De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemings-financiering I

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemings-financiering I"— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemings-financiering I
Brealey, Myers & Marcus, Fundamentals of corporate finance, 4th ed., McGraw Hill, 2004 Toledo ( )

2 Fundamentals of Corporate Finance, 4th Edition, 2004
Richard A. Brealey Stewart C. Myers Alan J. Marcus McGraw Hill/Irwin Copyright © 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved

3 Role of The Financial Manager
(2) Cash invested in firm (2) (1) Cash raised from investors (1) Firm's (4a) Cash reinvested (4a) Financial Financial manager operations markets (3) Cash generated by operations (3) (4b) Cash returned to investors (4b)

4 Role of The Financial Manager
Investerings- beslissingen Financierings- beslissingen (2) Cash invested in firm (2) (1) Cash raised from investors (1) Financial Firm's (4a) Cash reinvested (4a) Financial manager operations markets (3) Cash generated by operations (3) (4b) Cash returned to investors (4b)

5 Twee soorten beslissingen: investeringsbeslissing (« spending money »)
financieringsbeslissing (« raising money ») Scheiding eigendom en management (Positieve) tijdwaarde van geld  intrestrekening, waardering

6 Financiële verrichtingen onder zekerheid en onzekerheid:
tijdwaarde van geld investeringsbeslissingen aandelen- en obligatiewaardering consumentenkrediet portefeuilletheorie gewogen gemiddelde kapitaalkosten opties

7 Twee delen: begrippen + verwerking verwerking met Excel
Examen: opgesplitst in twee (10+10/20) !! SetupFinancePV_5_0.exe !!

8 Overzicht tijdwaarde van geld annuïteiten Excel aandelen

9 Tijdwaarde van geld return samengestelde intrest andere “rentevoeten”
inflatie

10 Voorbeeld tijd 2 waarde 1 000 1 200 In feite: -1 000 1 200

11 Return Problemen: 1) toewijzing over jaren heen
2) betrekken op begin- of eindwaarde

12 1) toewijzing over jaren heen
--> annualiseren: lineair samengesteld 2) betrekken op begin- of eindwaarde --> intrestrekening discontorekening

13 Samengestelde intrest

14 S.I.: algemeen tijd n waarde V0 Vn kapitalisatieformule

15 Consistent principe: S.I.
Vb.: belegging 100 EUR, brengt eerste jaar 100% op en tweede jaar verlies van 50% Rendement: Werkelijk: 0%

16 S.I. 4 grootheden: de kennis van drie ervan laat toe om de
vierde te berekenen

17 Klassiekers actualisatieformule

18 Klassiekers rendementsformule

19 Klassiekers looptijdformule

20 Deelperioden in een jaar
maandelijkse rentevoet: 0.5% op jaarbasis: ???

21 Nominale rentevoet verrekend per deelperiode
rentevoet p per 1/q-de jaar APR: Annual Percentage Rate

22 Nominale rentevoet verrekend per deelperiode
rentevoet p per 1/q-de jaar effectieve rentevoet r:

23 Continue rentevoet

24 Continue rentevoet

25 Inflatie uniforme inflatievoet g(°/1)
Om op t=1 over een koopkracht 1 EUR te beschikken in termen van geld nu, heb je 1 + g EUR nodig Tijd: waarde: 1 <---> 1+g Nominale rentevoet i Reële rentevoet iR

26 Inflatie Tijd: 0 1 waarde: 1 <---> 1+g dus: 1/(1+g)<---> 1
nominaal: > 1+i Deze 1+i stemt nu overeen met een koopkracht van

27 Inflatie uniforme inflatievoet g(°/1) Nominale rentevoet i
Reële rentevoet iR

28 Inflatie uniforme inflatievoet g(°/1) Nominale rentevoet i
Reële rentevoet iR

29 Inflatie voor kleine g:

30 Annuïteiten post- en prenumerando slot- en aanvangswaarde
perpetuïteiten

31 Annuïteiten tijd 1 2 3 4 ..... n-1 n waarde a a a a ..... a a
1 2 3 4 ..... n-1 n waarde a a a a ..... a a periodische (jaarlijkse) betaling van een vast bedrag (a) dat vanaf de storting S.I. aan r peruun (per jaar) opbrengt

