De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18-11-201411 Ouderavond 6 vwo Welkom. Fijn dat u er bent! 16 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18-11-201411 Ouderavond 6 vwo Welkom. Fijn dat u er bent! 16 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg."— Transcript van de presentatie:

1 18-11-201411 Ouderavond 6 vwo Welkom. Fijn dat u er bent! 16 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg

2 18-11-20142 Welkom en opening. even voorstellen 6 mentoren  Meneer Nijsink  Meneer Nauta  Mevrouw Cress  Meneer Pennings  Meneer Boven  Mevrouw Schwarte

3 18-11-20143 Voorwaarden: Aandacht en eigen verantwoordelijkheid

4 18-11-20144 Voorwaarden: Balans

5 18-11-20145 We hebben elkaar daarbij nodig

6 Afspraak …!? Doel = SLAGEN! Afspraak …!? Doel = SLAGEN! Kan de leerling een afspraak maken met zichzelf … … en zich daar gedisciplineerd aan houden! ▲ Ouder – leerling – school

7 18-11-20147 Programma Absentie Profielwerkstuk Programma van toetsing en afsluiting Jaarplanning Slaag-zak-regeling Decanaat Pauze Overleg met de mentor

8 18-11-201418 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen

9 18-11-201419 Profielwerkstuk Onderzoek vanuit een profielvak Tweetallen / maatwerk Start: begin September 2014 Inleveren: uiterlijk 2 maart 2015 Cijfer (onderdeel van het combicijfer, mag niet lager dan een 4,0) Presentatie: 5 maart 2015

10 18-11-2014110 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen

11 18-11-2014111 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen 5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen LET OP!! Briefje door ouder ondertekend retour aan school

12 18-11-2014112 NEDERLANDSE TAAL EN LITERATUUR VWO COHORT 2014-2017 LEERJAAR 4 123456789101 Per. SBU Omschrijving eindtermen Stof omschrijving / onderwerp Tijdsduur toets Toets soort Beoordeling wegingsfactor * Wegingsfactor ** Uiterste datum/ opmerkingen Cijfers SE PO VT H 140 C/E (Schrijfvaardighei d/Literatuur) Leesautobiografie (**) HD 1 V/ G WK 36 A (Leesvaardigheid ) Lezen 1 + woorden 45 VT 1 C30 WK 40 C/E (Schrijfvaardighei d/Literatuur) Leesdossier: boek 1 HD 2 V/ G WK 44 A/C (Leesvaardigheid / Schrijfvaardigheid) Spelling en Formuleren 145 VT2 C30 WK 45

13 18-11-2014113 Jaarplanning (1) Toetsweek 1: wo. 29 oktober t/m di. 4 november 2014 Toetsweek 2: do. 15 t/m vrij. 23 januari 2015 Herkansing: De herkansingen voor het eerste semester zijn op 9 februari 2015

14 18-11-2014114 Jaarplanning (2) Toetsweek 3: vr. 27 maart t/m do. 2 april 2015 Herkansing: De herkansing voor de 3 e periode en vakherkansing(van reeds afgesloten vakken) zijn op maandag 13 april 2015. Presentatieavond profielwerkstuk: donderdag 5 maart 2015

15 18-11-2014115 Jaarplanning (3) Examenvoorlichting: Dinsdag 14 april 2015 Laatste schooldag: woensdag 29 april 2015

16 18-11-2014116 Jaarplanning (4) Centraal Schriftelijk Eindexamen: Maandag 11 mei t/m donderdag 28 mei 2015 Examenuitslag: Donderdag 11 juni 2015 (vanaf 16.00 uur per telefoon)

17 18-11-2014117 Jaarplanning (5) Herexamen: Dinsdag 16 en woensdag 17 juni 2015 Aangewezen vak(ken): Vrijdag 19 juni 2015

18 18-11-2014118 Jaarplanning (5) Uitslag 2e tijdvak: Dinsdag 30 juni 2015 Diplomauitreiking: FEEST! Op dinsdag 30 juni 2015 om 19.30 uur

19 Slaag/zakregeling Een examenkandidaat is geslaagd als: Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, Er 1 x 5 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, Er 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is,

20 Slaag/zakregeling Er 2 x 5 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is, Er 1 x 5 en 1 x 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is

21 Slaag/zakregeling Daarnaast moet CKV en LO zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. Het combinatiecijfer bestaat uit het gemiddelde van de behaalde eindcijfers voor respectievelijk maatschappijleer, godsdienst, anw en het profielwerkstuk.

22 Slaag/zakregeling Met ingang van het schooljaar 2011/2012 geldt een verzwaring van het centraal examen bestaande uit de volgende maatregelen:

23 Slaag/zakregeling Voor alle vakken waarin een centraal examen wordt gedaan, moet het gemiddelde van de CE cijfers een voldoende zijn(5,50 of hoger) Voor maar 1 van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag het eindcijfer 5 worden behaald

24 Slaag/zakregeling Een eindcijfer van 3 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer.

25 Slaag/zakregeling Voor alle duidelijkheid: als 1 van de onderdelen van het combinatiecijfer een 3 of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde(oftewel het combinatiecijfer) een 6 of hoger is.

26 Slaag/zakregeling Uitwerking: Geslaagd als Alle eindcijfers 6 of hoger zijn of Er 1x5 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger

27 Slaag/zakregeling Uitwerking: Geslaagd als: 1x het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 2 compensatiepunten moeten worden behaald  2x7 of 1x8

28 Slaag/zakregeling Uitwerking Geslaagd als 2x eindcijfer 5 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is Dit betekent dat er 2 compensatiepunten moeten worden behaald  2x7 of 1x8

29 Slaag/zakregeling Uitwerking Geslaagd als: 1x het eindcijfer 5 en 1x het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 3 compensatiepunten moeten worden behaald  3x7 of 1x7 en 1x8 of 1x9

30 Slaag/zakregeling Cijferlijst Op de cijferlijst staan alle behaalde eindresultaten vermeld. Dit geldt met ingang van 2013/2014 ook voor de resultaten van de rekentoets, deze telt nog niet mee met de uitslagbepaling(miv 2015/2016 wel)

31 18-11-2014131 Extra vak in het vrije deel: Van de cijfers voor de vakken in het vrije deel tellen alle cijfers mee voor de compensatiepunten. Wanneer een leerling door een extra vak niet zou slagen, telt dat vak niet mee bij de slaag/zakregeling en is de leerling alsnog geslaagd.

32 18-11-2014132 Extra vak in het vrije deel: Voor iedere leerling die niet geslaagd lijkt, geldt dat moet worden nagegaan of door ruiling met een vak uit het keuzeprofieldeel de leerling alsnog geslaagd is.

33 18-11-2014133 Decanaat Bijdrage van de vwo decaan de heer Simon Damsma

34 18-11-2014134 korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor

35 18-11-2014135 De mentoren vindt u in de volgende lokalen: mentorgroep meneer Nijsink112 mentorgroep meneer Nauta113 mentorgroep mevrouw Cress114 mentorgroep meneer Pennings115 mentorgroep meneer Boven116 mentorgroep mevrouw Schwarte117


Download ppt "18-11-201411 Ouderavond 6 vwo Welkom. Fijn dat u er bent! 16 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg."

Verwante presentaties


Ads door Google