De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sint-Vituscollege WELKOM OP DE OUDERAVOND HAVO 4 maandag 31 augustus 2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sint-Vituscollege WELKOM OP DE OUDERAVOND HAVO 4 maandag 31 augustus 2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 Sint-Vituscollege WELKOM OP DE OUDERAVOND HAVO 4 maandag 31 augustus 2015 1

2 PROGRAMMA 20.00 uur in de aula Opening Voorstellen mentoren en decaan Afdelingsleider  onderwijs en organisatie Decaan → begeleiding vanuit het decanaat Ca. 21.00 uur met koffie/thee naar de lokalen om kennis te maken met de mentoren 2

3 HAVO 4 EEN MOEILIJK JAAR 3

4 KENMERKEN VAN DE TWEEDE FASE 4

5 OM TE BEGINNEN Het eindexamen begint al in havo 4 Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit alleen een schoolexamen (SE) of een schoolexamen en een centraal examen (CE) Gemiddeld 2 uur per dag huiswerk (inclusief maken P.O.’s, lezen van boeken, CKV- verslagen) 5

6 DIDACTIEK Actief en zelfstandig leren Werkcolleges Opvang mavo-instromers → instroomproject Koppeling theorie en praktijk 6

7 EXAMENREGLEMENT Examen gestart in havo 4 → examenreglement Absentieregeling Cijferrapportage - Alle cijfers tellen mee voor de overgang → rapportcijfer overgangsrapport komt anders tot stand dan in onderbouw - Eindrapport bestaat uit hele cijfers 7

8 Onregelmatigheden Rechten en plichten Bezwaar 8

9 ORGANISATIE Studiegids Soorten toetsen Herkansingen Overgangsnorm 9

10 SOORTEN TOETSEN Voortgangstoets (V-toets) Schoolexamentoets (SE-toets) Praktische opdrachten (P-toets) Handelingsdelen (CKV-verslagen en boekverslagen) De rekentoets 10

11 De rekentoets Verplicht Cijfer telt mee voor de uitslag van het examen (bij de kernvakken Ne, En, wi en rekentoets maximaal één 5) Rekentoets wordt afgenomen in de eerste week van juni 2016 11

12 Herkansing in havo 5 Ondersteuning vanuit school → werkcolleges Mogelijkheid om thuis te oefenen (volgt nader bericht via mail) 12

13 HERKANSINGEN Examenreglement: leerlingen die naar het oordeel van de directiecommissie zorgvuldig met hun studie omgaan, kunnen in staat gesteld worden om resultaten van toetsen te verbeteren. (van belang: inzet, absentie, te laat komen, in acht nemen schoolregels) 13

14 4 herkansingen voor V- of SE- toetsen Alleen herkansen van toetsen uit periode daarvoor 14

15 OVERGANGSNORM VOOR HAVO 4 Voldoende voor ckv en lo Maximaal 1 x 5 voor Ne, En, wi Als aan het bovenstaande is voldaan, geldt vervolgens dat een leerling is bevorderd: bij alle cijfers 6 of hoger bij één getelde onvoldoende en gemiddeld 6,0 of hoger 15

16 bij twee getelde onvoldoendes en gemiddeld 6,0 of hoger Cijfers 7 of hoger → één compensatiepunt!! 16

17 Het is niet vanzelfsprekend dat een leerling bij niet bevorderen mag doubleren in hetzelfde leerjaar. De rapportvergadering kan een leerling (op basis van capaciteiten of werkhouding) naar een andere afdeling verwijzen of de directie adviseren om de leerling naar een andere school te verwijzen. 17

18 DATA Donderdag vaste toetsdag Toetsperiodes - toetsweek do. 5 t/m di. 10 november 2015 - toetsweek vr. 19 t/m do. 25 februari 2016 - toetsweek ma. 27 juni t/m vr. 1 juli 2016 18

19 Sint Vituscollege DECANAAT 19

20 PROGRAMMA Mogelijkheden vervolgonderwijs na H5 of H4 Activiteiten door de decaan Activiteiten door de leerling / ouders 20

21 MOGELIJKHEDEN VERVOLGONDERWIJS Na Havo 5: HBO 21

22 22

23 MOGELIJKHEDEN VERVOLGONDERWIJS Na Havo 5: HBO VWO 5 en 6 MBO 23

24 Na Havo 4: MBO MBO-sprint / MHBO Particulier onderwijs Gesprek met decaan is altijd mogelijk MOGELIJKHEDEN VERVOLGONDERWIJS 24

25 ACTIVITEITEN DOOR DE DECAAN Informatierondes in de klassen Voorlichtingsavonden HBO (en universiteit) 23 en 24 november 2015, A’dam Wibautstr. Bezoek HBO-studenten aan onze school Beroepenavond Studie-interessetest 25

26 ACTIVITEITEN DOOR DE LEERLING / OUDERS Bezoek aan voorlichtingsavonden A’dam Bezoek aan opendagen HBO’s Oriënteren via internet: www.studiekeuze123.nl (opendagen, opleidingen) www.icares.nl (test) Websites hogescholen 26

27 INDELING LOKALEN lok. 31H4amw. De Vries lok. 32H4b mw. Van Capelle lok. 33 H4c dhr. Groen lok. 34 H4d dhr. Blomberg lok. 35 H4e dhr. Stoter Er hangen klassenlijsten bij de conciërgeloge 27


Download ppt "Sint-Vituscollege WELKOM OP DE OUDERAVOND HAVO 4 maandag 31 augustus 2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google