De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 mei 2014 Rotterdam. mime mimiek imitatie 1Korinthe 11 1 NAVOLGERS 1 Wordt mijn NAVOLGERS, gelijk ook ik Christus navolg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 mei 2014 Rotterdam. mime mimiek imitatie 1Korinthe 11 1 NAVOLGERS 1 Wordt mijn NAVOLGERS, gelijk ook ik Christus navolg."— Transcript van de presentatie:

1 18 mei 2014 Rotterdam

2 mime mimiek imitatie

3

4 1Korinthe 11 1 NAVOLGERS 1 Wordt mijn NAVOLGERS, gelijk ook ik Christus navolg.

5 Saul, Saul!........

6 Saul, Saul!........

7

8 1Korinthe 4 2 15... al hadt gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt.

9 1Korinthe 4 2 15... al hadt gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt.

10 1Korinthe 4 2 16 Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld. lett. NAAST-ROEPEN = oproepen, aanmoedigen

11 1Korinthe 4 2 16 Ik vermaan u dus: VOORBEELD volgt mijn VOORBEELD. wordt mijn navolgers lett. wordt mijn navolgers

12

13 Filippi 3 3 NAVOLGERS 17 Weest allen mijn NAVOLGERS, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. wordt tezamen-navolgers van mij lett. wordt tezamen-navolgers van mij

14 Filippi 3 3 17 Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Hem te kennenkracht van zijn opstanding gemeenschap aan zijn lijden > "... Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden..."

15

16 1Thessalonika 1 4 NAVOLGERS 6 En gij zijt NAVOLGERS geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes aangenomen,

17 1Thessalonika 1 4 6 En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes aangenomen, ontvangende lett. ontvangende

18 1Thessalonika 1 4 6 En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes aangenomen,

19

20 1Thessalonika 2 5 14 Want gij, broeders, NAVOLGERS zijt NAVOLGERS geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden,

21 1Thessalonika 2 5 14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden,

22 1Thessalonika 2 5 14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden,

23 1Thessalonika 2 5 14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden,

24

25 Hebreeën 6 6 11 Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, > inzet, elan

26 Hebreeën 6 6 11 Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, lett. volle zekerheid

27 Hebreeën 6 6 12 opdat gij niet traag wordt, NAVOLGERS maar NAVOLGERS moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beerven.

28 Hebreeën 6 6 12 opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beerven.

29

30 Efeze 4 7 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. lett. begenadigend

31 Efeze 4 7 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. lett. genade geeft

32 Efeze 5 7 NAVOLGERS 1 Weest dan NAVOLGERS Gods, als geliefde kinderen,

33 Efeze 5 7 2 en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u - heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

34 Efeze 5 7 2 en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft - overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

35 Efeze 5 7 2 en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.


Download ppt "18 mei 2014 Rotterdam. mime mimiek imitatie 1Korinthe 11 1 NAVOLGERS 1 Wordt mijn NAVOLGERS, gelijk ook ik Christus navolg."

Verwante presentaties


Ads door Google