De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18-9-201411 Ouderavond 4 vwo Life is making choices …?! (jaaropening 2012) 18 september 2012 19.30 uur aula Noetselerbergweg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18-9-201411 Ouderavond 4 vwo Life is making choices …?! (jaaropening 2012) 18 september 2012 19.30 uur aula Noetselerbergweg."— Transcript van de presentatie:

1 18-9-201411 Ouderavond 4 vwo Life is making choices …?! (jaaropening 2012) 18 september 2012 19.30 uur aula Noetselerbergweg

2 18-9-20142 Life is making choices … !?

3 18-9-20143 Life is making choices … !? Jij hebt ook keuzes te maken.

4 18-9-20144 Life is making choices … !?

5 18-9-20145 Hoe ga jij daarmee om …?!

6 18-9-20146 - Samuël werd geroepen en werkte in dienst van God (1 Samuël 3: 10) - David werd aangewezen en gezalfd en volgde God (1 Samuël 16: 11-13) - God zegt tegen zijn volk: ”Volg de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wel bij varen” (Jeremia 7: 23) - Jozua legt het volk Israël de keuze voor God voor (Jozua 24: 21-24) Life is making choices … !? Enige aanwijzingen uit de Bijbel

7 18-9-20147 - Levi de tollenaar volgt Jezus (Marcus 2: 14) - Simon Petrus kiest ervoor Jezus te volgen (Lucas 5: 10-11) - Lucas 5: 1-11 - Gebed Life is making choices … !? Enige aanwijzingen uit de Bijbel

8 18-9-20148 Life is making choices … !? Kies jij voor God? Kan je dat? Durf je dat? Haast je niet onnodig … maar ga er wel naar op zoek!

9 18-9-20149 Programma Welkom en opening Onderwijs, 2e Fase, MWU Attitude Mentoraat en klassenindeling Programma van toetsing en afsluiting Bevorderingsrichtlijnen (Slaag/zakregeling)

10 18-9-201410 Programma (2) Decanaat Absentie leerlingen Jaarplanning Maatschappelijke Stage Wiskundeplein Uitwisseling Goethe Gymnasium Klankbordgroepen Kennismaking met de mentor

11 18-9-2014111 Onderwijs VWO bovenbouw Kwaliteit Maatwerk Kansen

12 18-9-2014112 2e Fase Doelstelling: De leerlingen worden beter voorbereid op het vervolgonderwijs (WO-HBO) door: 1. de profielkeuze 2. actief en zelfstandig leren

13 Bovenbouw VWO Maatwerk optimale begeleiding uitdaging programma op maat projecten zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren - MWU Kwaliteit > examens/toetsing > WO Mentoraat veiligheid, begeleiding, vertrouwen, uitdagen Samenwerking Wetenschappelijk Onderwijs

14 18-9-2014114 Module Werk Uur Zelfwerkzaamheid Maatwerk, variatie van het wegwerken van hiaten tot verdiepingsmodules (CAE, wiskunde D) Rol leraren: coaching en begeleiding Rol leerlingen: actief, communicatief, kritisch Géén huiswerkuur

15 Afspraak …!? Afspraak …!? Kan de leerling een afspraak maken met zichzelf … … en zich daar gedisciplineerd aan houden! ▲ Ouder – leerling – school

16 Sommetje …! Sommetje …! 4800 studiebelastingsuren in 3 jaar 1600 in klas 4 +/- 40 schoolweken > 40 klokuren per week meestal 32 lessen * 50 minuten = 26/27 uur betekent 14 klokuren thuis = 2 uur per dag = 3 uur per dag (exclusief weekend) Dat is voor de meeste leerlingen anders dan in klas 3!

17 Mentoraat Nieuwe vorm (vakles van mentor en meer kansen tot begeleiding) Eerste aanspreekpunt voor de leerling Onder- en bovenbouw (maatwerk) Begeleiding, vaardigheden, attitude training, studievaardigheden, leerstijlen LOB, keuzebegeleiding en gastsprekers

18 18-9-2014118 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA (zie website) zijn opgenomen: 1. Overzicht van de leerstof van de verschillende onderdelen van het schoolexamen per vak 2. Verkort examenreglement 3. Slaag/zakregeling + bevorderingsrichtlijnen

19 18-9-2014119 Programma van toetsing en afsluiting In het PTA zijn opgenomen: 4. Regeling voortgangstoetsen + handelingsdelen (5. Rooster Centraal Schriftelijk Examen) LET OP!! Briefje door ouder ondertekend retour aan school

20 18-9-2014120 Procedure PTA Informatieverstrekking is digitaal Verwerking Handtekeningen

21 18-9-2014121 Jaarplanning (1) Toetsing: 1 mini-toetsweek, toetsstrip, continue toetsing TW1: maandag 10 t/m woensdag 12 juni 2013 Toetsstrip: dinsdag 2e lesuur verlengers vanaf 8.30 uur Herkansing - 1 schoolexamen uit leerjaar 4: donderdag 20 juni 2013

22 18-9-2014122 Jaarplanning (2) Einde cursusjaar > laatste lesweek: o.a. voorbereiding werkweek Praag en Rome Afronding Maatschappelijke Stage!!

