De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen"— Transcript van de presentatie:

1 Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Communicatieforum CE-markering 1 september 2015 ir. H.C.M. (Hajé) van Egmond Kwartiermaker iBK Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit

2 Van Bouwen! naar “normconformiteit”?
Een kantoorgebouw uit 1906

3 Van Bouwen! naar “normconformiteit”?
Een kantoorgebouw uit 2010 11 pagina’s formulieren 325 pagina’s berekeningen 130 pagina’s rapportages 95 tekeningen op A1-formaat

4 Brief Minister Blok 27 november 2013
Doel Wet kwaliteitsborging “… aan te sluiten bij dat deel van de huidige bouwpraktijk waarbij private partijen met oog voor een goede bouwkwaliteit werken aan bouwprojecten” “… de bouwsector zelf expliciet verantwoordelijk is voor de bouwkwaliteit” “… meer prikkels aan partijen in de bouwsector moeten geven om kwalitatief goede bouwwerken op te leveren” Geldt voor alle bouwwerken

5 Verbetering kwaliteitsborging bouw
Verbetering kwaliteitsborging bouw Positie van de consument Vraaggerichtheid bouw stimuleren via flankerend beleid Onder meer benchmarking en informatievoorziening Aansprakelijkheid beter regelen Het is goed geregeld (als je bijbetaalt!) Aanpassing Burgerlijk wetboek op ‘verborgen gebrek’ Schrappen preventieve toets aan het Bouwbesluit 2012 Borging kwaliteit bouw door marktpartijen Kwaliteitsborging gereguleerd via wettelijke eisen Eerst de consument, dan de aansprakelijkheid en dan de private kwaliteitsborging. Eerste is doel, andere twee zijn middelen Private kwaliteitsborging Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit

6 Werking in het nieuwe stelsel
Vergunning voor bouwen Ruimtelijke ordening, welstand, omgevingsveiligheid, kwaliteitsborging Bouwen moet voldoen aan het Bouwbesluit Vergunninghouder regelt zelf kwaliteitsborging Contract met ‘kwaliteitsborger’ Kwaliteitsborging afhankelijk van risicoprofiel bouwwerk

7 “Instrument voor kwaliteitsborging”
Set afspraken hoe de kwaliteit wordt geborgd Gaat over gehele bouwwerk! Beoordelingsrichtlijn, certificeringsregeling, erkenningsregeling, kwaliteitszorgsysteem Kwaliteit geborgd door Proces: juiste werkwijze / procedure Persoon: voldoende kennis en kunde Product: het eindresultaat moet voldoen! Alle eisen gekoppeld aan toegelaten instrument

8 Aanbieder van het instrument
17 juni 2015 Instrument voor kwaliteitsborging Bouwwerk KOMO-certificaat Kwaliteitsverklaring y Inspectieprotocol A Inspectieprotocol B Meetmethode NEN-ISO 19840 BRL 3201 ISO-certificering KIWA RvA Erkende kwaliteits-verklaring IKOB …… Aanbieder van het instrument Toelatings-organisatie Dit kan een uitwerking van SCB zijn Set afspraken hoe de kwaliteit wordt geborgd Gaat over gehele bouwwerk! Beoordelingsrichtlijn, certificeringsregeling, erkenningsregeling, kwaliteitszorgsysteem Kwaliteit geborgd door Proces: juiste werkwijze / procedure Persoon: voldoende kennis en kunde Product: het eindresultaat moet voldoen! Alle eisen gekoppeld aan toegelaten instrument Normen Hajé van Egmond | Instituut voor Bouwkwaliteit

9 Partijen en rollen in het nieuwe stelsel
Autoriteit Bouwkwaliteit (publiek, rijksoverheid) Toelatingsorganisatie Controleert of instrumenten werken Sanctioneert indien nodig! Aanbieder van het instrument  markt Ontwikkelen instrumenten Controleren kwaliteitsborger Sanctioneert indien nodig Kwaliteitsborgers Zien toe op het voldoen aan Bouwbesluit door bouwer Opleveringsverklaring Kan ook bouwer zelf zijn (politieke besluitvorming)

10 CE-markering en kwaliteitsborging
Integrale bouwkwaliteit B Bouwuitvoering C Bouwtoelevering A Bouwvoorbereiding Aansluitdocument Installatie-instructie Prestatieverklaring

11 Aansluitdocument CE voor schakels A,B en C
Schakel B Prestaties essentiële kenmerken Koppeling prestaties aan Bouwbesluit Manual/ attest/procescertificaat verwerking BB Schakel A Schakel C

12 Voorzichtige start… Voorjaar 2015 politieke besluitvorming
Vanaf 2017 van start met ‘gevolgklasse 1’

13 Vragen en meer informatie?


Download ppt "Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen"

Verwante presentaties


Ads door Google