De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren. Kwaliteitsborging EVC-procedures EVC in het MBO 22 mei 2007 Henk van Leeuwen Manager externe betrekkingen KCE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren. Kwaliteitsborging EVC-procedures EVC in het MBO 22 mei 2007 Henk van Leeuwen Manager externe betrekkingen KCE."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren. Kwaliteitsborging EVC-procedures EVC in het MBO 22 mei 2007 Henk van Leeuwen Manager externe betrekkingen KCE

2 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.1 Doel EVC-code Het meer toegankelijk maken van EVC. Duidelijk maken wat EVC is en hoe EVC moet worden aangeboden. Zorgen voor transparantie. EVC procedures worden gelijkwaardig. Door gelijkwaardige kwaliteit wordt het civiele effect bevorderd. Het gebruik van de code is vrijwillig, de ondertekenaars willen het gebruik van de EVC bevorderen

3 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.2 Doel KCE-audit Externe kwaliteitsbewaking door jaarlijks onderzoek van de examinering van de beroepsopleidingen verzorgd door instellingen en exameninstellingen

4 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.3 Zorgen over kwaliteit van certificaten en diploma’s verkregen door EVC - trajecten Artikel in Volkskrant van 14 juli 2006 Vragen in Tweede Kamer Vraagstelling: Is de kwaliteitsborging van EVC-procedures zodanig geregeld, dat er geen risico’s bij de uitgifte van door minister gegarandeerde certificaten en diploma’s optreden voor zover die op basis van EVC worden verkregen?

5 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.4 De kwaliteit van EVC in twee onderdelen Een inhoudelijk deel: het proces van het inzichtelijk maken van verworven competenties en de validering ervan Een formeel deel: het proces van formele erkenning van verworven competenties in de vorm van het verlenen van vrijstellingen, certificaten of diploma’s.

6 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.5 Het inhoudelijke deel Kwaliteitscode EVC Landelijke afspraak door convenantpartners een expliciete set van kwaliteitscriteria EVC-aanbieders EVC-rapportage Afspraken over beoordelende organisaties

7 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.6 EVC-code 1. Het doel van EVC 2. De bevoegdheden van de deelnemers 3. Procedures en instrumenten 4. Deskundigheid van assessoren en begeleiders 5. Borging en verbetering van de kwaliteit van de procedures

8 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.7 EVC - procedure EVC - code EVCRAPPORTAGEEVCRAPPORTAGE EVC aanbieder

9 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.8 Het formele deel Verantwoordelijkheid van Crebo-instellingen Examencommissie Verlenen van vrijstellingen Examinering Certificaten en diploma’s KCE houdt (ondermeer) toezicht op wijze waarop vrijstellingen door examencommissie van Crebo- instellingen worden verleend.

10 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.9 EVC - procedure EVC - code EVCRAPPORTAGEEVCRAPPORTAGE Examinering DIPLOMADIPLOMA CERTIFICAATCERTIFICAAT KCE - audit V R IJ S T E L L I N G EVC aanbiederCrebo-instelling

11 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.10 Verschillen tussen KCE-audit en EVC-code EVC-code: EVC-aanbieders Verschillende beoordelende organisaties aangewezen door ondertekenaars convenant 5 EVC-codes ontwikkeld door Kenniscentrum EVC, vastgesteld door ondertekenaars Focus op leven lang leren Informeel en non-formeel leren Vrijwillig KCE-audit: Erkende Crebo-instellingen Een toezichthoudende organisatie KCE volgens wet WEB 8 standaarden goedgekeurd door minister Focus op examinering Formeel leren Verplicht

12 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.11 KCE als beoordelende organisatie Afspraken met andere beoordelende organisaties Kenniscentrum EVC zorgt voor onderlinge afstemming Object van onderzoek Steekproef Werkwijze

13 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.12 Opbouw onderzoek EVC-aanbieder Vraagstelling: Object van onderzoek voor betrouwbaar beeld van kwaliteit EVC – rapportage Grote analogie met KCE – audit Vastgelegde procesgang Aantal instrumenten voor bepalen bewijsvoering Gelinkt aan landelijke beroepsstandaard Rol assessor erg belangrijk

14 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.13 Werkplek observaties Verzameling bewijs- materiaal EVC- rapportage Functie of beroeps- standaard Andere toetsvormen Interview Assessment Portfolio

15 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.14 Steekproefmethode 1 e niveau Organisatie 2 e niveau Handboek EVC procedures (werkwijze) 3 e niveau (Groepen) beroepsstandaarden met de daarbij behorende groep assessoren Minimaal 2 en maximaal 5 beroepsstandaarden 2 – 5 beroepsstandaarden: 2 6 – 25 beroepsstandaarden: 3 26 – 50 beroepsstandaarden: 4 Meer dan 51: 5

16 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren.15 Beoordeling EVC-aanbieder Deel 1:Vooronderzoek / Quick scan Doorgaan ja / nee Part 2:Vervolg onderzoek Bureau onderzoek van processen en instrumenten Verificatie op locatie Conceptrapport Reacties op feitelijke onjuistheden van EVC-aanbieder Eindrapportage Resultaat wel of geen erkend erkend EVC-aanbieder (Kenniscentrum EVC)

17 Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren. Verdieping en vragen


Download ppt "Kwaliteit in examens, borgen en stimuleren. Kwaliteitsborging EVC-procedures EVC in het MBO 22 mei 2007 Henk van Leeuwen Manager externe betrekkingen KCE."

Verwante presentaties


Ads door Google