De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schooljaar 2015/2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schooljaar 2015/2016."— Transcript van de presentatie:

1 Schooljaar 2015/2016

2 Informatieavond BS De Pas
Opzet van de avond Toekomst van de school Schoolontwikkeling Naschoolse opvang Tussenschoolse opvang Thema-avond

3 Medezeggenschapsraad
Graag willen wij u wat vertellen over: het bestaan van de MR binnen de Pas Wat doet de MR Waarom u informeren

4 Deelnemers MR Vanuit leerkrachten - Carina Niessen - Ilonka Veerman
- Willeke Leistra Vanuit ouders Harriet Maessen - Judith v.d. Goor - Nikky Schuijers Bianca Janssen (secretaris) - Conny v. Straten (voorzitter) Vanuit school Henny Driessen

5 Algemene taken MR Bijdrage leveren aan de besluitvorming over het schoolbeleid; Bevorderen van : - openheid – onderling overleg – bevorderen gelijke behandeling – veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbowet) Directie moet instemming/advies vragen aan MR over een aantal zaken voordat definitief besluit genomen kan worden.

6 Wat kwam aan bod in 2014/2015 Pedagogisch klimaat/pestprotocol
Passend onderwijs (wet van kracht per ) Toekomst locatie school Vertrouwenspersonen Begroting Ondersteuningsstructuur tevredenheidspeiling Communicatie achterban.

7 Voor 2015/2016 staat op de planning:
Jaarplan 2015/2016 Schoolplan ( ) Schoolconcept Begroting Sociale veiligheid Passend onderwijs

8 Waarom informeren wij u hierover?
U bent onze achterban; meer input ontvangen over een aantal zaken die een groep/klas leerlingen betreft. Dus niet op inidividueel niveau van uw kind. Volgend jaar 2 vacatures binnen MR in verband met uitstroom.

9 Tot slot Enthousiast geworden? Vind u het leuk en interessant mee te denken/praten over toekomst van de school? Welkom een keer een MR bij te wonen. Meer info via MR-leden en de website van De Pas VRAGEN? BEDANKT VOOR UW AANDACHT

10 Gezamenlijke Buurten Helden Dorp
Organisatie van Koningsdag, Sint Maarten en Sinterklaas in Helden

11 Inhoud Inleiding Activiteiten Organisatie Slotwoord

12 Inleiding Wie zijn wij? Hoe zijn de GBHD ontstaan? Afhaken BVs
Huidige organisatie activiteiten

13 Activiteiten Koningsdag Sint Maarten Sinterklaas –
28 april Koningsmarkt Sint Maarten zaterdag voor 10 november Optocht en troshoop Sinterklaas – zondag na de landelijke intocht Intocht Sint in Helden en Pietendisco Leefbaarheid en traditie in Helden

14 Activiteiten 10-15 uur per jaar, inclusief de dag zelf Draaiboek
4-5 personen per activiteit

15 Slotwoord Traditie in Helden Nederlandse cultuur
Mail: Ellen Bouten: ; Laura Verkoelen: ;


Download ppt "Schooljaar 2015/2016."

Verwante presentaties


Ads door Google