De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst voor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst voor"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst voor
ouder(s)/verzorger(s) van schoolverlaters 21 september 2015

2 19.30 uur Welkom Eddie Schabbink
PROGRAMMA 1 19.30 uur Welkom Eddie Schabbink 19.40 uur Informatie over het voortgezet onderwijs Verwijzingsprocedure op De Windroos: Mariël Stamsnieder TCC Praktijkonderwijs: Lianne Olymulder TCC VMBO BBL en Extra Zorgklas: Jos oude Lohuis 20.30 uur Pauze en aansluitend informatie over het onderwijsprogramma in groep 8: leerkrachten gr. 8 21.30 uur Afsluiting

3 Een passende onderwijsplek voor uw kind SWV 23-02 3 deelregio’s

4 Wat staat de leerling te wachten als ze naar het Voortgezet Onderwijs gaan?
hoe flexibel zijn de leerlingen? (uitval van uren, leerkrachtwisselingen, begeleiding door lkr, grotere school) hoe gestructureerd werken de leerlingen? (leren plannen, noteren in agenda, omgaan met materialen voor de verschillende vakken, begeleiding van leerkracht) hoe gemotiveerd zijn de leerlingen? (na instructie zelf aan het werk gaan, huiswerk) hoe verlopen de sociale contacten? (vrienden maken, rol in de groep, afstemmen) kunnen ouders ondersteunen?

5 Verwijzingsprocedure
oktober-december: Intelligentie en leerprestaties in beeld brengen Eind januari: overleg zorgteam; uitbrengen advies Begin maart : adviesbespreking met ouders Eind maart: aanmelding bij jarigen commissie April - mei: bespreking van leerlingen in de jarigen commissie

6 Waarop wordt het advies gebaseerd:
1. Sociaal emotionele ontwikkeling (weerbaarheid/zelfvertrouwen, gevoelens van jezelf en anderen, sociale vaardigheden) 2. Didactische ontwikkeling (leerprestaties) 3. Psychodiagnostisch onderzoek -NIO of recente WISC III (intelligentietest) -Dossiergegevens

7 Gegevens uit het Leerlingvolgsysteem:
Observatiegegevens (sociaal emotioneel, werkhouding, motivatie) Leerprestaties Groeps-/Leerlingbesprekingen Gesprekken met ouders Groepsplannen Individuele handelingsplannen Schoolrapporten

8 Leerprestaties * Drempeltoets (afgenomen in groep 8) op het gebied van
Begrijpend lezen Rekenen Spelling * LOVS technisch lezen: DMT Leerachterstand per vakgebied , zodat leerlingen aangemeld worden op een passende school en extra ondersteuning kunnen krijgen op het Voortgezet Onderwijs 0-1,5 jaar VMBO KGT/TL, HAVO; > 1,5 jaar- 3 jaar VMBO BBL; > 3 jaar Praktijkonderwijs

9 Schooladvies, onderwijsrichting :
Praktijkonderwijs VMBO BBL/KGT/TL, HAVO eventueel in de Extra Zorgklas Voortgezet speciaal onderwijs daar waar mogelijk schakelen naar regulier onderwijs, kleinere setting, voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (bijv. afhankelijk van de begeleiding van de leerkracht, omgaan met vrije situaties is lastig, veel veiligheid nodig)

10 Bespreking advies door leerkracht met ouders
Opsturen van de gegevens (ontwikkelingsperspectief en leerprestaties) en het aanmeldingsformulier naar ouders Bespreking advies door leerkracht met ouders Als de zienswijze van de ouders anders is dan het schooladvies, kunnen ouders dit kenbaar maken bij het zorgteam en wordt hun schriftelijke bezwaar toegevoegd bij de aanmelding Aanmelding bij de commissie jarigen

11 10-14 jarigen commissie Consultatie: meedenken vanaf groep 6
Alle leerlingen worden aangemeld bij deze commissie. Zij brengen een advies uit over de meest geschikte VO plek. Dit advies wordt besproken met ouders, door de school Vervolgens besluit de toelatingscommissie waar de leerling geplaatst wordt. Ouders krijgen hierover bericht.

12 Binnen onze deelregio, zijn de volgende scholen in Oldenzaal:
Praktijkonderwijs, TCC locatie Lelystraat VMBO BBL/KGT/TL (EZ), HAVO, VWO, TCC locatie Potskampstraat of op andere locatie VSO, cluster 4 Penta College Binnen het samenwerkingsverband 23-02 Scholen met een specifiek onderwijsaanbod: AOC in Enschede (VMBO), VSO cluster 2 in Enschede (Maatman) VSO cluster 3 in Hengelo/Enschede (OCR Roessingh, Korhoen)

13 Tijdpad oktober-december: Intelligentie en leerprestaties in beeld brengen Eind januari: overleg zorgteam; uitbrengen advies Begin maart : adviesbespreking met ouders Eind maart: aanmelding bij jarigen commissie April - mei: bespreking van leerlingen in de jarigen commissie Juni: definitieve plaatsingsbericht krijgen ouders thuis Juni/Juli: Kennismakingsbezoek op de nieuwe school

14 Vragen? Open dagen Deelregio Noord Oost Twente TCC PRO: dinsdag 19 jan :30-21:00 TCC ( LWOOunit loc. Potskampstr.): woe. 13jan :30-21:00 VSO Penta College: op afspraak Voor andere VO scholen zie websites scholen


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst voor"

Verwante presentaties


Ads door Google