De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8-7-201411 Ouderavond 6 vwo Eruit halen wat erin zit! 24 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8-7-201411 Ouderavond 6 vwo Eruit halen wat erin zit! 24 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg."— Transcript van de presentatie:

1 8-7-201411 Ouderavond 6 vwo Eruit halen wat erin zit! 24 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg

2 8-7-20142 Welkom en opening. even voorstellen programma de mentoren

3 8-7-20143 Werken met talenten. Veelkleurig is de school Waar eigenheid voorop staat En elke leerling gezien wordt Als een mens met eigen gaven en talenten Dynamisch is de school Waar elk talent gestimuleerd wordt En leerlingen geholpen worden Hun sterke kanten verder uit te bouwen Zo’n school Heeft het in zich Om kweekvijver van Nieuw talent te worden (Greet Brokerhof-van der Waa)

4 8-7-20144 Werken met talenten. Voorwaarden: Aandacht Successen delen Leren van elkaar

5 8-7-20145 We hebben elkaar daarbij nodig Samenwerken Goed en open communiceren Aandacht voor elkaar

6 8-7-20146 Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

7 Afspraak …!? Doel = SLAGEN! Afspraak …!? Doel = SLAGEN! Kan de leerling een afspraak maken met zichzelf … … en zich daar gedisciplineerd aan houden! ▲ Ouder – leerling – school

8 8-7-201418 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen

9 8-7-201419 Profielwerkstuk Onderzoek vanuit een profielvak Tweetallen / maatwerk Inleveren: januari 2014 Cijfer (onderdeel van het combicijfer, mag niet lager dan een 4,0) Rol leraren: coaching en begeleiding, kritisch

10 8-7-2014110 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen

11 8-7-2014111 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen 5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen LET OP!! Briefje door ouder ondertekend retour aan school

12 8-7-2014112 Procedure PTA Informatieverstrekking is digitaal Verwerking Handtekeningen

13 8-7-2014113 Jaarplanning (1) Toetsweken (3): TW1: ma. 4 t/m ma. 11 november 2013 TW2: ma. 20 t/m ma. 28 januari 2014 Herkansing - 2 schoolexamens + 1 PO uit het eerste semester: ma. 10 februari 2014

14 8-7-2014114 Jaarplanning (2) TW3: ma. 31 maart t/m vrij. 4 april 2014 Herkansing - 1 schoolexamens + 1 PO uit het tweede semester: maandag 14 april 2014 (ook voor vakherkansingen van reeds afgesloten vakken) Presentatieavond profielwerkstuk: donderdag 6 maart 2014

15 8-7-2014115 Jaarplanning (3) Examenvoorlichting: dinsdag 15 april 2014 Laatste schooldag: donderdag 24 april 2014 Centraal Schriftelijk Eindexamen: maandag 12 mei t/m donderdag 22 mei 2014 Examenuitslag: donderdag 12 juni 2014 (vanaf 16.00 uur per telefoon)

16 8-7-2014116 Jaarplanning (4) Herexamen: start maandag 16 juni 2014 Aangewezen vakken op vrijdag 20 juni 2014 Uitslag 2e tijdvak: woensdag 25 juni 2014 Diplomauitreiking: FEEST! Op woensdag 25 juni 2014 om 19.30 uur

17 Slaag/zakregeling 4 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV, LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten

18 8-7-2014118 Slaag/zakregeling 3e drempel: CSE gemiddeld een 5,50 of hoger!! (alleen CE vakken) 4e drempel: Kernvakkenregel niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde

19 Een examenkandidaat vallend onder de slaag/zakregeling van de Vernieuwde Tweede fase is geslaagd als … - alle cijfers een 6 of hoger zijn - er 1 x een 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger - er 1 x 4 (niet Ne, En, Wi) is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is Slaag/zakregeling

20 - er 2 x een 5 (niet 2x Ne, En, Wi) is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is - er 1 x een 4 en 1 x een 5 (maximaal 1 tekort bij Ne, En, Wi) is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is Slaag/zakregeling

21 - daarnaast moeten CKV, LO en MAS beoordeeld worden met ‘voldoende’ of ‘goed’ - een leerling mag geen eindcijfer 3 scoren

22 Combinatiecijfer In het combicijfer (godsdienst, maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschappen en het profielwerkstuk) mag geen van de deelcijfers lager zijn dan een 4, anders is de leerling niet geslaagd.

23 Slaag/zakregeling - een eindcijfer van een 3 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. - voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een 3 of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is.

24 8-7-201424 Geslaagd als … alle eindcijfers 6 of hoger zijn. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger. Slaag/zakregeling uitwerking

25 Slaag/zakregeling uitwerking Geslaagd als … 1x het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 2 compensatiepunten moeten worden behaald; 1 x 4 > dan ook minimaal 2 x 7 of 1 x 8.

26 Slaag/zakregeling uitwerking Geslaagd als … 2 x het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 2 compensatiepunten moeten worden behaald; 2 x 5 > dan ook minimaal 2 x 7 of 1 x 8.

27 Slaag/zakregeling uitwerking Geslaagd als … 1 x het eindcijfer 5 en 1 x het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 3 compensatiepunten moeten worden behaald; 1 x 5 en 1 x 4 > dan ook minimaal 3 x 7 of 1 x 7 en 1 x 8 of 1 x 9.

28 8-7-2014128 Extra vak in het vrije deel: Van de cijfers voor de vakken in het vrije deel tellen alle cijfers mee voor de compensatiepunten. Wanneer een leerling door een extra vak niet zou slagen, telt dat vak niet mee bij de slaag/zakregeling en is de leerling alsnog geslaagd.

29 8-7-2014129 Extra vak in het vrije deel: Voor iedere leerling die niet geslaagd lijkt, geldt dat moet worden nagegaan of door ruiling met een vak uit het keuzeprofieldeel de leerling alsnog geslaagd is.

30 8-7-2014130 Voorbeeld ‘Extra vak in het vrije deel’: 1.Leerling heeft profiel E&M met als profielkeuzevak M&O en in het vrije deel Duits en aardrijkskunde. 2.Deze leerling met extra vak heeft 2 onvoldoendes en 3 tekorten en geen compensatiepunt > leerling is gezakt. 3.Eén van de onvoldoendes is M&O (cijfer 4). 4.Omdat aardrijkskunde ook een profielkeuzevak kan zijn voor deze leerling, heeft de leerling de mogelijkheid M&O en aardrijkskunde te ruilen. M&O komt daarmee als extra vak in het vrije deel. Dit vak telt als onvoldoende niet mee bij de slaag/zakregeling. 5.Leerling is alsnog geslaagd.

31 8-7-2014131 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6

32 8-7-2014132 Decanaat Bijdrage van de atheneumdecaan de heer Simon Damsma

33 8-7-2014133 korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor

34 8-7-2014134 De mentoren vindt u in de volgende lokalen: mentorgroep mevrouw van Schilt111 mentorgroep meneer Braaksma112 mentorgroep meneer Hurenkamp113 mentorgroep mevrouw Schwarte114 mentorgroep meneer van Cappellen van Walsum115 mentorgroep meneer Coenen116


Download ppt "8-7-201411 Ouderavond 6 vwo Eruit halen wat erin zit! 24 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg."

Verwante presentaties


Ads door Google