De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het is goed …!!! Ouderavond 5 vwo Welkom (terug) 12 september 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het is goed …!!! Ouderavond 5 vwo Welkom (terug) 12 september 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Het is goed …!!! Ouderavond 5 vwo Welkom (terug) 12 september 2011
19.30 uur aula Noetselerbergweg 1

2 Programma Welkom en opening Overplaatsingen Onderwijs / 2e Fase MWU
Programma van toetsing en afsluiting Bevorderingsrichtlijnen (Slaag/zakregeling)

3 Programma (2) Informatie decanaat Absentie leerlingen Jaarplanning
Werkweek Praag Uitwisseling Goethe Gymnasium Wiskundeplein Kennismaking met de mentor

4 Overplaatsingen

5 Onderwijs VWO bovenbouw
Kwaliteit Maatwerk Kansen 1

6 2e Fase Doelstelling: De leerlingen worden beter voorbereid op het vervolgonderwijs (WO-HBO) door: 1. de profielkeuze 2. actief en zelfstandig leren 1

7 Bovenbouw VWO Maatwerk Kwaliteit > examens/toetsing > WO
optimale begeleiding uitdaging programma op maat projecten zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren - MWU Kwaliteit > examens/toetsing > WO Mentoraat veiligheid, begeleiding Samenwerking Wetenschappelijk Onderwijs

8 Module Werk Uur Zelfwerkzaamheid Maatwerk, variatie
van het wegwerken van hiaten tot verdiepingsmodules Rol leraren: coaching en begeleiding Rol leerlingen: actief, communicatief, kritisch Géén huiswerkuur 1

9 Kan de leerling een afspraak maken met zichzelf …
… en zich daar gedisciplineerd aan houden! ▲ Ouder – leerling – school

10 Mentoraat Eerste aanspreekpunt voor de leerling
Onder- en bovenbouw (maatwerk) Begeleiding, vaardigheden, attitude training, studievaardigheden LOB, keuzebegeleiding en gastsprekers Leerstijlen

11 Programma van toetsing en afsluiting
In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen 1

12 Programma van toetsing en afsluiting
In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen 5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen LET OP!! Briefje door ouder ondertekend retour aan school 1

13 Decanaat Module LOB/Studiekeuzebegeleiding door mentor (Hollands zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaanoriëntatie (wordt in september opgestart) Open dagen bezoeken (1 week van te voren aanvragen bij decaan met bewijs van inschrijving) Informatiekrant “Studeren aan de universiteit” (deze week) Opdracht beroepenoriëntatie De heer S. Damsma: 1

14 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte
Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen 1

15 Jaarplanning (1) Toetsweken (2): TW1: ma. 16 t/m vr. 20 januari 2012
Herkansing - 2 schoolexamens + 1 PO uit het eerste semester: ma. 13 februari 2012 1

16 Jaarplanning (2) Toetsweken (2): TW2: do. 14 t/m wo. 20 juni 2012
Herkansing - 2 schoolexamens + 1 PO uit het tweede semester: vr. 29 juni 2012 Einde cursusjaar – opstarten profielwerkstuk 1

17 Bevorderingsrichtlijnen
3 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV, LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten 1

18 Bevorderingsrichtlijnen (2)
3e drempel: niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde 1

19 Einduitslag CSE 2012-2013 CSE: gemiddeld een 5,50 of hoger
2. Niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde 1

20 Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven.
1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken Tekort Compensatie Advies geen + 1 2 ≥ 2 0 of 1 b 3 ≥3 1 of 2 - 4 1

21 Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven.
1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken Tekort Compensatie Advies 3 ≥ 1 b - 4 ≥ 2 0 of 1 ≥4 1

22 Combinatie cijfer In het combicijfer (godsdienst, maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschappen en het profielwerkstuk) mag geen van de deelcijfers lager zijn dan een 4, anders bespreken. 1

23 Extra vak in het vrije deel:
Van de cijfers voor de vakken in het vrije deel tellen alle cijfers mee voor de compensatiepunten. Wanneer een leerling door een extra vak zou doubleren, telt dat vak niet mee bij de overgang. 1

24 Extra vak in het vrije deel:
Voor iedere leerling in de b (= bespreken) of - (=doubleren) geldt dat moet worden nagegaan of door ruiling met een vak uit het keuzeprofieldeel de leerling alsnog bevorderd kan worden. 1

25 Voorbeeld ‘Extra vak in het vrije deel’:
Leerling heeft profiel E&M met als profielkeuzevak M&O en in het vrije deel Duits en aardrijkskunde. Deze leerling met extra vak heeft 2 onvoldoendes en 3 tekorten zonder compensatie = doubleren. Eén van de onvoldoendes is M&O (cijfer 4). Omdat aardrijkskunde ook een profielkeuzevak kan zijn voor deze leerling, heeft de leerling de mogelijkheid M&O en aardrijkskunde te ruilen. M&O komt daarmee als extra vak in het vrije deel. Dit vak telt als onvoldoende niet mee bij de overgang. Leerling is alsnog bevorderd. 1

26 Wiskundeplein Vak: Wiskunde Extra oefening
Wiskunde + rekenvaardigheden Wanneer? di.mi – uur Begeleiding? Ja Meestal verplicht karakter 1

27 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw
Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6 1

28 Werkweek Praag Regels Begeleiding: Clarinus Nauta Margreeth Sand
Marcia Jans Dick Berger Harry Löwik Remco Rauhé Adri Kodde Leoni Cents (reserve) Voorlichting Praag door Marcia Jans 1

29 Uitwisseling Goethe Gymnasium Ibbenbüren
Vak: Duits Nijverdal: di. 6 – vr. 9 december Ibbenbüren: di. 21 – vr. 24 februiari Bijdrage door Harry Löwik wiskundeplein 1

30 De mentoren vindt u in de volgende lokalen:
Klas 5R: Margreeth Sand > 210 Klas 5S: Harry Löwik > 312 Klas 5T: Marcia Jans > 115 Klas 5U: Remco Rauhé > 316 1

31 Hartelijk dank voor uw aandacht
en tot ziens! 1

32 … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor
korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor 1


Download ppt "Het is goed …!!! Ouderavond 5 vwo Welkom (terug) 12 september 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google