De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 INVESTERINGSPROJECTEN WAARDERING EN FINANCIERING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 INVESTERINGSPROJECTEN WAARDERING EN FINANCIERING."— Transcript van de presentatie:

1 1 INVESTERINGSPROJECTEN WAARDERING EN FINANCIERING

2 2 n Investeren is het inzetten van middelen, waarbij het profijt van de investering zich over lange termijn uitspreidt –Investeringskosten staan op de balans n Categorieen van investeringen: –Materiele vaste activa: gebouwen, installaties, machines e.D. –Immateriele vaste activa: goodwill, auteursrechten, r&d, kwaliteitszorg –Reclamecampagnes

3 3 –Scholing van het personeel –Capaciteitsuitbreiding door overnames en fusies n Kenmerken investering: –Uitgaven aan het begin, inkomsten op de lange termijn n Methoden om investeringen te waarderen:

4 4 n Terugbetalingperiode: –Hoe lang duurt het voor de investe- ringsuitgaven zijn terugverdiend n Interne rentevoet. n Netto contante waarde (n.C.W.) –Werkt met opportunitykosten –Houdt rekening met de tijdwaarde van het geld m.B.V. Contante waarde-berekening –Tijdwaarde van geld : 1 euro nu is meer waarde dan 1 euro in de toekomst

5 5 n Redenen waardedaling geld: –Gederfde rente toekomstig geld –Daling koopkracht door inflatie –Onzekerheid toekomstige uitbetaling n Discontovoet: % waartegen toe-komstige geldstromen contant worden gemaakt=opportunitykosten –Vb: €100 over 1 jaar tegen 8% geeft een C.W. Van 100/1,08 = € 92,59 –Vb: €100 over 2 jaar tegen 8 % geeft een C.W. Van 100/(1,08) 2 = € 85,73 –Evenzo voor geldstromen na meer jaren

6 6 n Waardebepaling van een investering is de contante waarde van door de investering gegenereerde kasstromen (welke zijn afgeleid van opbrengsten en kosten) –Opportunitykosten (discontofactor) worden bepaald door het rendement wat soortgelijke projecten op de markt opleveren. n Positieve N.C.W. verhoogt de waarde van de onderneming, een negatieve N.C.W. verlaagt deze.

7 7 FINANCIERINGSBRONNEN n Voor grote investeringsprojecten heeft onderneming diverse financieringsbronnen: –Onderhandse lening –Openbare lening via obligatie-emissie –Onderhandse of openbare aandelenemissie n Eerste twee zijn vreemd vermogen en verhogen de ondernemingsschuld. n De derde is Eigen Vermogen.

8 8 n Aandelenemissie kan alleen voor ondernemingen met nv of bv-structuur –Primaire markt: nieuwe emissies –Secundaire markt: handel in bestaande effecten n Aandeelrendementen kunnen gebruikt worden als referentie voor opportunity-kosten. n Converteerbare obligaties: –Obligaties die na verloop van tijd in aandelen kunnen worden omgezet

9 9 n Buitenlandse investeringen: –Wisselkoersrisico’s. –Kunnen worden afgedekt met behulp van valutatermijncontracten n Andere manieren voor afdekking van financiele risico’s: –Opties kopen of schrijven

10 10


Download ppt "1 INVESTERINGSPROJECTEN WAARDERING EN FINANCIERING."

Verwante presentaties


Ads door Google