De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg HBO5-opleidingen. Vooraf Overleg binnen de CHO (kern + cel KZ) Overleg met HBO5-platform Over: – Werkwijze – Context van de HBO5-aanbieders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg HBO5-opleidingen. Vooraf Overleg binnen de CHO (kern + cel KZ) Overleg met HBO5-platform Over: – Werkwijze – Context van de HBO5-aanbieders."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg HBO5-opleidingen

2 Vooraf Overleg binnen de CHO (kern + cel KZ) Overleg met HBO5-platform Over: – Werkwijze – Context van de HBO5-aanbieders – Timing

3 Algemeen Decreet van 30.04.2009 Taak CHO – tot aan de omvorming – daarna gewone KZ-stelsel van het HO Basis is ZER – Plaatsbezoek uitzonderlijk; mogelijk bijkomende vragen => Steun aan instellingen bij voorbereiding omvorming

4 Werkwijze ZER – max. 15.000 woorden – op 4 onderwerpen (zie verder) – Info van bij AHOVOKS en AgoDI: centraal opgevraagd CHO – Elk ZER: 2 lezers; 3 e lid indien uiteenlopend oordeel – CHO stelt oordeel vast bij consensus (indien nodig: bij meerderheid) – CHO motiveert oordeel – CHO doet suggesties kwaliteitsverbetering Instelling – Kan reageren op feitelijke onjuistheden – Dient verbeterplan in binnen de 3 maanden (indien negatief oordeel op 1 of meerdere onderdelen)

5 Timing ZER is uiterlijk op 15 mei 2016 bij de CHO Instelling ontvangt ontwerprapport van CHO tegen 1 september 2016 Eventuele reactie van de instelling tegen 23 september 2016 Definitief rapport tegen 15 oktober 2016 Eventueel verbeterplan tegen 15 december 2016

6 ZER: kenmerken ZER is het resultaat van een gezamenlijk en gestructureerd overleg ZER bevat een kritische, analytische en toekomstgerichte reflectie ZER is een zelfstandig leesbaar document ZER volgt de decretaal vastgelegde onderwerpen ZER bevat eventueel de al ondernomen verbeteracties

7 ZER: inhoud (1) 1 Onderwijsinhoud – Beoogde competenties – Relatie tussen competenties en inhouden 2 Onderwijsproces – Onderwijs- en leervormen + redenen voor die keuzes – Instroom en doorstroom – Studiebegeleiding – Toetsing + redenen voor die keuzes – Examinering + link naar examenreglement – Rendement

8 ZER: inhoud (2) 3 Uitkomst van het onderwijs – Maatschappelijke relevantie van kwalificaties – Inzetbaarheid afgestudeerden – Doorstroom naar vervolgopleidingen 4 Personeel, materiële voorzieningen en KZ – Deskundigheid personeel in relatie tot programma en competenties – Omvang personeel in relatie tot programma, competenties en cursistenaantallen – Opleidingsspecifieke materiële voorzieningen

9 ZER: inhoud (3) 4 Personeel, materiële voorzieningen en KZ (vervolg) – Beleid en procedures in verband met kwaliteitszorg Welke recente verbeteracties? Op welke wijze zal gevolg gegeven worden aan aanbevelingen van de CHO – Mogelijkheden tot bijscholing personeel

10 ZER: conclusies ZER bevat sterke en zwakke punten ZER geeft kritische analyse van verleden en heden ZER weerspiegelt de ambities van de instelling ZER beschrijft de aanpak van de knelpunten en de ontwikkelingen in de toekomst

11 Oordelen Voldoende – goed – excellent – onvoldoende Zowel voor de onderwerpen als voor het geheel


Download ppt "Kwaliteitszorg HBO5-opleidingen. Vooraf Overleg binnen de CHO (kern + cel KZ) Overleg met HBO5-platform Over: – Werkwijze – Context van de HBO5-aanbieders."

Verwante presentaties


Ads door Google