De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 14 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 14 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 14 september 2015

2 Voorstellen mentor Uitleg: Opbouw examenprogramma Uitleg schoolexamen Uitleg PTA Uitleg examens en herkansingen Informatie leerjaar 3 en 4 (vakken, stage, bevorderingscriteria) Algemene gegevens Vragenronde Inhoud presentatie

3 Schoolexamen leerjaar 3 Rapport 1Rapport 2Rapport 3 Telt 1x mee Gemiddelde = schoolexamen cijfer 1 ( = SE1) Leerjaar 3

4 Rapportperiode 1 Rapportperiode 2 Rapportperiode 3 Eindcijfer leerjaar 3 Leerjaar 4Eindcijfer rapport leerjaar 3 Rapportperiode 1 Rapportperiode 2 Eindcijfer leerjaar 4 Eindcijfer leerjaar 4 = cijfer schoolexamen Opbouw leerjaar 3 en 4

5 Alle schoolexamens SE 1SE 2SE 3 Leerjaar 3 Periode 1 t/m 3 Leerjaar 4 Periode 1 Leerjaar 4 Periode 2 Telt 1x mee Gemiddelde = schoolexamen eindcijfer (SE) Leerjaar 4

6 Examen start dus in leerjaar 3! Alle behaalde punten tellen mee voor het schoolexamen. Examen bestaat uit 2 onderdelen: A: Schoolexamen B: Centraal Examen- Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) - Centraal Examen (CBE/CSE) Opbouw leerjaar 3 en 4

7 Schoolexamen bestaat uit een Programma van Toetsing en Afsluiting (P.T.A.) School stelt zelf toetsen en normeringen vast Per vak staat omschreven: –Leerstof –Toetsing –Beoordeling –Gewicht cijfer –Herkansbaarheid Voorbeeld PTA

8 Alles moet afgerond zijn Leerling is verantwoordelijk voor inhalen toetsen en opdrachten n.a.v. afwezigheid Bij niet (op tijd) afgewerkte toetsen/opdrachten geldt examenreglement examenreglement Een afgerond PTA geldt als voorwaarde voor deelname aan centraal examen. PTA

9 Andere voorwaarden voor toelating tot Centraal Examen Voor de onderstaande vakken is de eindbeoordeling in leerjaar 4 minimaal voldoende: –Lichamelijke Opvoeding –Culturele Kunstzinnige Vorming –Sectoronderzoek (alleen van toepassing voor de Gemengde Leerweg) Het P.T.A. is volledig afgerond: –Alle toetsen + alle opdrachten Alle stage-onderdelen zijn voldoende afgerond Schoolexamen

10 Centraal Examen Het Centraal Examen bestaat ook uit 2 onderdelen: A: Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) Dit is het centrale examen van het beroepsgerichte deel B: Centraal Examen CBE = Centraal Beeldscherm Examen voor BB en KB CSE = Centraal Schriftelijk Examen voor GL Dit is het centrale examen zoals bekend in heel het land. Beide onderdelen zijn landelijke toetsen en normeringen !

11 Welke vakken voor CSE bij welke leerweg: BasisKaderGL Algemene vakken Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Natuur-scheikunde, Economie, Biologie CBE digitaal CBE digitaal CSE op papier Beroepsgerichte vakken Agrarische techniek, Dierhouderij, Bloemschikken, Groene Ruimte, Plantenteelt, Verwerking Agrarische Producten GL volgt Landbouw Breed (LBB) CSPE 1 vak CSPE 2 vakken CSPE LBB Centraal Examen

12 Herkansingen Elke rapportperiode kan leerling 1 onderdeel van het P.T.A herkansen (dus ook maar van 1 vak). Niet alles is echter herkansbaar. Wat wel herkansbaar is, kan iedereen terug te vinden in P.T.A. Leerling moet zich aanmelden voor een herkansing. De uitnodiging daarvoor krijgen ze van de mentor. Leerjaar 3

13 Vakken leerjaar 3 –Nederlands –Engels –Duits ( alleen voor GL) –Wiskunde –Biologie –Economie –Natuur- en Scheikunde 1 (alleen KB en GL) –Maatschappijleer –Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV week) –Lichamelijke opvoeding –Landbouw ( = alle beroepsgerichte vakken) Leerjaar 3

