De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond vwo-4. Ouderavond 6 oktober 2014 vwo-4 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond vwo-4. Ouderavond 6 oktober 2014 vwo-4 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond vwo-4

2 Ouderavond 6 oktober 2014 vwo-4 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor

3 Wat is er anders? Profielen Nieuwe vakken: maat, ckv, bsm, internationalisering en rekenen Toetsweken Programmaplanners, PTA (Deel)Toetsen over grotere delen van de stof Praktische opdrachten(o.a. PWS), handelingsdelen Cijfers en bevorderingsnorm Regels

4 Overzicht schooljaar 2014-2015 Vier lesperiodes die afgesloten worden met een toetsweek: –toetsweek 1: 3 november - 10 november 2014 –toetsweek 2: 14 januari - 22 januari 2015 –toetsweek 3: 24 maart - 2 april 2015 –herkansing voor EEN vak na toetsweek 1, 2,3 –toetsweek 4: 23 juni - 1 juli 2015 (GEEN herkansingsmogelijkheid)

5 Programmaplanner per vak Beschrijft per vak de leerstof en weging van alle toetsen en praktische opdrachten in klas 4 Op Ouderportaal en Itslearning

6 PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) Beschrijft de weging van de toetsen en praktische opdrachten Bevat het examenreglement met o.a. de “slaag-/zakregeling” Op Ouderportaal en Itslearning

7 Toetsen Eén herkansing na toetsperiode 1,2 en 3, geen herkansing na toetsweek 4 Gemiste toetsen moeten worden ingehaald, maar kunnen niet worden herkanst Herkansingstoetsen en gemiste toetsen worden afgenomen in het 2 e tijdvak

8 Praktische opdrachten en Handelingsdelen praktische opdrachten -werkstukken en practica -beoordeling met een cijfer -op tijd inleveren handelingsdelen bij de vakken ckv en lo met “voldoende” of “goed” afgesloten. Let op: Een handelingsdeel te laat ingeleverd? Leerling verliest recht op herkansing!

9 Examencijfer(1) Schoolexamencijfer (SE): alle cijfers van toetsen en praktische opdrachten samen vormen het jaarresultaat van vwo-4 = SE1 Centraalexamencijfer (CE) Het eindcijfer per vak bestaat uit :

10 Examencijfer(2) In, bsm en wisD hebben geen CE, in dat geval geldt: SE-cijfer = eindcijfer Een aantal van die SE-vakken vormt samen het combinatiecijfer: maatschappijleer, levensbeschouwing, anw, en het PWS

11 Combinatiecijfer Toetsen van de combinatievakken (maatschappijleer, levensbeschouwing en anw) kunnen niet worden herkanst Onderdelen van het combinatiecijfer mogen niet lager dan een 4 zijn Combinatiecijfer is belangrijk voor compensatie!

12 Combinatiecijfer - maatschappijleer: 6,46 - levensbeschouwing: 6,46 - anw: 7,4 7 - PWS 6,46 Combicijfer: (6+6+7+6)/4 = 6,3 6

13 Combinatiecijfer - maatschappijleer: 4,65 - levensbeschouwing: 5,56 - anw: 5,5 6 - PWS: 5,5 6 Combicijfer: (5+6+6+6)/4 = 5,8 6

14 Bevorderingsnorm Een leerling is bevorderd als het overgangsrapport voldoet aan de “slaag-/zakregeling” van het eindexamen Alle overige leerlingen zijn “in bespreking” indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden

15 Bevorderingsnorm afgeleid van Slaag-/zakregeling alle vakken voldoende één 5 en de overige vakken voldoende één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers twee vakken een 5, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers één 5 en één 4, overige vakken voldoende en gemiddeld minstens 6,0 over alle afgeronde cijfers slechts één van de vier KERNvakken, Nederlands, Engels en Wiskunde A of B en Rekenen met eindcijfer 5

16 Regels rond toetsen en examens Wees altijd op tijd! 15 min. voor aanvang in de toetsruimte !! Beslist geen mobiele telefoons o.i.d. in de toetsruimte!! Te laat (niet meer dan een half uur!) bij schriftelijke toets: geen extra tijd Bij mondeling examen en luistertoets mag je niet te laat komen: in dat geval cijfer 1,0

17 Ziekte tijdens de toetsweek Ouder of verzorger belt rechtstreeks met de administratie (Dus niet het antwoordapparaat inspreken!) Volgende dag ziek? Opnieuw bellen! Inhalen nadat een ondertekende verklaring is ingeleverd bij de teamleider (formulier op de website)

18 Begeleiding Mentor - eerste aanspreekpunt Teamleider TTO – Mevrouw Oskam Decaan - vervolgopleiding - opleidingenavond, dinsdag 25 november 2014

19 Na de pauze: bijeenkomst met de mentor – Mevrouw Van den Bouwhuijsen (Bwh)-lok. 1.38 –Mevrouw Giezen (Giz)-lok. 1.04 –De heer Van der Linde (Lin)-lok. 1.01 –Mevrouw Van der Linden (Lna) -lok. 0.34 –De heer Lodewijkx (Lod)-lok. 2.09 –Mevrouw Quartero (Qrt)-lok. 1.42 –De heer Scheek (Sch) -lok. 2.22 –De heer Schreuders (Scs)-lok. 0.28 –Mevrouw Sloane (Slo)-lok. 1.36 Wie is de mentor ?

20 pauze

21


Download ppt "Welkom op de ouderavond vwo-4. Ouderavond 6 oktober 2014 vwo-4 * voorlichting Tweede Fase * kennismaking met de mentor."

Verwante presentaties


Ads door Google