De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EVC KNA SIKB prj. 1051 EVC - KNA Erkenning verworven competenties KNA archeologie Presentatie ter ondersteuning rapportage SIKB proj. 105.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EVC KNA SIKB prj. 1051 EVC - KNA Erkenning verworven competenties KNA archeologie Presentatie ter ondersteuning rapportage SIKB proj. 105."— Transcript van de presentatie:

1 EVC KNA SIKB prj. 1051 EVC - KNA Erkenning verworven competenties KNA archeologie Presentatie ter ondersteuning rapportage SIKB proj. 105

2 EVC KNA SIKB prj. 1052 In deze presentatie:  Waarom EVC?  EVC grondslag  EVC elementen  EVC proces KNA archeologie  EVC ontwikkeling  FAQ

3 EVC KNA SIKB prj. 1053 Waarom EVC?  Er is voor sommige collega’s een economische noodzaak (in het licht van de KNA)  Omdat praktijkleren een van de meest waardevolle beroepsvormende componenten is en als zodanig volle ondersteuning verdient.

4 EVC KNA SIKB prj. 1054 EVC grondslag  De kandidaat wordt in staat gesteld een reguliere kwalificatie te verwerven op basis van een examen;  De kwalificatie-eisen in de EVC zijn even zwaar als bij de reguliere examinering.

5 EVC KNA SIKB prj. 1055 EVC - elementen Assessment Erkenning 1 2 3 5 4 Gedocumenteerd persoonlijk portfolio EVC-rapportage Beroepscompetentie- profiel

6 EVC KNA SIKB prj. 1056 Informeren Aanmelding Website, brochure portfolio Akkoor d Voordracht Haalbaarheidstoets (zelf test) Akkoor d Portfolio samenstellen Neen Ja Akkoor d Voordracht examencom.cie Erkenning (certificaat/ diploma) Deficientieregeling EVC com.cie EVC rapportage EVC assessment Ja Neen POP EVC bureau Neen POP Faculteiten archeologie EVC bureau Universiteiten Uitvoering door:

7 EVC KNA SIKB prj. 1057 EVC organisatie EVC-commissie Taak: Uitvoering EVC EVC-bureau CCvD Rol/ taak: Organisatie Begeleiding EVC kandidaten Taak: Normstellend KNA Universiteiten LeidenAmsterdamGroningen Taak: Goedkeuren en borgen EVC regeling; Leveren deficientieregeling en examinering EVC-werkgroep Hands-on leden NVvA, SIKB, Archon Agendaleden VOiA, NVAO, RACM, CGA) Taak: Vormgeving, ontwikkeling

8 EVC KNA SIKB prj. 1058 Vaststellen basisstructuur. Branchecommitment EVC Informatievoorziening CCvD archeologie Juni-aug. ‘08 Sept. Fase 0 Meningsvorming Commitment Vormgeven basisstructuur Samenstellen werkgroep uitwerking EVC structuur voortgangsdocument Samenstellen EVC bureau Samenstellen EVC com.cie EVC protocol Competentieprofiel (functieanalyse) Voorbeeld portfolio Preselectiecriteria Curriculum portfolio counselling Curriculum EVC assessor Informatiedragers (brochure, website) Vaststellen deficientie-programma Vertaling (en opname) van het EVC programma naar de lokale OER Sept. - jan. Fase 1 Uitwerken van basisstructuur; Implementatie Uitvoeren pilot, evaluatie en planbijstelling Fase 2 Start EVC Selectie en training EVC- begeleiders en EVC- assessors Fondsen werving Jan. ‘09 Start aanmelding kandidaten

9 EVC KNA SIKB prj. 1059 FAQ -1  Ontstaat er geen tweedeling in de beroepsgroep ? Een EVC Archeoloog en een reguliere archeoloog? De opzet is om juist deze tweedeling niet te laten ontstaan. Gebeurt dit toch dan is de EVC niet geslaagd.

10 EVC KNA SIKB prj. 10510 FAQ - 2  Moeten in de KNA geformuleerde kennis- en ervaringseisen worden aangepast in het licht van de EVC regeling? Neen, juist omdat er geen onderscheid mag zijn in de kwalificatie hoeven deze formuleringen niet te worden aangepast.

11 EVC KNA SIKB prj. 10511 FAQ - 3  Wie stuurt het EVC proces? De universiteiten moeten zich eigenaar voelen van dit proces. Zij voeren de regie. Daarnaast wordt de regeling door het CCvD beschouwd en goedgekeurd. Het EVC bureau voert een aantal taken uit.

12 EVC KNA SIKB prj. 10512 FAQ - 4  Hoe stemmen we het ontwikkelingsproces van de EVC regeling in de beginfase af binnen de diverse betrokken organisaties? De regeling wordt verder uitgewerkt in de werkgroep (Archon, NVvA, SIKB). Daarnaast zijn er agendaleden (RACM, VOiA, CGA, NVAO) die hun achterban consulteren bij de ontwikkelingen. Eind’beoordeling’ binnen het CCvD en Archon/ VSNU

13 EVC KNA SIKB prj. 10513 FAQ - 5  Hoe verloopt de borging van het EVC proces? De EVC regeling moet zich een plaats verwerven in de OER van de betreffende faculteiten, en wordt daar dus als zodanig geborgd. Daarnaast heeft het CCvD een instemmingsrol. De EVC wordt erkend via het EVC kenniscentrum (mits ingericht conform de EVC code).

14 EVC KNA SIKB prj. 10514 FAQ - 6  Waar gaat de EVC kandidaat z’n bul halen? De kandidaat schrijft zich in bij de universiteit van zijn keuze. Dit afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting, het gevolgde deficiëntie- programma, onderzoeksmogelijkheden, etc. Hij hoeft zich dus niet persé in te schrijven bij de universiteit van zijn EVC assessor.


Download ppt "EVC KNA SIKB prj. 1051 EVC - KNA Erkenning verworven competenties KNA archeologie Presentatie ter ondersteuning rapportage SIKB proj. 105."

Verwante presentaties


Ads door Google