De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Cooth vmbo LEREN VOOR EEN BAAN DIE BIJ JE PAST.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Cooth vmbo LEREN VOOR EEN BAAN DIE BIJ JE PAST."— Transcript van de presentatie:

1 Van Cooth vmbo LEREN VOOR EEN BAAN DIE BIJ JE PAST

2 Van Cooth vmbo Secretaris eindexamen: E. van Dort Taken: Invoering en handhaving wet- en regelgeving Organisatie examen Uitvoering examen

3 Van Cooth vmbo PLANNING Beroepenvoorlichting januari 2011 Stage 3de leerjaar Beroepsoriënterend Werkstuk LOB: 1 maart 2011 PTA – moet V/G

4 Van Cooth vmbo Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. De wettelijke voorgeschreven duur van de maatschappelijke stage in het vmbo is 48 uur. Maatschappelijke stage

5 Van Cooth vmbo Regels examentrajekt: 1.Op tijd zijn en juiste materiaal meenemen 2.Regelmatig PTA opvragen (ouders) 3.Bij ziekte vóór aanvang van een Schoolexamen ziek melden (door ouders !) 4.3 schooldagen na bekendmaking van periodecijfers schriftelijk een verzoek indienen voor herkansing 5.Afsluiten Schoolexamenvakken eind leerjaar 3 (KV1 EN MIJ1) 6.Handelingsdeel “SCHOOLWACHT” moet voldoende zijn 7.Conform vigerend beleid: volledig PTA

6 Van Cooth vmbo Regels examentrajekt: Na iedere periode wordt gecontroleerd of de leerling de onderdelen van het ED van die periode heeft afgerond. Bij een niet afgerond ED, behoudens overmacht (naar het oordeel van de school), treden de Mulderdagen in werking. Dat wil zeggen: de leerling krijgt een vierkant rooster tot het PTA “dicht” zit.

7 Van Cooth vmbo Tweejarig examentrajekt: Bestaat uit: - schoolexamen - centraal schriftelijk praktisch examen - centraal schriftelijk examen voor KB & GT - beeldschermexamen voor BB

8 Van Cooth vmbo Examen bestaat uit: 1) SCHOOLEXAMEN: - BEROEPSGERICHTE VAKKEN - ALGEMENE VAKKEN - KV1 - LICHAMELIJKE OPVOEDING - MIJLEER 1 (= CIJFER DAT MEETELT VOOR SLAAG-ZAKREGELING)

9 Van Cooth vmbo Examen bestaat uit: 2) CENTRAAL PRAKTISCH EXAMEN: - CSPE (Centraal Schriftelijk Praktisch Examen) ZOWEL BIJ BASISBEROEPS, KADERBEROEPS ALS DE GEMENGDE LEERWEG - SECTORWERKSTUK VOOR GL/TL

10 Van Cooth vmbo Examen bestaat uit: 3) CENTRAAL SCHRIFTELIJK EINDEXAMEN: - ALGEMENE VAKKEN BB-LEERWEG BEELDSCHERMEXAMENS VOOR DE ALGEMENE VAKKEN

11 Van Cooth vmbo verscherpte slaag-zakregeling in 2012: het gemiddelde cijfer over de examenvakken van het CE moet minimaal 5,5 zijn 1.1 X 5 – REST 6 OF HOGER 2.1 X 4 (of 2 X 5) – 1 X 7 – REST 6 OF HOGER 3.KV1 = V/G, LO = V/G

12 Van Cooth vmbo 1.Maatschappijleer 1 – CIJFER TELT MEE 2.CIJFER BEROEPSGERICHT VAK TELT VOOR TWEE EINDCIJFERS BIJ BB EN KB Bij de bepaling van de uitslag wordt tevens rekening gehouden met de volgende punten:

13 Van Cooth vmbo HEREXAMEN – VOOR ALLE LEERWEGEN IN 1 ALGEMEEN VAK! – EVENTUEEL HET SPE OF CSPE CERTIFICAAT – ALLE VAKKEN MET 6 OF HOGER GETUIGSCHRIFT – BASISBEROEPS

14 Van Cooth vmbo


Download ppt "Van Cooth vmbo LEREN VOOR EEN BAAN DIE BIJ JE PAST."

Verwante presentaties


Ads door Google