De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

fan knoffelpaad nei kuierpaad

Verwante presentaties


Presentatie over: "fan knoffelpaad nei kuierpaad"— Transcript van de presentatie:

1 fan knoffelpaad nei kuierpaad
Halepaden No of Nea! Uw ideeën proberen te verkopen is een uitdaging. Eerst moet u de toehoorders zo ver krijgen dat zij het in principe met u eens zijn. Vervolgens moet u ze tot actie bewegen. Gebruik de formule Bewijs - Actie - Voordeel van Dale Carnegie Training® voor het geven van een motiverende, actiegerichte presentatie. fan knoffelpaad nei kuierpaad

2 Kansen en mogelijkheden voor herstel van oude halepaden en ontwikkeling van nieuwe natuur-wandelpaden in en rond Damwâld.

3 Aanleidingen: uitspraken in de structuurvisie
uitspraken in de toekomstvisie van Dant. - uitspraken in de programma’s (prog. 6) het nieuwe bestemmingsplan buitengeb. het sociaal ec. masterplan (projekt G11) het nieuwe begrotingstraject de dorpsvisies: Ikkerw.& Dant.w. de komst van de centrale as al 40 jaar wordt er over gepraat en nog maar een paar 100 meter is klaar!

4 Traject: Is een koppeling van: Paden langs bosstroken van SBB.
Hekkelpaden van Wetterskip Fryslân. Restanten van oude halepaden. Nieuw aangelegde halepaden. Eventueel enkele korte stukjes boerenland. Nieuwe routes (zandpad & schelpenpad) Gedeeltes over (autoluwe) weg/trottoir.

5 Routes tussen Singel en Petsleat:
De hele route in 8 etappes: Opm. de b-routes zijn een extra alternatief voor in de toekomst.

6 Route-etappes / klaar-percentages
A. Singel & Lytse Loane. (40% klear.) B. Lytse Loane & Halewei. (40% klear.) C. Halewei & Haadwei. ( 75% klear.) D. Haadwei & Fermanjepaad. (50% klear.) E. Fermanjepaad & Dammeloane. (100% klear.) F. Dammeloane & Jeh.-Durksloane. (0% klear.) G. Jeh.-Durksloane & Broekloane. (75% klear.) H. Broekloane & Petsleat. (100% klear.)

7 Het gebied van etappe A:

8 Een impressie van etappe A:

9 Tracé’s voor etappe A:

10 Het gebied van etappe B:

11 Een impressie van etappe B:

12 Tracé voor etappe B:

13 Het gebied van etappe C:

14 Een impressie van etappe C:

15 Tracé’s van etappe C:

16 Het gebied van etappe D:

17 Een impressie van etappe D:

18 Tracé’s van etappe D:

19 Het gebied van etappe E:

20 Een impressie van etappe E.

21 Tracé’s van etappe E: (= klaar)

22 Het gebied van etappe F:

23 Een impressie van etappe F:

24 Wat is dit no wer?

25 Tracé’s van etappe F:

26 Het gebied van etappe G:

27 Een impressie van etappe G:

28 Tracé’s van etappe G: (75% klaar)

29 Een impressie van etappe H:

30 Enkele “kreten” uit programma 6:
“Ruimte waar het prettig wonen is.” “Aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving.” “Aandacht voor het groen en het omringende landschap.” “Natuurwaarden zijn randvoorwaarden.” “De ruimte is voor bewoners en bezoekers goed bereikbaar.”

31 Partners zoeken: “Landschapsbeheer Friesland” “StaatsBosBeheer”.
“Boerenland” De “Provinsje Fryslân”. Stichting “Wandelplatform” “Ver. Agr. Landschapsbeheer Dantumadeel.”

32 Sponsors aanzoeken : Europese subsidie. Provincie Fryslân.
Het Min. V. Ec.Landb. en Innovatie (Er is nog voor 1000 km. wandelpad subsidie tot 2013!) De Gemeente Dantumadiel. (begroting 2012) St. Soc. en Cult. Belangen D’ woude e.o. Banken en Verzekeraars. Ev. Middenstanders.

33 Uitvoerenden: Plaatselijke aannemers. Afdeling “Gemeente-Wurk”
WSW-ers. (Trion & Gemeentewurk) (ook het onderhoud op termijn) Vrijwilligers.

34 Een initiatief van LLD:
Kaartmateriaal uit de “Bosatlas van Fryslân” oktober 2009


Download ppt "fan knoffelpaad nei kuierpaad"

Verwante presentaties


Ads door Google