14 Vakken leerjaar 4 Met centraal eindexamen: - Nederlands- Engels - Wiskunde- Biologie - Duits(keuzevak in GL)- Nask 1 (keuzevak KB-GL) - Beroepsgerichte vakken - Economie (keuzevak) Zonder centraal eindexamen (alleen schoolexamen): -Lichamelijke opvoeding > moet voldoende zijn -CKV > moet voldoende zijn - Maatschappijleer (wordt afgerond in klas 3!) telt mee als punt bij de zak slaag regeling Leerjaar 4

15 Beroepsgerichte vakken bb-kb In leerjaar 3 integraal aangeboden In leerjaar 4 apart aangeboden (=keuze) –Agrarische techniek –Bloemschikken –Dierhouderij –Groene ruimte –Plantenteelt –Verwerking Agrarische Producten Leerlingen Gl volgen LBB Leerjaar 3 en 4

16 Stage klas 3 stageweken in leerjaar 3 –1 stage van 1 week –1 stage van 2 weken Zelf stagebedrijf zoeken Onderdeel van het vak Maatschappijleer Leerjaar 3

17 Stage klas 4 KB / GL: 2 x een volledige week BB: 1 dag per week + 2 x een volledige week Moet voldoende zijn! Stage is een handelingsdeel wat valt onder het Beroepsgericht Programma.

18 Overgangsregeling klas 3 naar klas 4 Een leerling is bevorderd bij de volgende criteria: Een leerling heeft voor alle vakken samen gemiddeld een 6,0 of hoger. Een leerling voldoet aan de eisen van de slaag/zak regeling zoals die gebruikt wordt bij het vaststellen of een kandidaat na het eindexamen is geslaagd. Een leerling voldoet aan de onderstaande aanvullingen: o Voor het vak CKV heeft de leerling “voldoende” of “goed” behaald. o De leerling heeft het P.T.A. van leerjaar 3 afgerond. Niet voldoen aan criteria dan wordt de leerling besproken Leerjaar 3

19 Zak- en slaagregeling in leerjaar 4 Geslaagd als: -Alle vakken 6 of meer -Eén 5, rest 6 -Twee x 5, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer -Eén 4, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer + - Gemiddelde CE-cijfers minimaal 5,5 (niet afgerond) - Nederlands en de Rekentoets min een 5 BB en KB: cijfer beroepsgerichte vak telt 2x in deze regeling Leerjaar 4

20 Berekening eindcijfer examen Alle leerwegen : SE + CE 2 Eindcijfer afronden op heel getal –5,49  5 –5,50  6 = eindcijfer Leerjaar 4

21 “Onregelmatigheden” Gemiste toetsen Onvoltooide opdrachten / stage Onwettige afwezigheid bij toetsen Frauderen Leerjaar 3 en 4

22 Examenreglement Spelregels “Vertaald” voor leerlingen in examengids –Inrichting en gang van zaken bij SE en CE –Herkansingsregeling –Cijfergeving –Zak – en slaagregeling –Onregelmatigheden –Te gebruiken hulpmiddelen Leerjaar 3 en 4

23 Dyslexie en dyscalculie Faciliteiten voor leerlingen met verklaring deskundige: Meer tijd (indien nodig) Gebruik van computer (Kurzweil, indien nodig) Coulance bij spel – en rekenfouten (alleen SE) Meer info omtrent dyslexie en dyscalculie kunt u opvragen bij mevr. Van Spaandonk Leerjaar 3 en 4

24 www.exameninfo-oudenbosch.nl Voor meer informatie over het hele examentraject kunt u terecht bij: Examensecretaris: Hr. E. Mathijssen (e.mathijssen@rocwb.nl)e.mathijssen@rocwb.nl Deze presentatie vindt u ook op de examenwebsite: Leerjaar 3 en 4

25 Contactgegevens mentor: Emailadres: Telefoonnummer: 1 e contactpersoon voor ouders is altijd de mentor !


Download ppt "Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 14 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google