De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waardebepaling van een onderneming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waardebepaling van een onderneming"— Transcript van de presentatie:

1 Waardebepaling van een onderneming

2 Redenen om de waarde te gaan bepalen
Inbreng in een vennootschap Opvolgingsproblematiek Verkopen aan een derde Echtscheiding Nalatenschap Uittreding van een vennoot

3 Wat moet er gewaardeerd worden
Eenmanszaak Vrij beroep Vennootschap Aandelenpakket

4 Eenmanszaak Steeds verkoop van activa en goodwill
Waardering activa (expertise) Waardering goodwill (zie rendementswaardering) Voor inbreng in eigen vennootschap (waardering revisor)

5 Vrij beroep Jaarlijkse erelonen (factor)
Jaarlijks beschikbaar beroepsinkomen (rendement) Waarde activa

6 Waardecorrectie aandelen
Deelnemings % Karakteristieken Af/opwaardering < 25% Gewone minderheid -30% > 25% < 50% Blokkeringsminderheid -20% =50% 0% >50% < 75% Eenvoudige meerderheid +10% >75% Blokkeringsmeerderheid +5% = 100% Volle eigenaar

7 Waardecorrectie aandelen inzake successierechten
Deelnemings % Karakteristieken Afwaardering < 25% Kleine minderheid -20 à 25% > 25% < 50% Grote minderheid -15% >50% < 75% Gewone meerderheid -10% >75% Grote meerderheid Geen

8 Uiteindelijke waarde hangt af van
verschillende interne en externe factoren: naam, personeelsbestand, ligging, drijfveer overname, waarde en staat activa, economische conjunctuur… Elke waardebepaling is bijgevolg een theoretische benadering die dient als leidraad bij de onderhandelingen over de verkoop van een onderneming.

9 Sterk beïnvloedende factoren
Zijn er verschillende mogelijke overnemers Komt de vraag van de overnemer of overlater om het bedrijf over te dragen Interne overname (familie, personeelslid) Externe overname Engagement gevraagd aan de overlater

10 Voorafgaande doorlichting
Dagelijkse werking, activiteitssector, ondernemingspolitiek,… Juridische en fiscale informatie Financiële informatie Commerciële informatie Sociale informatie Operationele informatie

11 Juridische en fiscale informatie
Statuten Oprichtersaansprakelijkheid Gegeven garanties / aansprakelijkheid (bouw) Laatste controle (garanties verleden) Waarborgen gegeven/te geven (kredietgever)

12 Financiële waardebepaling van ondernemingen
Basis = objectieve gegevens Emotionele waarde Elke onderneming is anders dus ook elke waarde bepaling

13 Wegingscoëfficiënt Meestal wordt gekeken naar de laatste 3 jaren voor de prijsbepaling De cijfers van de recentste jaren wegen zwaarder door Vb Jaar -3 x 1 Jaar -2 x 2 Jaar -1 x 3 Totaal Totaal : 6 = gemiddelde waarde

14 De twee meest gebruikte methodes
De methode van het gecorrigeerde netto- actief (statische methode) De rendementswaardebepaling   (dynamische methode)

15 De onzekerheid van de koper
De kandidaat-koper zoekt een houvast tijdens de onderhandelingen. Wat krijgt hij voor de prijs die hij betaalt? Concreet koopt hij het gecorrigeerd netto-actief van de onderneming: Eigen vermogen (correctie meerwaarden) - Controle van waarde door expertises - Eigen middelen zie jaarrekening Daarom is het gecorrigeerd netto-actief een belangrijk element van houvast.

16 Gecorrigeerd netto-actief
activa (volgens de handelswaarde) – opeisbare schulden (inclusief de reële voorzieningen) + de fiscale aanpassingen  

17 We vertrekken van de netto-activa zoals die voorkomen in de
balans van de onderneming: Eigen vermogen Activa aan werkelijke waarde. (meerwaarde of minwaarde) Meerwaarde belast aan 34%. Die fiscale latentie maakt deel uit van de onderhandelingen: is ze voor rekening van de koper, de verkoper, of wordt een verdeelsleutel overeengekomen? Passiefzijde voldoende voorzieningen? (grote herstellingen, verschuldigde belastingen, lopende rechtsgedingen,…) Op basis van al die correcties, wordt het gecorrigeerd netto-actief bepaald

18 Opmerking geven bij : Terreinen en ook bij Handelsvorderingen

19

20 Stel dat het gebouw met terrein een huidige waarde heeft van 750
Stel dat het gebouw met terrein een huidige waarde heeft van euro. Dan is dit een meerwaarde van euro. De meerwaardebelasting is dan euro. Dit wil zeggen dat de vennootschap een euro meer waard is dan in de boeken staat. Er zitten ook dubieuze debiteuren in voor euro dit is ook een waardevermindering van euro na belasting. Opgelet met de waardering van de voorraad!