32 Postnumerando annuïteit
tijd 1 2 3 4 ..... n-1 n waarde a a a a ..... a a Prenumerando annuïteit tijd 1 2 3 4 ..... n-1 n waarde a a a a a ..... a

33 Postnumerando annuïteit
tijd 1 2 3 4 ..... n-1 n waarde a a a a ..... a a Aanvangswaarde, contante waarde (PV) Slotwaarde (FV)

34 Prenumerando annuïteit
tijd 1 2 3 4 ..... n-1 n waarde a a a a a ..... a Aanvangswaarde, contante waarde (PV) Slotwaarde (FV)

35 Slotwaarde (post) omdat

36 Slotwaarde (post)

37 Aanvangswaarde (post)

38 Prenumerando “annuity due” tijd 1 2 3 4 ..... n-1 n waarde a a a a a
1 2 3 4 ..... n-1 n waarde a a a a a ..... a

39 Prenumerando (alt.) -1 1 2 3 4 ..... n-1 n a a a a a ..... a tijd
1 2 3 4 ..... n-1 n tijd a a a a a ..... a waar- de

40 Prenumerando: slotwaarde
1 2 3 4 ..... n-1 n tijd a a a a a ..... a a waarde

41 Prenumerando: slotwaarde (alt.)
1 2 3 4 ..... n-1 n tijd a a a a a ..... a waarde

42 Perpetuïteiten als r > 0 1 2 3 4 ................. a a a a
1 2 3 4 tijd a a a a …..... waarde Aanvangswaarde als r > 0

43 Perpetuïteiten (bewijs)
als r > 0

44 Omgekeerde weg (BM) als r > 0 nl.

45 Postnumerando annuïteit
1 2 3 4 ..... n-1 n ..... tijd a a a a ..... a a waarde

46 Excel: financiële functies
= FV(rate, nper, pmt, pv, type) = PV(rate, nper, pmt, fv, type)

47 Excel: FUTURE VALUE = FV(rate, nper, pmt, pv, type)
Vn= FV(r, n, 0, -V0) Wn= FV(r, n, -a) = FV(r, n, -a,0) Wnpre= FV(r, n, -a,1)

48 Excel: PRESENT VALUE = PV(rate, nper, pmt, fv, type)
V0= PV(r, n, 0, -Vn) W0= PV(r, n, -a) = PV(r, n, -a,0) W0pre= PV(r, n, -a,1)

49 Excel: klassiekers = RATE(nper, pmt, pv, fv, type, guess)
= NPER(rate, pmt, pv, fv, type) = PMT(rate, nper, pv, fv, type)

50 Excel: deelperioden = EFFECT(nominal_rate, npery)
= NOMINAL(effect_rate, npery) !!! add-in: Analysis Toolpak

51 Aandelen exponentieel groeiende perpetuïteit Dividend Discount Model
Two Stage Model

52 Exponentieel groeiende perpetuïteiten
1 2 a (1+g) 3 a (1+g)2 4 a (1+g)3 tijd a waarde Uniforme groeivoet g (°/1)

53 Exponentieel groeiende perpetuïteiten

54 als d.w.z. als g < r want als X < 1

55 Gordon-Shapiro formule (Dividend Discount Model)
als g < r

56 Aandeel met constante dividendengroei
als g < r

57 Dividend Discount Model: g=0
als 0 < r cf. perpetuïteit

58 Two stage model 1 2 3 4 ..... D1 D3 D4 ..... D2 Constante groei
1 2 3 4 ..... tijd waarde D1 D3 D4 ..... D2 Constante groei Dt+1 = Dt (1+g) voor t >=3

59 Two stage model 1 2 3 4 ..... tijd waarde D1 D3 D4 ..... D2

60 Two stage model 1 2 3 4 ..... tijd waarde D1


Download ppt "Ondernemings-financiering I"

Verwante presentaties


Ads door Google