De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GRAPES GratieGenade Gunst Gratie ‘Niet krijgen wat je wel verdiende’ (leven i.p.v. de dood)

Verwante presentaties


Presentatie over: "GRAPES GratieGenade Gunst Gratie ‘Niet krijgen wat je wel verdiende’ (leven i.p.v. de dood)"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 GRAPES

4 GratieGenade Gunst

5 Gratie ‘Niet krijgen wat je wel verdiende’ (leven i.p.v. de dood)

6 Genade ‘Wel krijgen wat je niet verdiende.’ (Zoonschap met vrijheid, autoriteit en voorziening)

7 GUNST ‘Ontvangen wat God je geeft.’

8

9

10

11 Col. 2:13-15 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

12 Openb. 12:10-11 Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

13 Van Gratie naar Genade Hoe kijkt de Vader naar jou? Wat ziet HIJ? Dat bepaalt hoe HIJ met jou omgaat! Wat bepaalt hoe jij met jou omgaat?

14

15

16 2 Petrus 1:3-4 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.

17 Efeze 2:4-7 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus

18 Voorbeelden  Wie is de realist? Jij of God?  Joh. 1:45-47, Natanaël de scepticus  Joh. 21:17, Simon de verrader

19

20

21 Verlos ons … Mat. 6:13 … verlos ons van de boze. Want van U is het Konkrijk en de kracht en de heerlijkheid … Griekse woord voor ‘de boze’ = Πονηρό ς Verlos ons uit de penairie  Verlos ons uit de penairie  Wat is ponē rós

22 De boze … 4190 ponērós (an adjective which is also used substantively, derived from 4192 /pónos, "pain, laborious trouble")4192  Woord Origine : van poneó = zwoegen  Pijnlijk zwoegen – PLOETEREN

23

24 Eerste liefde … 4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. (Openb. 2:4-5)  Liefde & werken = de vreugde  Maak je die los, dan:  Dan wordt werken zwoegen …  Dooft het licht van je vreugde …

25

26


Download ppt "GRAPES GratieGenade Gunst Gratie ‘Niet krijgen wat je wel verdiende’ (leven i.p.v. de dood)"

Verwante presentaties


Ads door Google