De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 HAVO informatie over het eindexamen April 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 HAVO informatie over het eindexamen April 2013."— Transcript van de presentatie:

1 5 HAVO informatie over het eindexamen April 2013

2 Eindexamen  22 april: Examenfoto 5H om 10.45 uur Aula of buiten bij de serre  Daarna: Proefexamen & cijferlijsten ondertekenen  26 april: Laatste lesdag  13 mei t/m 29 mei: CE  Na het laatste examen: BBQ en feest!

3 Tijdens examen  Tot half uur na aanvang mag je de zaal betreden. Nog later? => 2 e tijdvak  Na een klokuur mag je de zaal verlaten.  Tot een kwartier voor het einde mag je de zaal voortijdig verlaten.  Eten en drinken is toegestaan, maar denk aan je medeleerlingen!  Geen mobiele telefoons in de zaal!  Dyslectische leerlingen in lokaal 030/136 Extra instructie woensdag 12-05

4 Toegestane hulpmiddelen  Zie examenkrant blz. 8 en 9!  Vul ruim van te voren een etui waarin de dingen zitten die je bij elk examen mag gebruiken.  Bij elk vak is een Nederlands woordenboek toegestaan.  Kijk goed wat je mag gebruiken bij welk vak (atlas, binas, rekenmachines, woordenboeken)  Let op de aanwijzingen voor rekenmachines! Neem reservebatterijen mee!  Meegebrachte boeken worden gecontroleerd!

5 Mogelijke maatregelen bij onrechtmatigheden  Een 1 voor het examenonderdeel  Je wordt uitgesloten van de rest van het examen  Toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan worden ongeldig verklaard  Je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaalde onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.

6 Afwezigheid tijdens eindexamen  Eventuele afwezigheid moet zo snel mogelijk worden gemeld zodat regelingen voor het tweede en eventueel derde tijdvak getroffen kunnen worden.  Gemaakte examens kunnen niet achteraf ongeldig worden verklaard omdat je je tijdens het examen niet lekker voelde.

7 Cijferbepaling  Cijfer schoolexamenvakken is reeds bepaald.  CE wordt nagekeken door eigen docent en tweede corrector (andere school).  Op 13 juni wordt norm vastgesteld en uitslag bepaald.  Belangrijk: juiste telefoon nummer doorgeven

8 Geslaagd of gezakt? Alle vakken tellen mee! Voor alle Centraal Examencijfers een 5,5 gemiddeld. 5,4999 Bij het eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde niet meer dan 1x 5 CKV en LO moeten voldoende zijn. Cijfers in het combinatiecijfer moeten tenminste een 4 zijn.  Alles 6 of hoger is geslaagd  1 x 5 is geslaagd  2 x 5: 2 compensatiepunten nodig gemiddeld 6,0  1 x 4: 2 compensatiepunten nodig  1 x 5 en 1 x 4: 3 compensatiepunten nodig  Meer onvoldoendes of lager dan een 4: altijd gezakt!

9 Na het eindexamen  13 juni: uitslag bekend  14 juni: aanvraag herkansing  17 t/m 19 juni: 2 e tijdvak (herkansingen)  21 juni : examen aangewezen vakken  26 juni: uitslag 2 e tijdvak  27 juni: diploma-uitreiking (14:30 uur)

10 Informatie over (eind)examen  www.coornhert.nl Examenreglement PTA Data en tijdstippen  www.eindexamen.nl Algemene informatie  www.examenblad.nl  Vakinformatie  www.laks.nl

11 Na het Coornhert LOB-dossier www.studielink.nl en www.coornhert.dedecaan.netwww.studielink.nl www.coornhert.dedecaan.net Decaan: mevr. Engel kamer 121 a.e.m.engel@coornhert.nla.e.m.engel@coornhert.nl Op tijd actie ondernemen !

12 Programma komende dagen  Maandag 22 april 11.15 uur Proefexamen in gymzaal/ dyslecten proefexamen in 136  Na het proefexamen naar 030 voor definitieve cijferlijst, enquête en rooster examen  10.45 uur Examenfoto

13 Controleren cijferlijsten  Naam  Cijfers  Beoordeling CKV  Beoordeling LO  Beoordeling PWS + onderwerp!!  Laat je voorlopige cijferlijst ondertekenen door een ouder  Vrijdag 19 april inleveren voor 13.00 uur bij de leerlingadminstratie

14 NU  Controleer je 06 nummer  Kies een vak voor je proefexamen  Neem een examenkrant mee

15 Vragen ?


Download ppt "5 HAVO informatie over het eindexamen April 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google