De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen Ann van Neygen en Henri Ponds 21 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen Ann van Neygen en Henri Ponds 21 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen Ann van Neygen en Henri Ponds 21 april 2010

2 Inleiding Korte historie c.q. context Opzet beoordelingsproces Korte pauze Beoordelingsprotocol Informatiedossier 2 NVAO – pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010

3 Korte historie c.q. context Focus op aanvraagbehandeling NVAO 2005: Opdracht van de staatssecretaris Beoordelingsprotocol (met koepels, VBI’s, Vlaamse overheid en werkgevers) Rondes in 2005, 2006 (2) en 2008 (alleen LO) NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 3

4 Korte historie c.q. context - 2 Inhoudelijke eisen o.a. Arbeidsmarktrelevantie Eigenstandig karakter Naadloze doorstroming in de hbo-bachelor Formele eisen o.a. Beoordeelde hbo-bachelor (240 ECTS) Verantwoording van Doelstellingen en Programma Opvolging gegeven aan de laatste visitatie NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 4

5 Opzet beoordelingsproces Vertreksituatie: een onbekend aantal aanvragen beoordelen in drie maanden (resp. 77, 19, 65 en 35) Consistente beoordeling als voorwaarde Vaste commissie met domeindeskundigen Drie beoordelaars vanuit verschillend perspectief NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 5

6 Opzet beoordelingsproces - 2 Informatiedossier beoordeling en zo nodig aanvullende vragen In ronde 3 hoorzitting toegevoegd Een advies aan OCW als uitkomst NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 6

7 Ronde 4b Hogescholen en Instellingen bve verzorgen samen de ontwikkeling en uitvoering van het Ad-programma Onderwijsuitvoering ten dele buiten de bachelor Extra eisen aan de verantwoording van de kwaliteit NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 7

8 Opzet beoordelingsproces Het volledige beoordelingskader is van toepassing Inhoudelijke beoordeling Vaste commissie (VC) met domeindeskundigen – Doelstellingen en Programma Beoordeling samenwerking hogeschool – instel. bve VC/ Extern deskundigen – Inzet Personeel, Voorzieningen, Interne kwaliteitszorg en Condities voor continuïteit NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 8

9 Opzet beoordelingsproces - 2 Oordeel over het informatiedossier en eventueel vragen Bezoek aan de hogeschool door afvaardiging van de commissie en extern deskundigen De commissie stelt het advies op NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 9

10 Beoordelingsprotocol - algemeen Hogeschool als aanvragende en verantwoordelijke instelling: hogeschool voert de regie; Maar in samenwerking met een bve-instelling (samenwerkingsovereenkomst!); NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 10

11 Beoordelingsprotocol - algemeen Protocol = specifieke uitwerking van het accreditatiekader; Specifieke = uitwerking Ad-programma gericht en beoordeling samenwerking; Plantoetsing èn elementen van gerealiseerde kwaliteit. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 11

12 Beoordelingsprotocol: 1. Doelstellingen -Aantonen van de arbeidsmarktrelevantie in samenwerking met werkveld; -Eindkwalificaties onderscheidend van die van mbo- 4 en hbo-bachelor; -Beroepsrollen en functies in het werkveld onderscheidend van die van mbo-4 en hbo- bachelor; NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 12

13 Beoordelingsprotocol: 2. Programma 2.1 Eisen hbo -(Vak)kennis: literatuur en studiemateriaal; verschil met bachelor -Beroepsvaardigheden; verschil met bachelor -Inzicht bieden in de organisatie van het programma; wat gebeurt waar en door wie geleid? NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 13

14 Beoordelingsprotocol: 2. Programma 2.2 Relatie tussen doelstellingen en programma -Inzichtelijk maken van de relatie tussen de leerdoelen van de programmaonderdelen en de eindkwalificaties; -Het gezamenlijke programma dekt alle eindkwalificaties af. Afstemming vereist! NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 14

15 Beoordelingsprotocol: 2. Programma 2.3 Samenhang programma -Vakinhoudelijk gedeelte van het curriculum en gedeelte in de beroepspraktijk verworven, vormen een geïntegreerd geheel; -Samenhang tussen ‘bve-deel en hogeschooldeel’ -Afsluitend onderdeel eigen aan het Ad-programma; -Makkelijke doorstroom naar bachelor garanderen NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 15

16 Beoordelingsprotocol: 2. Programma 2.4 Studielast -In het bijzonder de doorstroom van bve-instelling naar hogeschool mag geen drempel opwerpen 2.5. Instroom -Alle studenten die aan wettelijke eisen voldoen (bekostigd) en mogelijk doelgroepbeleid (niet bekostigd) NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 16

17 Beoordelingsprotocol: 2. Programma 2.7 Afstemming vormgeving en inhoud van het programma 2.8 Beoordeling en toetsing -Beschrijven indien wordt afgeweken van de bacheloropleiding; -Werken vanuit eenzelfde opvatting en (toets)beleid NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 17

18 Beoordelingsprotocol: 3. Personeel -Het docententeam is bekend en gekwalificeerd; -Duidelijke afspraken over professionalisering -Toekomst: gemeenschappelijke visie op professionalisering. Nu: aanzetten hiertoe. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 18

19 Beoordelingsprotocol: 4. Voorzieningen -Transparante, coherente afspraken tussen beide partijen over materiële voorzieningen, alsook over studiebegeleiding; -De studenten ervaren dit ook. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 19

20 Beoordelingsprotocol: 5. Interne kwaliteitszorg NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 20 -Er is sprake van geïntegreerde kwaliteitszorg voor het Ad-programma; -Bij de evaluatie worden medewerkers, studenten en het beroepenveld actief betrokken.

21 Beoordelingsprotocol: 6. Condities van continuïteit -Duidelijke afspraken over de financiële borging van het nieuwe Ad-programma; -een student die start, krijgt de garantie dat hij zijn opleiding kan afmaken. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 21

22 Informatiedossier: aandachtspunten Het kerndocument vormt de basis voor beoordeling; Bijlagen zijn ondersteunend aan en verhelderend voor het kerndocument; Oppassen voor een overvloed aan bijlagen; Dossier structureren volgens bijlage 3. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 22

23 Aandachtspunten voor het bezoek Het bezoek vindt plaats op de hogeschool (bve- afgevaardigden aanwezig); In principe geen extra documenten nodig tenzij op uitdrukkelijke vraag van de deskundigen; Maximum 5 à 6 gesprekspartners per gesprek; Een gesprekspartner voert maar één gesprek; Gesprekken met: Bestuurlijk en inhoudelijk verantwoordelijken / Personeelsleden betrokken bij de uitvoering; Eén gesprek duurt ca. 1 uur. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 23

24 Aandachtspunten voor het bezoek Vastleggen van datum van het bezoek gebeurt kort na het indienen van het dossier; Er is één bezoek per hogeschool; Duur van het bezoek is afhankelijk van aantal aanvragen per hogeschool; Programma wordt opgesteld i.s.m. contactpersoon NVAO; Op het einde van het bezoek is geen terugkoppeling voorzien. NVAO - pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen - 2010 24


Download ppt "Pilots Ad-programma’s hogescholen – bve instellingen Ann van Neygen en Henri Ponds 21 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google