De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond leerjaar 3. Welkom De heer Van der Meeren Teamleider leerjaar 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond leerjaar 3. Welkom De heer Van der Meeren Teamleider leerjaar 3."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond leerjaar 3

2 Welkom De heer Van der Meeren Teamleider leerjaar 3

3 Opening Examenprogramma Ouderraad en schoolreizen Loopbaanbegeleiding Mentoren Programma

4 Opening De heer Gerritsen Directeur

5 Examenprogramma Mevrouw Soeteman Examensecretaris

6 Examensecretariaat Taken: het organiseren en bewaken van: Schoolexamen (SE): alle cijfers in leerjaar 3 en leerjaar 4 Centraal Examen (CE): praktijkexamen en eindexamen eind leerjaar 4 Verplichte onderdelen: LO, CKV, MA, rekentoets, stage, sectorwerkstuk GT

7 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Overzicht van alle toetsen per vak in leerjaar 3 en leerjaar 4 (cohort 2015-2017) Leerstof Soort toets Weging Zie website school

8 Examenreglement Spelregels voor toetsen en examens: Ziek gemeld en toets gemist: voor 08:15 door ouder/verzorger ziek gemeld: toets inhalen. Ongeoorloofd afwezig en toets gemist: 1,0 (niet herkansbaar). Te laat bij toets: tot 30 minuten na aanvang nog meedoen, geen extra tijd. Zie website school

9 Examenvakken elke leerweg 6 examenvakken + rekentoets BB: Ne – En – 2 theorie vakken – beroepsgericht vak (15 uur op rooster; cijfer telt 2x mee) KB: Ne – En – 2 theorie vakken – beroepsgericht vak (15 uur op rooster; cijfer telt 2x mee) GL: Ne – En – 3 theorie vakken – beroepsgericht vak (6 uur op rooster; cijfer telt 1x mee) TL: Ne – En – 4 theorie vakken Bij GL en TL mogelijkheid om in leerjaar 4 een extra examenvak te kiezen. Maar: slagen is belangrijker dan een extra vak volgen!

10 Opstromen Van BB naar KB of van KB naar GT: Alleen direct na 1 e periode leerjaar 3 Zware norm: reële kans dat leerling diploma op hogere niveau haalt 8,0 gemiddeld voor elk examenvak Maatschappijleer voldoende LO en CKV voldoende

11 Verplichte onderdelen Maatschappijleer: cijfer telt mee bij slagen/zakken LO en CKV: moeten eind leerjaar 3 en 4 met een voldoende worden afgesloten. Stage: praktijk voldoende Sectorwerkstuk (alleen GT): voldoende Rekentoets: minimaal 5

12 Rekentoets 2016-2017 rekentoets voor alle leerlingen BB- KB-GT verplicht Rekenles op rooster voor alle leerlingen in klas 3 3 kansen om de rekentoets te halen (juni – januari - maart) Mogelijkheid voor afname speciale rekentoets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen rekentoets VO 2ER Via zorgcommissie; invloed op vervolgopleiding

13 Herkansing SE (schoolexamen) Één toets herkansen in leerjaar 3 Alleen examenvakken Gepland na periode 3: één toets uit de periode 1, 2 of 3 Alleen afsluitende schriftelijke toetsen met weging 2 LO en CKV onvoldoende: verplicht per periode herkansen MA herkansen: eind leerjaar 4 Zie website school

14 Schoolexamen (SE) Eindcijfer klas 3 = P1 + P2 + P3 + P4 4= P0 Eindcijfer klas 3 telt mee voor het schoolexamen, even zwaar als elk van de 3 periodecijfers van klas 4. SE-cijfer = P0 + P5 + P6 + P7 4

15 Overgangsregeling Hetzelfde als de slaag-/zak regeling: 1 tekort = over naar leerjaar 4 2 tekorten met compensatie = over 2 tekorten zonder compensatie = niet over 3 of meer tekorten = niet over Tekorten bij het beroepsgericht vak tellen dubbel (alleen BB en KB)

16 Centraal Examen (CE) CE = cijfer voor het eindexamen Eindcijfer = SE + CE 2 Eindcijfer wordt afgerond op een geheel getal

17 Slaag-/zak regeling LO en CKV voldoende NE en rekentoets: één 5 mag, andere 6 Gemiddeld een 5,5 voor de centrale examens Eindcijfers examenvakken en MA: – 1 tekort = geslaagd – 2 tekorten met compensatie = geslaagd – 2 tekorten zonder compensatie = afgewezen – 3 of meer tekorten = afgewezen – Tekorten beroepsgericht vak tellen dubbel (alleen BB en KB)

18 Slagen? Belangrijk voor het behalen van het diploma: Aanwezig zijn tijdens de lessen Daarom vragen wij: Houd rekening met de planning van school en de lestijden bij het maken van afspraken Meld uw kind niet te snel ziek Tijdig door ouder/verzorger ziek melden Motiveer uw kind voor school

19 Vragen?

20 Ouderraad De heer De Koning Voorzitter

21 Schoolreizen De heer Van der Meeren Teamleider leerjaar 3

22 Schoolreizen Schoolreis Londen Schoolreis Parijs Projectweek Dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni 2016 Data, kosten etc. kunnen nog wijzigen Gaat niet door bij onvoldoende belangstelling Bij grote belangstelling: vol is vol

23 Schoolreis Londen 4 dagen € 375 - € 400

24 Schoolreis Parijs 4 dagen Circa € 350

25 Projectweek 4 dagen Geen kosten

26 Vragen?

27 Loopbaanbegeleiding Mevrouw Slagboom Decaan

28 Stage Wanneer? week 14 (4 april t/m 8 april) Doel stage leerjaar 3

29 Loopbaanbegeleiding Na klas 4 kiest de leerling een vervolgopleiding op het MBO of Havo. Het is belangrijk dit jaar al te oriënteren op de vervolgmogelijkheden.

30 Belangrijke data 25 en 26 sept:Onderwijsbeurs November:Gids open dagen op website 7 januari:MBO avond (verplicht)

31 Tips Bezoek de Onderwijsbeurs (E-ticket via www.onderwijsbeurszuid.nl)www.onderwijsbeurszuid.nl Bezoek open dagen Elke MBO heeft een loopbaancentrum Schrijf in voor meeloopdagen en kijklessen op het MBO

32 Vragen?

33 Mentoren Kennismaking met mentor Gang van zaken op school Introductiedagen deze week

34 Mentoren 3be1de heer Van Eerd047 3be2de heer Kluiters146 3bs1de heer Hamelijnck245 3bz1mevrouw Vinck044 3bz2mevrouw Vinck044

35 Mentoren 3ke1de heer Durmus046 3ke2de heer Durmus046 3ks1de heer Hamelijnck245 3kz1de heer Verkuijlen044 3gde heer Melis148 3tde heer Melis148


Download ppt "Informatieavond leerjaar 3. Welkom De heer Van der Meeren Teamleider leerjaar 3."

Verwante presentaties


Ads door Google