De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. een medicus koopt bij garage A een personenwagen met LPG-installatie aan voor 20.000, exclusief B.T.W.. Gelieve de boekingen in het eerste boekjaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. een medicus koopt bij garage A een personenwagen met LPG-installatie aan voor 20.000, exclusief B.T.W.. Gelieve de boekingen in het eerste boekjaar."— Transcript van de presentatie:

1 1. een medicus koopt bij garage A een personenwagen met LPG-installatie aan voor , exclusief B.T.W.. Gelieve de boekingen in het eerste boekjaar te brengen m.b.t. deze aankoop en de afschrijvingen. CO2-uitstoot : 170.

2 279999 Investeringen boekjaar 20.000
A./ leverancier garage A Per einde boekjaar Personenwagen Personenwagen A./ Investeringen boekjaar Cv Cn

3 630240 Afschrijvingen pers. w. < 175 -190 (-- % - 70%) 4.840
A./ Afschrijvingen personenwagen

4 2. de producent van machines krijgt volgende afrekening van de lonen over de maand maart y voor de arbeiders : Bruto loon R.S.Z. Werknemer Belastbaar bedrag Bedrijfsvoorheffing Netto bezoldiging (arbeider A : 1100 – arbeider B : 900) Voorschotten Saldo te betalen R.S.Z.-werkgever De factuur van het sociaal secretariaat luidt als volgt : Beheerkosten sociaal secretariaat ,00 B.T.W. 21 % ,25 ------ Totaal ,25 Bedrijfsvoorheffing ,00 Totale R.S.Z.-bijdrage ,00 Totaal te betalen : ,25

5 620300 Bruto-bezoldiging arbeiders 3.000,00
R.S.Z. Werkgever arbeiders 950,00 Vakantiebijdrage arb. Y te bet. in y ,75 Eindejaarspremie arb. y te bet. in y 324,00 A./ Te betalen bedrijfsvoorheffing 600,00 A./ Te betalen R.S.Z ,00 A./ Te betalen bezoldigingen arbeiders ,00 A./ Vakantiegeld y te betalen in y ,75 A./ Eindejaarspremie y te bet. in y ,00 3000 x 1,08 x 10,27 % = 332,75 3000 x 10,80 % = 324

6 615550 Beheer sociaal secretariaat 25
Aftrekbare B.T.W ,25 A./ leverancier soc. Secretariaat 30,25

7 3. Een (zevende) financement wordt aangegaan bij ING door groothandelaar H in textiel ter aankoop van een wagen Peugeot voor euro (excl. B.T.W.) – financement ten bedrage van euro over 36 maanden en een annuïteit van 450 euro per maand – aanvang 1.4.y – het boekjaar sluit af per – volgens de aflossingstabel bedragen de intresten tot 1.12.y : 500 euro.

8 I.N.G. -46 (F 03) Over te dragen kosten A./ Financement ING Peugeot – 450 > 1 jaar A./ Financement ING Peugeot – 450 < 1 jaar

9 Per y Intresten ,00 A./ Over te dragen kosten ,00 Financement ING – Peugeot – 450 > 1 jaar ,00 A./ Financement ING – Peugeot – 450 < 1 jaar 5400,00

10 4. Een meerwaarde op een afgeschreven industrieel gebouw (inclusief grond) , die kan genieten van het stelsel van de “uitgestelde belasting”, bedraagt € Verkoopprijs : Op welk moment, welk bedrag en in welke activa wordt er best herbelegd en wat zijn de journaalposten i.v.m. de meerwaarde in het jaar van de realisatie van de meerwaarde en in het jaar , dat de voorlopig vrijgestelde meerwaarde dient geboekt te worden als opbrengst ?

11 689000 Overboeking naar belastingvrije reserve 19.803,00
A./ Belastingvrije reserves ,00 Overboeking naar de uitgestelde belastingen ,00 A./ Uitgestelde bel. op ger. Meerw. MVA Het netto-bedrag : x 66,01 % = 19803 De latente belasting : x 33,99 % =

12 Per y+4 (art. 47 § 4 en 5 W.I.B.) Belastingvrije reserves ,18 A./ Onttrekking aan de bel. vrije reserve ,18 Uitgestelde bel. op gereal. meerw. MVA 611,82 A./ Onttrekking aan uitgestelde belasting 611,82 Het netto bedrag : x 6 % Degr. = 1188,18 De latente belasting : ,00 x 6 % degr. = 611,82 Ideaal moment : in het vijfde boekjaar vanaf de realisatie van de meerwaarde – opgave verplicht (zie art. 47 § 4 en 5 W.I.B.) Bedrag : niet € doch in zo traag mogelijk afschrijfbare activa nl. gebouwen, afgeschreven aan 6 % degressief (nl. 3 % x 2). Degressief afschrijven is vereist in het kader van de optimalisatie van de cash flow.


Download ppt "1. een medicus koopt bij garage A een personenwagen met LPG-installatie aan voor 20.000, exclusief B.T.W.. Gelieve de boekingen in het eerste boekjaar."

Verwante presentaties


Ads door Google