21 Gecorrigeerd netto-actief
Eigen vermogen euro + meerwaarde gebouw - belasting euro – minwaarde debiteuren euro Gecorrigeerd netto-actief = euro

22 Wat verkoopt u aan de koper
Het bedrijf opbouwen tot de situatie van dit ogenblik heeft u veel moeite gekost. U hebt uw hart, ziel en veel tijd in het bedrijf geïnvesteerd. Als u het bedrijf zou bijhouden zou u er nog wat aan kunnen verdienen. U verkoopt een belegging of mooie investering aan de overnemer en je kan hem laten zien wat ze voor hem zal opbrengen.

23 De methode van de rendementswaardebepaling
In de jaren ’80 gebruikte men veel : cashflow x CF-multiplicator (4 tot 5) = Eigen Vermogen op basis van CF In de jaren ’90 is er dan een ‘hype’ geweest en heeft men deze bedragen enorm opgedreven Vandaag gebruikt men geregeld: EBITDA x multiplicator – Netto Financiële schuldenlast = waarde aandelen

24 EBIT: ‘Earnings Before Interests and Taxes’, Resultaat van bedrijfsactiviteiten
EBITDA: ‘Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations’, Bedrijfskasstroom : resultaat van bedrijfsactiviteiten vermeerderd met afschrijvingen en waardeverminderingen

25

26 EBITDA x (4-6) – Netto schuldenlast = Waarde (schulden – beleggingen)
De multiplicator is afhankelijk van verschillende factoren: naam en faam van het bedrijf, locatie, economische situatie, klanten, de sector, …

27 Onderhandelingsmarge
Verkoper Koper Maximaal verwachte waarde Maximaal vooropgestelde waarde Minimaal geëiste waarde Onderhandelingsmarge Minimaal onderstelde waarde

28 Klopt dit ? Waarde van dit bedrijf:
Gecorrigeerd netto-actief = euro Rendementswaardebepaling = euro Laten we stellen dat we tot ongeveer een waarde van euro komen na onderhandeling voor de aandelen. De financiering hiervan?

29 Eigen gelden, zaakvoerders blijven in loondienst
Uitkering dividenden aan 25% RV (of 15%) Winst (mogelijk met Cashflow?) – 25% RV = euro Opbrengst van 14% Terugverdientijd = ruim 7 jaar

30 Via lening privé als nieuwe zaakvoerders
3 nieuwe zaakvoerders in vennootschap à 33% Per zaakvoerder Loon euro/jaar = netto euro/maand Lening euro 7 jaar = euro/maand (kostprijs lening euro op 7 jaar) Mogelijk dividend euro/jaar is euro/maand Rest = – = euro/maand Dit de eerste 7 jaren, later zal dit een euro worden TOTALE KOST OVERNAME euro

31 Verkoop aandelen versus activa
Verkoop van aandelen is onbelast! Is niet afschrijfbaar voor overnemer! Verkoop activa belast in vennootschap! Liquidatie bonus 10%! Afschrijfbaar voor overnemer!

32 Verschil in prijs Uiteraard is het overlaten onder de vorm van aandelen steeds aan een lagere prijs dan het verkopen van activa en goodwill. De belasting die u niet moet betalen als overlater van aandelen heeft tot gevolg dat de overnemer ook niets kan afschrijven. Bij verkoop activa en liquidatie vennootschap betaalt u 34% vennootschapsbelasting en 10% liquidatiebonus als overlater.

33 Verkoop prijs aandelen 500.000 euro
Netto-ontvangst euro. Verkoop activa, goodwill en vereffening gebouw voorraden klanten beleggingen goodwill totaal - belasting (meerw geb + GW à 34%) - schulden - liquidatiebonus (10%) Netto Saldo

34 Rekening van de koper Investering euro + intresten euro (op 7 jaar) Belastingsbesparing (afschr + fin.kost) euro Kostprijs euro MAAR: Mogelijkheden om gebouwen in waarborg te geven. Niet mogelijk bij overname aandelen!!

35 Voorwaarden bij een overname
Overnemer: Begeleiding van overlater Duurtijd Bezoldigd/onbezoldigdverlies pensioen Uitbetaling van de prijs in delen Voorschot – afrekening welke basis/termijn Concurrentiebeding (ook naar kinderen,…)

36 Voorwaarden bij een overname
Overlater: Kunnen blijven werken in de zaak Kinderen in de zaak Overnemen sociaal passief

37 Vennootschap klaarmaken voor verkoop/ontbinding
Overname via aandelen Correcte weergave van cijfers in de boekhouding (voldoende winsten) hogere overnameprijs Verkoop activa Onttrekken van gelden uit vennootschap naar privé (groepsverzekeringen, dividenden). Mogelijke kosten op vennootschap schuiven. (aankoop wagen + afschrijven,…) Laten bestaan van de vennootschap? (pensioen)

38 Besluit Geen eenvoudige oefening Verschillende beïnvloedende factoren
Zoeken naar aanvaardbare prijs Verschil verkoop activa/aandelen Voor elk bedrijf anders Klaarmaken voor verkoop


Download ppt "Waardebepaling van een onderneming"

Verwante presentaties


Ads door Google