23 18-9-2014123 Decanaat Module LOB/Studiekeuzebegeleiding door mentor: brede oriëntatie Bezoek HBO en WO-instelling (waarschijnlijk: Wageningen Universiteit) Verplichte deelname aan HBO/WO-voorlichting door decanen (Enschede) De heer S. Damsma: s.damsma@reggesteyn.nl

24 18-9-2014124 Wiskundeplein Vak: Wiskunde - Extra oefening - Wiskunde + rekenvaardigheden - Wanneer? di.mi. 14.55 – 16.35 uur - Begeleiding? Ja - Meestal verplicht karakter

25 18-9-2014125 Maatschappelijke stage Doel Maatschappelijke Stagemarkt / Vrijwilligersmarkt: dinsdag 16 oktober op de vestiging Noetselerbergweg Regels Rol leerling, rol mentor, rol instelling/instituut Afrondende werkzaamheden

26 18-9-2014126 Leesboeken

27 18-9-2014127 Absentie leerlingen Aanwezigheidsplicht Verlof aanvragen Ziekte Absentie bij voortgangstoets / absentie bij schoolexamens Inhalen

28 18-9-2014128 Bevorderingsrichtlijnen 3 drempels: 1e drempel: alle vakken met een cijfer, combinatiecijfer telt als 1 cijfer mee 2e drempel: CKV (niet voor gymnasium), LO, maatschappelijke stage > voldoende/goed afsluiten

29 18-9-2014129 Bevorderingsrichtlijnen (2) 3e drempel: niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

30 18-9-2014130 Einduitslag CSE 2014-2015 1.CSE: gemiddeld een 5,50 of hoger 2. Niet meer dan 1 tekort bij de vakken Nederlands, Engels en wiskunde

31 18-9-2014131 Rekentoets - Dit jaar generale repetitie! > 2013-2014 verplicht - resultaat 5 of hoger = toets gehaald - 2 kansen - Voor klas 5/6: - wanneer? ma. 4 maart tot ma. 11 maart 2013 - herkansing do. 30 mei tot wo. 5 juni 2013 - Rekentoets telt nog niet mee in de zogenaamde kernvakkenregel (in 2015-2016 wel!!) - Het levert geen compensatiepunt(en) op

32 18-9-2014132 1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies geen+ 11+ 2≥ 2+ 0 of 1b 3b 22≥ 2+ 0 of 1b 3≥3+ 1 of 2b 0- 4≥ 2b 0 of 1-

33 18-9-2014133 1e drempel: alle vakken Onderstaand schema geldt voor alle vakken die een cijfer geven. Onvoldoende vakken TekortCompensatieAdvies 33≥ 1b 0- 4≥ 2b 0 of 1- ≥4-

34 18-9-2014134 Combinatie cijfer In het combicijfer (godsdienst, maatschappijleer, Algemene Natuurwetenschappen en het profielwerkstuk, (voor gymnasium ook KCV)) mag geen van de deelcijfers lager zijn dan een 4, anders bespreken.

35 18-9-2014135 Extra vak in het vrije deel: Van de cijfers voor de vakken in het vrije deel tellen alle cijfers mee voor de compensatiepunten. Wanneer een leerling door een extra vak zou doubleren, telt dat vak niet mee bij de overgang.

36 18-9-2014136 Extra vak in het vrije deel: Voor iedere leerling in de b (= bespreken) of - (=doubleren) geldt dat moet worden nagegaan of door ruiling met een vak uit het keuzeprofieldeel de leerling alsnog bevorderd kan worden.

37 18-9-2014137 Voorbeeld ‘Extra vak in het vrije deel’: 1.Leerling heeft profiel E&M met als profielkeuzevak M&O en in het vrije deel Duits en aardrijkskunde. 2.Deze leerling met extra vak heeft 2 onvoldoendes en 3 tekorten zonder compensatie = doubleren. 3.Eén van de onvoldoendes is M&O (cijfer 4). 4.Omdat aardrijkskunde ook een profielkeuzevak kan zijn voor deze leerling, heeft de leerling de mogelijkheid M&O en aardrijkskunde te ruilen. M&O komt daarmee als extra vak in het vrije deel. Dit vak telt als onvoldoende niet mee bij de overgang. 5.Leerling is alsnog bevorderd.

38 18-9-2014138 Klankbordgroepen Ouderklankbordgroep VWO bovenbouw: Waarvoor u bij dezen van harte wordt uitgenodigd! Leerlingklankbordgroepen voor klas 4 voor klas 5 voor klas 6

39 18-9-2014139 Uitwisseling Goethe Gymnasium Ibbenbüren Vak: Duits Nijverdal: ma. 26 – vr. 30 november 2012 Ibbenbüren: ma. 4 – vr. 8 februari 2013

40 18-9-2014140 Hartelijk dank voor uw aandacht en tot ziens!

41 18-9-2014141 korte pauze De koffie staat klaar!!!! … aansluitend kunt u doorlopen naar de mentor

42 18-9-2014142 De mentoren vindt u in de volgende lokalen: mentorgroep meneer Nijsink115 mentorgroep mevrouw Cress117 mentorgroep meneer Boven312 mentorgroep mevrouw Lintsen303 mentorgroep mevrouw Hermelink111 mentorgroep meneer Nauta209 Mentorgroep meneer Pennings210


Download ppt "18-9-201411 Ouderavond 4 vwo Life is making choices …?! (jaaropening 2012) 18 september 2012 19.30 uur aula Noetselerbergweg."

Verwante presentaties


Ads door Google