De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 4 havo 31 augustus 2015 19.30 uur aula locatie N.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 4 havo 31 augustus 2015 19.30 uur aula locatie N."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ouderavond 4 havo 31 augustus 2015 19.30 uur aula locatie N

3 Jaaropening 2015 Wat verwacht jij van dit schooljaar? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jou zouden behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. Mattheüs 7:12

4 Programma Opening Verandering Overplaatsingen Klankbordgroepen Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Jaarplanning

5 Programma Bevorderingsrichtlijnen MWU Informatie decanaat Pauze Kennismaking met de mentor

6 Verandering Locatie Zelfstandigheid Mentoraat: 2 mentoren per klas Aanvang examenperiode

7 Overplaatsingen

8 Klankbordgroep Opgave per mail administratie.N@reggesteyn.nl of e.held@reggesteyn.nl

9 Programma van toetsing en afsluiting (PTA) In het PTA zijn opgenomen: 1. Verkort examenreglement 2. Rooster Centraal Examen 3. Leerstof per vak

10 Jaarplanning 1 Toetsweek 1: 28 oktober t/m 4 november Toetsweek 2: 14 t/m 22 januari Herkansing: De herkansingen voor het 1 e semester zijn 15 februari: 1 maal een SE (geen PO!)

11 Jaarplanning 2 Toetsweek 3: 17 t/m 24 maart Toetsweek 4: 17 t/m 24 juni Herkansing: De herkansingen voor het 2 e semester zijn 1 juli: 1 maal een SE (geen PO!) Eind cursusjaar voorbereiding werkweek 5 havo.

12 Rekentoets 1 Wanneer? Voorjaar 2016 Rekentoets telt vanaf 2016-2017 mee in de zogenaamde kernvakkenregel: huidige 4 havo leerlingen krijgen hier dus mee te maken

13 Rekentoets 2 Cijfer rekentoets levert geen compensatiepunt(en) op 4 afnamemomenten: 1 maal voorexamenjaar (4 havo) 3 maal examenjaar (5 havo)

14 Rekentoets 3

15 Wiskundeplein Extra oefening Wiskunde + rekenvaardigheden Dinsdagmiddag 14.55 - 16.35 uur Begeleiding? Ja Meestal verplicht karakter

16 Bevorderingsrichtlijnen 4 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer 2e drempel: ckv, lo en maatschappelijke stage 3 e drempel: NE, EN en WI 4 e drempel: Rekenen

17 1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakkenTekortCompensatie Advies geen+ 11+ 2≥ 2+ 0 of 1b 3b 22≥ 2+ 0 of 1b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

18 1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven Onvoldoende vakken TekortCompensatie Advies 33≥ 1b 0- 4≥ 2b 0 of 1- ≥4≥4-

19 Combicijfer Opmerking: in het combicijfer (gd, ma en profielwerkstuk) mag geen van de deelcijfers lager zijn dan een 4, anders b. + = bevorderen b = bespreken - = doubleren

20 Extra vak Van de cijfers voor de vakken in het vrije deel tellen alle cijfers mee voor de compensatiepunten. Wanneer een leerling door een extra vak zou doubleren, telt dat vak niet mee in de bevorderingsrichtlijnen. Voor iedere leerling in de b (= bespreken) of (=doubleren) geldt dat moet worden nagegaan of door ruiling met een vak uit het keuzeprofieldeel de leerling alsnog bevorderd kan worden.

21 Bevorderingsrichtlijnen 2e drempel: Ckv, lo en maatschappelijke stage moeten minimaal voldoende zijn

22 Bevorderingsrichtlijnen 3e drempel: NE, EN en WI Bij in totaal 2 tekorten in de drie vakken NE, EN en WI: bespreekmarge Bij meer dan twee tekorten in de drie vakken NE, EN en WI : doubleren Eén uitzondering : in geval van één 4 en één 5 in de vakken NE, EN en WI: bespreekmarge

23 Bevorderingsrichtlijnen 4e drempel: Een onvoldoende resultaat voor rekenen betekent B (bespreken)

24 Einduitslag CSE Aantal onvoldoendes CSE: gemiddeld een 5,50 of hoger Niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en de rekentoets

25 Modulewerkuur (MWU) Alle leerlingen hebben op hun rooster 3 modulewerkuren in de week staan. Plaatsing mwu: naar behoefte en in overleg mentor

26 Snipperkaart Positieve stimulans voor leerlingen!


Download ppt "Ouderavond 4 havo 31 augustus 2015 19.30 uur aula locatie N."

Verwante presentaties


Ads door Google