... Slotwaar de (FV) Aanvangswaarde, contante waarde (PV)

34 Prenumerando annuïteit tijd waarde 0123 n-1 n4 aaaa a a..... Slotwaar de (FV) Aanvangswaarde, contante waarde (PV)

35 Slotwaarde (post) omdat

36 Slotwaarde (post)

37 Aanvangswaarde (post)

38 Prenumerando “annuity due” tijd waarde 0123 n-1 n 4 aaaaaa.....

39 Prenumerando (alt.) tijd waar- de 0123 n-1 n 4 aaaaaa.....

40 Prenumerando: slotwaarde tijd waarde 0123 n-1 n 4 aaaaaa..... a

41 tijd waarde 0123 n-1 n 4 aaaaaa..... Prenumerando: slotwaarde (alt.)

42 Perpetuïteiten tijd waarde 01234 aaaa................. Aanvangswaarde.........…..... als r > 0

43 Perpetuïteiten (bewijs) als r > 0

44 Omgekeerde weg (BM) als r > 0 nl.

45 Postnumerando annuïteit tijd waarde 0123 n-1 n 4 aaaaaa.....

46 Excel: financiële functies = FV(rate, nper, pmt, pv, type) = PV(rate, nper, pmt, fv, type)

47 Excel: FUTURE VALUE = FV(rate, nper, pmt, pv, type) V n = FV(r, n, 0, -V 0 ) W n = FV(r, n, -a) = FV(r, n, -a,0) W n pre = FV(r, n, -a,1)

48 Excel: PRESENT VALUE = PV(rate, nper, pmt, fv, type) V 0 = PV(r, n, 0, -V n ) W 0 = PV(r, n, -a) = PV(r, n, -a,0) W 0 pre = PV(r, n, -a,1)

49 Excel: klassiekers = RATE(nper, pmt, pv, fv, type, guess) = NPER(rate, pmt, pv, fv, type) = PMT(rate, nper, pv, fv, type)

50 Excel: deelperioden = EFFECT(nominal_rate, npery) !!! add-in: Analysis Toolpak = NOMINAL(effect_rate, npery)

51 Aandelen exponentieel groeiende perpetuïteit Dividend Discount Model Two Stage Model

52 tijd waarde 012 a (1+g) a 3 a (1+g) 2 4 a (1+g) 3............ Uniforme groeivoet g (°/ 1 ) Exponentieel groeiende perpetuïteiten

53

54 als d.w.z. als g < r als X < 1 want

55 Gordon-Shapiro formule (Dividend Discount Model) als g < r

56 Aandeel met constante dividendengroei als g < r

57 Dividend Discount Model: g=0 als 0 < r cf. perpetuïteit

58 Two stage model tijd waarde 01234 Constante groei D1D1..... D2D2 D3D3 D4D4 D t+1 = D t (1+g) voor t >=3

59 Two stage model tijd waarde 01234 D1D1..... D2D2 D3D3 D4D4

60 Two stage model tijd waarde 01234 D1D1.....


Download ppt "Ondernemings- financiering I Brealey, Myers & Marcus, Fundamentals of corporate finance, 4th ed., McGraw Hill, 2004 Toledo (2005-2006)"

Verwante presentaties


Ads door Google