De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen
Ann van Neygen en Henri Ponds 21 april 2010

2 Inleiding Korte historie c.q. context Opzet beoordelingsproces
Korte pauze Beoordelingsprotocol Informatiedossier NVAO – pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

3 Korte historie c.q. context
Focus op aanvraagbehandeling NVAO 2005: Opdracht van de staatssecretaris Beoordelingsprotocol (met koepels, VBI’s, Vlaamse overheid en werkgevers) Rondes in 2005, 2006 (2) en 2008 (alleen LO) NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

4 Korte historie c.q. context - 2
Inhoudelijke eisen o.a. Arbeidsmarktrelevantie Eigenstandig karakter Naadloze doorstroming in de hbo-bachelor Formele eisen o.a. Beoordeelde hbo-bachelor (240 ECTS) Verantwoording van Doelstellingen en Programma Opvolging gegeven aan de laatste visitatie NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

5 Opzet beoordelingsproces
Vertreksituatie: een onbekend aantal aanvragen beoordelen in drie maanden (resp. 77, 19, 65 en 35) Consistente beoordeling als voorwaarde Vaste commissie met domeindeskundigen Drie beoordelaars vanuit verschillend perspectief NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

6 Opzet beoordelingsproces - 2
Informatiedossier beoordeling en zo nodig aanvullende vragen In ronde 3 hoorzitting toegevoegd Een advies aan OCW als uitkomst NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

7 Ronde 4b Hogescholen en Instellingen bve verzorgen samen de ontwikkeling en uitvoering van het Ad-programma Onderwijsuitvoering ten dele buiten de bachelor Extra eisen aan de verantwoording van de kwaliteit NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

8 Opzet beoordelingsproces
Het volledige beoordelingskader is van toepassing Inhoudelijke beoordeling Vaste commissie (VC) met domeindeskundigen – Doelstellingen en Programma Beoordeling samenwerking hogeschool – instel. bve VC/ Extern deskundigen – Inzet Personeel, Voorzieningen, Interne kwaliteitszorg en Condities voor continuïteit NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

9 Opzet beoordelingsproces - 2
Oordeel over het informatiedossier en eventueel vragen Bezoek aan de hogeschool door afvaardiging van de commissie en extern deskundigen De commissie stelt het advies op NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

10 Beoordelingsprotocol - algemeen
Hogeschool als aanvragende en verantwoordelijke instelling: hogeschool voert de regie; Maar in samenwerking met een bve-instelling (samenwerkingsovereenkomst!); NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

11 Beoordelingsprotocol - algemeen
Protocol = specifieke uitwerking van het accreditatiekader; Specifieke = uitwerking Ad-programma gericht en beoordeling samenwerking; Plantoetsing èn elementen van gerealiseerde kwaliteit. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

12 Beoordelingsprotocol: 1. Doelstellingen
Aantonen van de arbeidsmarktrelevantie in samenwerking met werkveld; Eindkwalificaties onderscheidend van die van mbo-4 en hbo-bachelor; Beroepsrollen en functies in het werkveld onderscheidend van die van mbo-4 en hbo-bachelor; NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

13 Beoordelingsprotocol: 2. Programma
2.1 Eisen hbo (Vak)kennis: literatuur en studiemateriaal; verschil met bachelor Beroepsvaardigheden; verschil met bachelor Inzicht bieden in de organisatie van het programma; wat gebeurt waar en door wie geleid? NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

14 Beoordelingsprotocol: 2. Programma
2.2 Relatie tussen doelstellingen en programma Inzichtelijk maken van de relatie tussen de leerdoelen van de programmaonderdelen en de eindkwalificaties; Het gezamenlijke programma dekt alle eindkwalificaties af. Afstemming vereist! NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

15 Beoordelingsprotocol: 2. Programma
2.3 Samenhang programma Vakinhoudelijk gedeelte van het curriculum en gedeelte in de beroepspraktijk verworven, vormen een geïntegreerd geheel; Samenhang tussen ‘bve-deel en hogeschooldeel’ Afsluitend onderdeel eigen aan het Ad-programma; Makkelijke doorstroom naar bachelor garanderen NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

16 Beoordelingsprotocol: 2. Programma
2.4 Studielast In het bijzonder de doorstroom van bve-instelling naar hogeschool mag geen drempel opwerpen 2.5. Instroom Alle studenten die aan wettelijke eisen voldoen (bekostigd) en mogelijk doelgroepbeleid (niet bekostigd) NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

17 Beoordelingsprotocol: 2. Programma
2.7 Afstemming vormgeving en inhoud van het programma 2.8 Beoordeling en toetsing Beschrijven indien wordt afgeweken van de bacheloropleiding; Werken vanuit eenzelfde opvatting en (toets)beleid NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

18 Beoordelingsprotocol: 3. Personeel
Het docententeam is bekend en gekwalificeerd; Duidelijke afspraken over professionalisering Toekomst: gemeenschappelijke visie op professionalisering. Nu: aanzetten hiertoe. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

19 Beoordelingsprotocol: 4. Voorzieningen
Transparante, coherente afspraken tussen beide partijen over materiële voorzieningen, alsook over studiebegeleiding; De studenten ervaren dit ook. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

20 Beoordelingsprotocol: 5. Interne kwaliteitszorg
Er is sprake van geïntegreerde kwaliteitszorg voor het Ad-programma; Bij de evaluatie worden medewerkers, studenten en het beroepenveld actief betrokken. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

21 Beoordelingsprotocol: 6. Condities van continuïteit
Duidelijke afspraken over de financiële borging van het nieuwe Ad-programma; een student die start, krijgt de garantie dat hij zijn opleiding kan afmaken. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

22 Informatiedossier: aandachtspunten
Het kerndocument vormt de basis voor beoordeling; Bijlagen zijn ondersteunend aan en verhelderend voor het kerndocument; Oppassen voor een overvloed aan bijlagen; Dossier structureren volgens bijlage 3. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

23 Aandachtspunten voor het bezoek
Het bezoek vindt plaats op de hogeschool (bve-afgevaardigden aanwezig); In principe geen extra documenten nodig tenzij op uitdrukkelijke vraag van de deskundigen; Maximum 5 à 6 gesprekspartners per gesprek; Een gesprekspartner voert maar één gesprek; Gesprekken met: Bestuurlijk en inhoudelijk verantwoordelijken / Personeelsleden betrokken bij de uitvoering; Eén gesprek duurt ca. 1 uur. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen

24 Aandachtspunten voor het bezoek
Vastleggen van datum van het bezoek gebeurt kort na het indienen van het dossier; Er is één bezoek per hogeschool; Duur van het bezoek is afhankelijk van aantal aanvragen per hogeschool; Programma wordt opgesteld i.s.m. contactpersoon NVAO; Op het einde van het bezoek is geen terugkoppeling voorzien. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen


Download ppt "Pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google