De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET FEEST VAN ONGEZUURDE BRODEN. 4 Dit zijn de feesttijden (lett. hoogtijden) des HEREN, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET FEEST VAN ONGEZUURDE BRODEN. 4 Dit zijn de feesttijden (lett. hoogtijden) des HEREN, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor."— Transcript van de presentatie:

1 HET FEEST VAN ONGEZUURDE BRODEN

2

3 4 Dit zijn de feesttijden (lett. hoogtijden) des HEREN, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd.

4 5 In de eerste maand, op de veertiende der maand, in de avondschemering, is het pascha voor de HERE. = de dag van Jezus’ kruisiging

5 6 En op DE VIJFTIENDE dag van deze maand is het FEEST der ongezuurde broden voor de HERE…

6 6 … zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten.

7 7 Op de eerste dag zult gij een heilige samenkomst hebben; dan zult gij generlei slaafse arbeid verrichten. = de 15 e van de maand >> de eerste dag van Jezus in het graf

8 31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven (want de dag van die sabbat was groot) vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. Johannes 19

9

10 15 Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten; dadelijk op de eerste dag zult gij het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen, …

11 15 … want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, zo iemand zal uit Israël worden uitgeroeid. geen overleven mogelijk met zuurdesem

12

13

14 gezuurd brood = … gebakken met een beetje deeg van de vorige dag (> gisteren)

15 gezuurd brood = … gebakken met een beetje deeg van de vorige dag (> gisteren) … heeft het bederf in zich (> verbinding met zuurstof);

16 gezuurd brood = … gebakken met een beetje deeg van de vorige dag (> gisteren) … heeft het bederf in zich (> verbinding met zuurstof); … dankt vorm en volume aan lucht (> bluf)

17

18 1 Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de ZUURDESEM, DAT IS DE HUICHELARIJ, der Farizeeen. Lucas 12

19

20

21 6 Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? >> 1Korinthe 5

22 7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij ZIJT immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. >> 1Korinthe 5 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2Korinthe 5

23 8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid (zuiverheid) en waarheid. 1Korinthe 5

24

25 4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht… Galaten 5 let op: niet door de wet te breken, maar door het van de wet te verwachten

26 4 … buiten de genade staat gij (…) Galaten 5 lett. gij zijt vervallen van de genade

27 6 Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar GELOOF, door liefde werkende. Galaten 5 = vertrouwen op GODS belofte

28 7 Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Galaten 5

29 8 Die overreding kwam niet van Hem, die u roept. Galaten 5 6 Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de GENADE van Christus - geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, 7 en dat is geen evangelie… Galaten 1

30 9 Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Galaten 5

31

32 15 … gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel… 1Petrus 1

33 16 … er staat immers geschreven: WEEST heilig, want Ik ben heilig. 1Petrus 1 X Fatal Error OK zuurdesem!

34 16 … er staat immers geschreven: GIJ ZULT heilig zijn, want Ik ben heilig. 1Petrus 1

35 18 (…) wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is (> Israël’s tradities!)… 1Petrus 1

36 18 … maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. 1Petrus 1


Download ppt "HET FEEST VAN ONGEZUURDE BRODEN. 4 Dit zijn de feesttijden (lett. hoogtijden) des HEREN, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor."

Verwante presentaties


Ads door Google