De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7-8-201411 Ouderavond 5 vwo Het is goed …!!! Welkom (terug) 12 september 2011 19.30 uur aula Noetselerbergweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7-8-201411 Ouderavond 5 vwo Het is goed …!!! Welkom (terug) 12 september 2011 19.30 uur aula Noetselerbergweg."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 5 vwo Het is goed …!!! Welkom (terug) 12 september uur aula Noetselerbergweg

2 Programma Welkom en opening Overplaatsingen Onderwijs / 2e Fase MWU Programma van toetsing en afsluiting Bevorderingsrichtlijnen (Slaag/zakregeling)

3 Programma (2) Informatie decanaat Absentie leerlingen Jaarplanning Werkweek Praag Uitwisseling Goethe Gymnasium Wiskundeplein Kennismaking met de mentor

4 Overplaatsingen

5 Onderwijs VWO bovenbouw Kwaliteit Maatwerk Kansen

6 e Fase Doelstelling: De leerlingen worden beter voorbereid op het vervolgonderwijs (WO-HBO) door: 1. de profielkeuze 2. actief en zelfstandig leren

7 Bovenbouw VWO Maatwerk optimale begeleiding uitdaging programma op maat projecten zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren - MWU Kwaliteit > examens/toetsing > WO Mentoraat veiligheid, begeleiding Samenwerking Wetenschappelijk Onderwijs

8 Module Werk Uur Zelfwerkzaamheid Maatwerk, variatie van het wegwerken van hiaten tot verdiepingsmodules Rol leraren: coaching en begeleiding Rol leerlingen: actief, communicatief, kritisch Géén huiswerkuur

9 Afspraak …!? Afspraak …!? Kan de leerling een afspraak maken met zichzelf … … en zich daar gedisciplineerd aan houden! ▲ Ouder – leerling – school

10 Mentoraat Eerste aanspreekpunt voor de leerling Onder- en bovenbouw (maatwerk) Begeleiding, vaardigheden, attitude training, studievaardigheden LOB, keuzebegeleiding en gastsprekers Leerstijlen

11 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen

12 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen 5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen LET OP!! Briefje door ouder ondertekend retour aan school

13 Decanaat Module LOB/Studiekeuzebegeleiding door mentor (Hollands zelfonderzoek voor beroeps- en loopbaanoriëntatie (wordt in september opgestart) Open dagen bezoeken (1 week van te voren aanvragen bij decaan met bewijs van inschrijving) Informatiekrant “Studeren aan de universiteit” (deze week) Opdracht beroepenoriëntatie De heer S. Damsma:

14 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen

15 Jaarplanning (1) Toetsweken (2): TW1: ma. 16 t/m vr. 20 januari 2012 Herkansing - 2 schoolexamens + 1 PO uit het eerste semester: ma. 13 februari 2012

16 Jaarplanning (2) Toetsweken (2): TW2: do. 14 t/m wo. 20 juni 2012 Herkansing - 2 schoolexamens + 1 PO uit het tweede semester: vr. 29 juni 2012 Einde cursusjaar – opstarten profielwerkstuk

17 Bevorderingsrichtlijnen 3 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV, LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten

18 Bevorderingsrichtlijnen (2) 3e drempel: niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

19 Einduitslag CSE CSE: gemiddeld een 5,50 of hoger 2. Niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

20 e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies geen ≥ 2+ 0 of 1b 3b 22≥ 2+ 0 of 1b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

21 e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies 33≥ 1b 0- 4≥ 2b 0 of 1- ≥4-

22 Combinatie cijfer In het combicijfer (godsdienst, maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschappen en het profielwerkstuk) mag geen van de deelcijfers lager zijn dan een 4, anders bespreken.

23 Extra vak in het vrije deel: Van de cijfers voor de vakken in het vrije deel tellen alle cijfers mee voor de compensatiepunten. Wanneer een leerling door een extra vak zou doubleren, telt dat vak niet mee bij de overgang.

24 Extra vak in het vrije deel: Voor iedere leerling in de b (= bespreken) of - (=doubleren) geldt dat moet worden nagegaan of door ruiling met een vak uit het keuzeprofieldeel de leerling alsnog bevorderd kan worden.

25 Voorbeeld ‘Extra vak in het vrije deel’: 1.Leerling heeft profiel E&M met als profielkeuzevak M&O en in het vrije deel Duits en aardrijkskunde. 2.Deze leerling met extra vak heeft 2 onvoldoendes en 3 tekorten zonder compensatie = doubleren. 3.Eén van de onvoldoendes is M&O (cijfer 4). 4.Omdat aardrijkskunde ook een profielkeuzevak kan zijn voor deze leerling, heeft de leerling de mogelijkheid M&O en aardrijkskunde te ruilen. M&O komt daarmee als extra vak in het vrije deel. Dit vak telt als onvoldoende niet mee bij de overgang. 5.Leerling is alsnog bevorderd.

26 Wiskundeplein Vak: Wiskunde - Extra oefening - Wiskunde + rekenvaardigheden - Wanneer? di.mi – uur - Begeleiding? Ja - Meestal verplicht karakter

27 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6

28 Werkweek Praag Regels Begeleiding: Clarinus NautaMargreeth Sand Marcia JansDick Berger Harry LöwikRemco Rauhé Adri KoddeLeoni Cents (reserve) Voorlichting Praag door Marcia Jans

29 Uitwisseling Goethe Gymnasium Ibbenbüren Vak: Duits Nijverdal: di. 6 – vr. 9 december Ibbenbüren: di. 21 – vr. 24 februiari Bijdrage door Harry Löwik wiskundeplein

30 De mentoren vindt u in de volgende lokalen: Klas 5R: Margreeth Sand > 210 Klas 5S: Harry Löwik > 312 Klas 5T: Marcia Jans> 115 Klas 5U: Remco Rauhé> 316

31 Hartelijk dank voor uw aandacht en tot ziens!

32 korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor


Download ppt "7-8-201411 Ouderavond 5 vwo Het is goed …!!! Welkom (terug) 12 september 2011 19.30 uur aula Noetselerbergweg."

Verwante presentaties


Ads door Google