De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eruit halen wat erin zit!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eruit halen wat erin zit!"— Transcript van de presentatie:

1 Eruit halen wat erin zit!
Ouderavond 6 vwo Eruit halen wat erin zit! 24 septembertember 2013 19.30 uur aula Noetselerbergweg 1

2 Welkom en opening. even voorstellen programma de mentoren

3 Werken met talenten. Veelkleurig is de school
Waar eigenheid voorop staat En elke leerling gezien wordt Als een mens met eigen gaven en talenten Dynamisch is de school Waar elk talent gestimuleerd wordt En leerlingen geholpen worden Hun sterke kanten verder uit te bouwen Zo’n school Heeft het in zich Om kweekvijver van Nieuw talent te worden (Greet Brokerhof-van der Waa)

4 Werken met talenten. Voorwaarden: Aandacht Successen delen
Leren van elkaar

5 We hebben elkaar daarbij nodig Samenwerken Goed en open communiceren
Aandacht voor elkaar

6 Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

7 Afspraak …!? Doel = SLAGEN!
Kan de leerling een afspraak maken met zichzelf … … en zich daar gedisciplineerd aan houden! ▲ Ouder – leerling – school

8 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte
Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen 1

9 Profielwerkstuk Onderzoek vanuit een profielvak Tweetallen / maatwerk
Inleveren: januari 2014 Cijfer (onderdeel van het combicijfer, mag niet lager dan een 4,0) Rol leraren: coaching en begeleiding, kritisch 1

10 Programma van toetsing en afsluiting
In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen 1

11 Programma van toetsing en afsluiting
In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen 5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen LET OP!! Briefje door ouder ondertekend retour aan school 1

12 Procedure PTA Informatieverstrekking is digitaal Verwerking
Handtekeningen 1

13 Jaarplanning (1) Toetsweken (3): TW1: ma. 4 t/m ma. 11 november 2013
TW2: ma. 20 t/m ma. 28 januari 2014 Herkansing - 2 schoolexamens + 1 PO uit het eerste semester: ma. 10 februari 2014 1

14 Jaarplanning (2) TW3: ma. 31 maart t/m vrij. 4 april 2014
Herkansing - 1 schoolexamens + 1 PO uit het tweede semester: maandag 14 april 2014 (ook voor vakherkansingen van reeds afgesloten vakken) Presentatieavond profielwerkstuk: donderdag 6 maart 2014 1

15 Jaarplanning (3) Examenvoorlichting: dinsdag 15 april 2014
Laatste schooldag: donderdag 24 april 2014 Centraal Schriftelijk Eindexamen: maandag 12 mei t/m donderdag 22 mei 2014 Examenuitslag: donderdag 12 juni 2014 (vanaf uur per telefoon) 1

16 Jaarplanning (4) Herexamen: start maandag 16 juni 2014
Aangewezen vakken op vrijdag 20 juni 2014 Uitslag 2e tijdvak: woensdag 25 juni 2014 Diplomauitreiking: FEEST! Op woensdag 25 juni 2014 om uur 1 16 16

17 Slaag/zakregeling 4 drempels:
1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV, LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten

18 Slaag/zakregeling 3e drempel: CSE gemiddeld
een 5,50 of hoger!! (alleen CE vakken) 4e drempel: Kernvakkenregel niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 1

19 Slaag/zakregeling Een examenkandidaat vallend onder de slaag/zakregeling van de Vernieuwde Tweede fase is geslaagd als … alle cijfers een 6 of hoger zijn er 1 x een 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger er 1 x 4 (niet Ne, En, Wi) is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is

20 Slaag/zakregeling er 2 x een 5 (niet 2x Ne, En , Wi) is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is er 1 x een 4 en 1 x een 5 (maximaal 1 tekort bij Ne, En, Wi) is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6,0 is

21 Slaag/zakregeling daarnaast moeten CKV, LO en MAS beoordeeld worden met ‘voldoende’ of ‘goed’ een leerling mag geen eindcijfer 3 scoren

22 Combinatiecijfer In het combicijfer (godsdienst, maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschappen en het profielwerkstuk) mag geen van de deelcijfers lager zijn dan een 4, anders is de leerling niet geslaagd.

23 Slaag/zakregeling een eindcijfer van een 3 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een 3 of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is.

24 Slaag/zakregeling uitwerking
Geslaagd als … alle eindcijfers 6 of hoger zijn. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger.

25 Slaag/zakregeling uitwerking
Geslaagd als … 1x het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 2 compensatiepunten moeten worden behaald; 1 x 4 > dan ook minimaal 2 x 7 of 1 x 8.

26 Slaag/zakregeling uitwerking
Geslaagd als … 2 x het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 2 compensatiepunten moeten worden behaald; 2 x 5 > dan ook minimaal 2 x 7 of 1 x 8.

27 Slaag/zakregeling uitwerking
Geslaagd als … 1 x het eindcijfer 5 en 1 x het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. Dit betekent dat er 3 compensatiepunten moeten worden behaald; 1 x 5 en 1 x 4 > dan ook minimaal 3 x 7 of 1 x 7 en 1 x 8 of 1 x 9.

28 Extra vak in het vrije deel:
Van de cijfers voor de vakken in het vrije deel tellen alle cijfers mee voor de compensatiepunten. Wanneer een leerling door een extra vak niet zou slagen, telt dat vak niet mee bij de slaag/zakregeling en is de leerling alsnog geslaagd. 1

29 Extra vak in het vrije deel:
Voor iedere leerling die niet geslaagd lijkt, geldt dat moet worden nagegaan of door ruiling met een vak uit het keuzeprofieldeel de leerling alsnog geslaagd is. 1

30 Voorbeeld ‘Extra vak in het vrije deel’:
Leerling heeft profiel E&M met als profielkeuzevak M&O en in het vrije deel Duits en aardrijkskunde. Deze leerling met extra vak heeft 2 onvoldoendes en 3 tekorten en geen compensatiepunt > leerling is gezakt. Eén van de onvoldoendes is M&O (cijfer 4). Omdat aardrijkskunde ook een profielkeuzevak kan zijn voor deze leerling, heeft de leerling de mogelijkheid M&O en aardrijkskunde te ruilen. M&O komt daarmee als extra vak in het vrije deel. Dit vak telt als onvoldoende niet mee bij de slaag/zakregeling. Leerling is alsnog geslaagd. 1

31 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw
Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6 1

32 Decanaat Bijdrage van de atheneumdecaan de heer Simon Damsma 4-4-2017

33 … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor
korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor 1

34 De mentoren vindt u in de volgende lokalen:
mentorgroep mevrouw van Schilt 111 mentorgroep meneer Braaksma 112 mentorgroep meneer Hurenkamp 113 mentorgroep mevrouw Schwarte 114 mentorgroep meneer van Cappellen van Walsum mentorgroep meneer Coenen 116 1


Download ppt "Eruit halen wat erin zit!"

Verwante presentaties


Ads door Google