De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 15 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 15 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 15 september 2014

2 Voorstellen mentor Uitleg: Opbouw examenprogramma Uitleg PTA Uitleg hoe examens verdeeld zijn Informatie leerjaar 3 (vakken, stage, bevorderingscriterea) Algemene gegevens / regels voor komend schooljaar Vragenronde Inhoud presentatie

3 …………….. Voorstellen mentor

4 Leerjaar 3Rapportperiode 1 Rapportperiode 2 Rapportperiode 3 Eindcijfer leerjaar 3 Leerjaar 4Eindcijfer rapport leerjaar 3 Rapportperiode 1 Rapportperiode 2 Eindcijfer leerjaar 4 Eindcijfer leerjaar 4 = cijfer schoolexamen Opbouw leerjaar 3 en 4

5 Examen start dus in leerjaar 3 !! Alle behaalde punten tellen mee voor het schoolexamen. Examen bestaat uit 2 onderdelen: A: Schoolexamen = Eindrapport klas 4 Let op: Het eindrapport klas 3 is dus ook gelijk het 1 e periodecijfer in klas 4 en telt dus voor 1/3 mee voor het schoolexamencijfer. B: Centraal Examen- Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) - Centraal Schriftelijk Examen (CSE) Opbouw leerjaar 3 en 4

6 Schoolexamen bestaat uit een Programma van Toetsing en Afsluiting (P.T.A.) School stelt zelf toetsen en normeringen vast Per vak staat omschreven:: –Leerstof –Toetsing –Beoordeling –Gewicht cijfer –Herkansbaarheid Voorbeeld A: Schoolexamen

7 Alles moet afgerond zijn Leerling is verantwoordelijk voor inhalen toetsen en opdrachten n.a.v. afwezigheid Bij niet (op tijd) afgewerkte toetsen/opdrachten geldt examenreglement examenreglement Een afgerond PTA is voorwaardelijk voor deelname aan centraal examen. PTA A: Schoolexamen

8 Andere voorwaarden voor toelating tot Centraal Examen Voor de onderstaande vakken is de eindbeoordeling in leerjaar 4 minimaal voldoende: –Lichamelijke Opvoeding –Culturele Kunstzinnige Vorming –Sectoronderzoek (alleen van toepassing voor de Gemengde Leerweg) Het P.T.A. is volledig afgerond: –Alle toetsen + alle opdrachten Alle stage-onderdelen zijn voldoende afgerond A: Schoolexamen

9 B: Centraal Examen Het Centraal Examen bestaat ook uit 2 onderdelen: A: Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) Dit is het centrale examen van het beroepsgerichte deel B: Centraal Schriftelijk Examen (CSE) Dit is het centrale examen zoals bekend in heel het land. Beide onderdelen zijn landelijke toetsen en normeringen !! Let op: De KB en BB doen de centrale examens op dit moment op de computer

10 Welke vakken voor CSE bij welke leerweg: BasisKaderGL Algemene vakken Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Natuur-scheikunde, Economie, Biologie CSE digitaal CSE digitaal CSE op papier Beroepsgerichte vakken Dierhouderij, Bloemschikken, Groene Ruimte, Plantenteelt, Verwerking Agrarische Producten Extra keuzevak: Agrarische techniek GL volgt Landbouw Breed (LBB) CSPE 1 vak CSPE 2 vakken CSPE LBB B: Centraal Examen

11 Schoolexamen leerjaar 3 Rapport 1Rapport 2Rapport 3 Telt 1x mee Gemiddelde = schoolexamen cijfer 1 ( = SE1) Leerjaar 3 !!

12 Herkansingen Elke rapportperiode kan leerling 1 onderdeel van het P.T.A herkansen (dus ook maar van 1 vak). Niet alles is echter herkansbaar. Wat wel herkansbaar is, kan iedereen terug te vinden in P.T.A. Leerling moet zich aanmelden voor een herkansing. De uitnodiging daarvoor krijgen ze automatisch. Van de mentor Leerjaar 3 !!

13 Vakken leerjaar 3 –Nederlands –Engels –Duits ( alleen voor GL) –Wiskunde –Biologie –Economie –Natuur- en Scheikunde 1 –Maatschappijleer –Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV week) –Lichamelijke opvoeding –Landbouw ( = alle beroepsgerichte vakken) Leerjaar 3 !!

