De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond MAVO-3. Programma van Toetsing en Afsluiting www.hoekschlyceum.nl  bovenbouw  PTA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond MAVO-3. Programma van Toetsing en Afsluiting www.hoekschlyceum.nl  bovenbouw  PTA."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie-avond MAVO-3

2 Programma van Toetsing en Afsluiting www.hoekschlyceum.nl  bovenbouw  PTA

3 Onderdelen van het PTA Schoolexamens (SE’s) Praktische Opdrachten (PO’s) Arbeidsoriëntatieproject ( stage)

4 Planning: Repetities (tellen mee voor de overgang): tijdens de les Schoolexamens: tijdens de les Herkansingen van repetities : drie keer per jaar Herkansingen van SE’s ( ongeacht het cijfer): twee keer per jaar Praktische opdrachten: tijdens de lessen of thuis

5 vervolg planning Zie ook http://hoekschlyceum.nl/agenda/toetsenplan ning/ toetsbeleid http://hoekschlyceum.nl/agenda/toetsenplan ning/

6 Eén grote praktische opdracht: A.O.P. (= Arbeidsoriëntatie project= stage) 16 t/m 20 februari Snuffelstage, oriënterend, kijken welke sector bij de leerling past. (vervolg in mavo-4)

7 Wat telt mee bij de overgang van klas 3 naar klas 4  Alle behaalde cijfers tellen mee  De SE-cijfers van de vakken die ook in klas 4 gekozen worden, tellen mee voor het eindcijfer SE klas 4.  KV1 en LO moeten met minimaal ‘voldoende’ afgesloten worden  De stage is verplicht

8 Bevorderd naar klas 4: Gemiddeld 6,0 of meer voor CE vakken Maximaal 2 tekorten in CE-vakken en maximaal 3 tekorten in alle vakken. Aanvullende eis voor overgang naar Mavo+: Geen tekorten in Nederlands, Engels en Wiskunde en voor alle gekozen kernvakken samen minimaal gemiddeld 6,7 (meer over Mavo+ op informatieavond van 7 januari)

9 Klas 4 = Examen Vanaf schooljaar 2015-2016 geldt een nieuwe zak-slaagregeling

10 Een Mavo- leerling is geslaagd …… a) als het gemiddeld cijfer van de vakken die op het CE afgenomen zijn 5,5 of hoger is (uitgaand van de niet-afgeronde cijfers)

11 èn het eindcijfer b)Voor rekenen 5 of meer is en voor Nederlands 6 of meer, of andersom c)Voor alle vakken 6 of hoger is, of één 5 en de andere vakken 6 of hoger, of twee keer 5 en de andere vakken 6 of hoger, maar minimaal één 7, of één 4 en de andere vakken 6 of hoger, maar minimaal één 7.

12 Dus: a)gemiddeld cijfer CE = minimaal 5,5 èn b)eindcijfer Rekenen min. 5 en Nederlands min. 6 of andersom èn c)- overige cijfers 6 of hoger of - 1x5 en rest 6 of hoger of - 2x5 en rest 6 of hoger met min één 7 of - 1x4 en rest 6 of hoger met min één 7 Eerst voldoen aan a+b, dan één van c

13 Activiteiten: -26 november: Voorlichtingsavond MBO (aanwezigheid verplicht). - 7 januari: Informatieavond voor ouders over sectorkeuze -Buitenlandse reis (7 t/m 10 april)(of maatschappelijke stage als je niet meegaat) -Activiteiten met de klas, georganiseerd door/i.s.m. de mentor -(zie ook ‘kalender’)

14 Belangrijk: Ziekmelden graag tussen 8.00 en 8.30 uur en bij terugkomst het ziekteherstelformulier inleveren bij de mentor. Telefoon/mailadres controleren in Magister en indien nodig aanpassen (via beheer  mijn instellingen).

15 Contacten: 0186-617522 Mentoren: M3A Mw. Quist t.quist@hoekschlyceum.nlt.quist@hoekschlyceum.nl M3B Dhr. Zonneveld b.zonneveld@hoekschlyceum.nlb.zonneveld@hoekschlyceum.nl M3C Dhr. Van Dijk r.vandijk@hoekschlyceum.nlr.vandijk@hoekschlyceum.nl Teamleider: Mw. Visser- van Dorst a.visser@hoekschlyceum.nla.visser@hoekschlyceum.nl

16 Bedankt voor uw aandacht!

17


Download ppt "Informatie-avond MAVO-3. Programma van Toetsing en Afsluiting www.hoekschlyceum.nl  bovenbouw  PTA."

Verwante presentaties


Ads door Google