De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groene en Blauwe Diensten Streekeigen Huis en Erf 30 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groene en Blauwe Diensten Streekeigen Huis en Erf 30 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groene en Blauwe Diensten Streekeigen Huis en Erf 30 mei 2011

2 Programma Opening en uitleg procedure Uitleg regeling Groene en Blauwe Diensten door Landschap Overijssel Uitleg regeling Streekeigen Huis en Erf door Landschap Overijssel, het Oversticht en Monumentenwacht. Pauze Gelegenheid tot stellen van vragen over persoonlijke situatie Mogelijkheid voor aanmelden subsidieregelingen

3 Procedure Check aanmeldingen bij gemeente: - Bestemmingsplan; - Herplantverplichtingen; - Regelingen RvR en VAB. Check Landschap Overijssel (LO) op SAN en SN. Afspraak LO voor keukentafelgesprekken bij GBD en erfadvies bij SHE: - GBD, advies voor aanleg, herstel en onderhoud landschapselementen; - SHE erfadvies groene, rode en oranje elementen Plan en contract opstellen en kort bespreken; Ondertekenen contract GBD, deelnemers kunnen (indien nodig) zelf aan de slag.

4 Werk(t) aan ons landschap! Werken aan het landschap

5 Groene en blauwe DienstenStreekeigen Huis & Erf

6 Stimuleringskader Groene en Blauwe Diensten Met Groene en Blauwe Diensten bundelen provincie, gemeenten, bedrijfsleven, agrariërs en particulieren hun krachten om het unieke Overijsselse landschap te behouden voor de toekomst. De kern is dat particulieren een reële vergoeding ontvangen voor het beheer van landschapselementen en onverharde wandelpaden. De regeling Groene en Blauwe Diensten is opgesteld en gefinancierd door:

7

8

9 Welke pakketten zijn opengesteld? Dienstenbundel: Houtwal of Singel Bomenrij Geriefhoutbosje Paden en routes Poelen Hoogstamfruitboomgaarden Heggen en Hagen Knotbomen en solitaire bomen Natuurvriendelijke oevers Steilranden Eendenkooi

10 Hoe kan ik mee doen? In het bezit zijn van landschapselementen Aanmelden bij de gemeente: - Wendy Busscher w.busscher@dalfsen.nl, 0529-488248w.busscher@dalfsen.nl Samen met u wordt een werkplan opgesteld - Planopstellers: Robert Pater, Saskia Bemer U sluit een contract voor 21 jaar met Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel

11 Aanleiding Streekeigen Huis en Erf Vervlakking streekkenmerken Verliezen streekeigen bebouwing Verliezen erfkarakteristieken en ensemble; groene, rode en oranje elementen

12 Streekeigen Huis & Erf Stimuleringsproject èn uitvoeringsproject voor erfeigenaren om de streekeigenheid van hun erf te versterken

13 Organisatie SHE Dalfsen Opdrachtgevers en financiers: –Gemeente (initiatiefnemer) –Provincie Overijssel (KC en BBCE) –Eigenaren –TenneT

14 Organisatie SHE Opdrachtnemers en uitvoerders: –Consortium Streekeigen Huis & Erf –Partners: Penvoerder: Landschap Overijssel

15 Elementen in SHE Karakteristieken streek Erven in het Groen Bebouwing met karakter Historische elementen

16 Beplantingsadvies

17 nut en noodzaak bouwmethode materiaal locale ambachten tijdsperiode/mode bodem/landschap traditie Streekeigenheid

18 IJsselstreek Staphorst IJsseldelta Twente

19 Streekeigen erven in Dalfsen Veenerf Vechterf Heide-erf

20 Aandachtspunten relatie landschap erfstructuur gebouwen erfinrichting

21 Veenerf Smalle, lange kavels Singels (met hulst) Hallenhuisboerderij en dwarshuisboerderij Boerderijen voornamelijk riet, ook pannen komt voor Luiken op voorhuis Veel bijgebouwen (zwart geteerd hout): schaapskooi, bakhuis, kippenhok, hooiberg Bescheiden siertuin en nutstuin Eikengaard, hoogstam fruitbomen/-gaard, knotlindes, moestuin Hagen van meidoorn, hulst, buxus Hekjes en hekwerken

22 singels riet, luiken bakhuis dwarshuisboerderij, fruitgaard, buxus schaapskooi

23 Vechterf Erven verweven met landschap door eiken: erfbos, eikengaarde, solitaire eiken Oude boerderijen Hallenhuisboerderij en dwarshuisboerderij Riet of pannen Veel kleine bijgebouwen: hooiberg (soms meerdere), bakhuis Bescheiden siertuin en nutstuin Hoogstamfruit, moestuin Put met haal Solitaire boom op voorerf (kastanje, beuk, eik) Gekleurde luiken op landgoederven Hagen en hekwerken

24 eiken hooiberg (soms meerdere) put met haal gekleurde luiken op landgoederven bescheiden siertuin, hagen, leilindes

25 Heide-erf Blokvormige kavels ‘groene mantel’ om erf (niet geheel gesloten) Singels, bosjes, bomenrijen Hallenhuisboerderij en jongere boerderijen (soms woning los van stal) Oranje pannendaken (wederopbouwboerderijen) Luiken, jonge boerderijen geen luiken Enkele kleine bijgebouwen: hooiberg, kippenhok, bakhuis Parallel geplaatste schuur Siertuin en nutstuin Siertuin is markanter aanwezig Hoogstam en halfstam fruitgaard

26 ‘groene mantel’, parallel geplaatste schuur jongere boerderijen, oranje pannendaken, sier markanter aanwezig beplante toerit, (halfstam) fruitgaard

27 Streekeigen kenmerken behouden herstellen ontwikkelen

28 Waarom streekeigen kenmerken herstellen? Ze bieden een mooie leefomgeving Ze worden steeds zeldzamer Cultuurhistorische waarde Onderscheiden d.m.v. kwaliteit

29 Henk de Bruin Monumentenwacht Overijssel Flevoland

30 Inspectieadvies Rood Oranje

31

32

33 Inspectieadvies Rood

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57


Download ppt "Informatieavond Groene en Blauwe Diensten Streekeigen Huis en Erf 30 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google