14 Beroepsgerichte vakken bb-kb In leerjaar 3 integraal aangeboden In leerjaar 4 apart aangeboden (=keuze) –Agrarische techniek –Bloemschikken –Dierhouderij –Groene ruimte –Plantenteelt –Verwerking Agrarische Producten Leerlingen Gl volgen LBB Leerjaar 3 !!

15 Stage klas 3 stageweken in leerjaar 3 –1 stage van 1 week –1 stage van 2 weken Zelf stagebedrijf zoeken of kiezen uit lijst (zie website) Handelingsdeel, dus moet voldoende zijn voor bevordering Onderdeel van het vak Maatschappijleer Leerjaar 3 !!

16 Overgangsregeling klas 3 naar klas 4 Een leerling is bevorderd bij de volgende criteria: Een leerling heeft voor alle vakken samen gemiddeld een 6,0 of hoger. Een leerling voldoet aan de eisen van de slaag/zak regeling zoals die gebruikt wordt bij het vaststellen of een kandidaat na het eindexamen is geslaagd. Een leerling voldoet aan de onderstaande aanvullingen: o Voor het vak CKV heeft de leerling “voldoende” of “goed” behaald. o De leerling heeft het P.T.A. van leerjaar 3 afgerond. Niet voldoen aan criteria is bespreekgeval Leerjaar 3 !!

17 Alle schoolexamens SE 1SE 2SE 3 Leerjaar 3 Periode 1 t/m 3 Leerjaar 4 Periode 1 Leerjaar 4 Periode 2 Telt 1x mee Gemiddelde = schoolexamen eindcijfer (SE) Leerjaar 4 !!

18 Vakken leerjaar 4 Met centraal eindexamen: - Nederlands- Engels - Wiskunde- Biologie - Duits(keuzevak in GL)- Nask 1 (keuzevak GL-KB) - Beroepsgerichte vakken - Economie (keuzevak) Zonder centraal eindexamen (alleen schoolexamen): -Lichamelijke opvoeding > moet voldoende zijn -CKV > moet voldoende zijn - Maatschappijleer (wordt afgerond in klas 3 !!)telt mee als punt bij de zak slaag regeling Leerjaar 4 !!

19 Stage klas 4 KB / GL: 2 x een volledige week BB: 1 dag per week + 2 x een volledige week Moet voldoende zijn !! Dit is een handelingsdeel wat onder het Beroepsgericht Programma valt.

20 Zak- en slaagregeling in leerjaar 4 Geslaagd als: -Alle vakken 6 of meer -Eén 5, rest 6 -Twee x 5, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer -Eén 4, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer + - Gemiddelde CE-cijfers minimaal 5,5 (onafgerond) - Nederlands en de Rekentoets min een 5 BBL en KBL: cijfer beroepsgerichte vak telt 2x in deze regeling Leerjaar 4 !!

21 Berekening eindcijfer examen Alle leerwegen : SE + CE 2 Eindcijfer afronden op heel getal –5,49  5 –5,50  6 = eindcijfer Leerjaar 4 !!

22 “Onregelmatigheden” Gemiste toetsen Onvoltooide opdrachten / stage Onwettige afwezigheid bij toetsen Frauderen Leerjaar 3 en 4 !!

23 Examenreglement Spelregels “Vertaald” voor leerlingen in examengids –Inrichting en gang van zaken bij SE en CE –Herkansingsregeling –Cijfergeving –Zak – en slaagregeling –Onregelmatigheden –Te gebruiken hulpmiddelen Leerjaar 3 en 4 !!

24 Dyslexie en dyscalculie Faciliteiten voor leerlingen met verklaring deskundige: Meer tijd (indien nodig) Vergroot schrift (indien nodig) Gebruik van computer (Kurtzweil, indien nodig) Coulance bij spel – en rekenfouten (alleen SE) Meer info omtrent dyslexie en dyscalculie kunt u opvragen bij mevr. Van Spaandonk Leerjaar 3 en 4 !!

25 www.exameninfo-oudenbosch.nl Voor meer informatie over het hele examentraject kunt u terecht bij: Examenbureau: Hr. E. Mallens(e.mallens@rocwb.nl)e.mallens@rocwb.nl Hr. E. Mathijssen (e.mathijssen@rocwb.nl)e.mathijssen@rocwb.nl Deze presentatie vindt u ook op de examenwebsite: Leerjaar 3 en 4 !!

26 Contactgegevens mentor: Emailadres: Telefoonnummer: 1 e contactpersoon voor ouders is altijd de mentor !!

27 Vragen?


Download ppt "Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 15 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google