De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waalwijk, 24 mei 2007 Woltring en Schaeffers Harry Woltring 06-22924284 Jeugd in het Middelpunt Pleinbijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waalwijk, 24 mei 2007 Woltring en Schaeffers Harry Woltring 06-22924284 Jeugd in het Middelpunt Pleinbijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Waalwijk, 24 mei 2007 Woltring en Schaeffers Harry Woltring 06-22924284 Jeugd in het Middelpunt Pleinbijeenkomst

2 Inhoud presentatie Aanleiding en achtergrond Doelen signaleringsysteem Zorgcoördinatie Presentatie systeem ZVJ Feiten en cijfers

3 Eindhovens Dagblad – zaterdag 16-8-2003 Sectie op overleden Peuter Door Roland Duivis Eindhovens Dagblad – vrijdag 29-8-2003 Ouders van dode peuter verdacht

4 Rapport Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Gezondheidszorg Analyse Ontbreken van schriftelijk vastgelegde afspraken Ontbreken van verdeling verantwoordelijkheden Ontbreken van uitwisseling van informatie Te nemen maatregelen Zorgdragen voor duidelijke regievoering (wie doet wat wanneer en is waarvoor verantwoordelijk) Benoemen van coördinator die voldoende geëquipeerd is Zorgdragen voor schriftelijke informatieoverdracht

5 Samenloop ontwikkelingen Ontwikkelen zorgcoördinatie Helmond Pilot Jong systeemontwikkeling Start project signaleringssysteem

6 Doelen systeem Vroegtijdig signaleren Optimaliseren samenwerking ZorgcoördinatieVoortgangsbewakingManagementinformatie

7 Onlosmakelijke grootheden ! Stelsel van zorgcoördinatie Signalerings- systeem Systeem is niks zonder zorgcoördinatie Zorgcoördinatie werkt alleen met systeem.

8 Functies systeem Ketenregistratie Signaalregistratie (urgentiecodes)  Laag (contact leggen)  Hoog (direct overleggen)  Urgent (direct ingrijpen) Matchen van registraties en signalen

9 Functies systeem Coördinatie van zorg Acties en voortgangsbewaking RapportageManagementinformatie

10

11

12 Mei2006August2006Maart2007 Deelnemende organisaties 131313 Hulpverleners140179179 Cliëntenbestand20.00020.746 Aantal afgegeven signalen 3325954202 3 of meer organisaties betrokken 424535458 Jongeren met zorgcoördinatie 7268011036 Feiten en cijfers uit Systeem

13 Deelnemende instellingen Maatschappelijke Dienstverlening Helmond-de Peelzoom Bureau Jeugdzorg Bijzonder Jeugdwerk Brabant GGD Zuidoost Brabant Stichting Maatschappelijke opvang Helmond Regiopolitie Brabant Zuid-Oost De Zorgboog Mee Zuidoost Brabant Raad voor de Kinderbescherming Savant, Organisatie voor Zorg (GGV) Gemeente Helmond (Leerplicht, HALT, RMC) Novadic-Kentron (verslavingszorg) GGZ Oost Brabant, Regio Helmond Openbaar Ministerie Stichting ORO, (gehandicapten) Herlaarhof, centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie Nieuwe aansluiters

14 95% van de hulpverleners vinden het project aansprekend en vinden dat het systeem een meerwaarde heeft 95% van de hulpverleners vinden het project aansprekend en vinden dat het systeem een meerwaarde heeft 95% is van mening dat het systeem bijdraagt aan het vroegtijdig ingrijpen bij risico-situaties 95% is van mening dat het systeem bijdraagt aan het vroegtijdig ingrijpen bij risico-situaties Alle hulpverleners zijn van mening het systeem de samenwerking bevordert Alle hulpverleners zijn van mening het systeem de samenwerking bevordert Inbedding bij de instellingen kan worden verbeterd Inbedding bij de instellingen kan worden verbeterd Aanscherpen en professionaliseren van de zorgcoördinatiefunctie Aanscherpen en professionaliseren van de zorgcoördinatiefunctie Resultaten draagvlakonderzoek

15 Woltring en Schaeffers Systemen instellingen Lokaal signaleringsysteem Landelijke Verwijsindex Elektronisch kindossier Registratie

16 Stappen ontwikkelproces

17 Zorgcoördinatie (convenant) Zorgcoördinatie (convenant) Per kind: In beeld brengen hulpaanbod Afstemming organiseren 1 kind - 1 plan Afspraken maken en bewaken “Horizontale doorzettingsmacht” HV ZC

18 Zorgcoördinatie (convenant) Zorgcoördinatie (convenant) Toewijzing geprotocolleerd: Bureau jeugdzorg Maatschappelijke dienstverlening Helmond - de Peelzoom de Zorgboog wanneer bovengenoemde partijen niet betrokken zijn, wordt de zorgcoördinatie toegekend aan Maatschappelijke dienstverlening Helmond - de Peelzoom Indien MEE Zuidoost Brabant betrokken is in de casus wordt de zorgcoördinatie in overleg met MEE Zuidoost Brabant ingevuld. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met een (vermeende) beperking in de leeftijd van 0 - 4 jaar vanwege de coördinatiefunctie t.b.v. Integrale Vroeghulp. HV ZC

19 Verticale doorzettingsmacht Wethouder Directieplatform Zorgcoördinator en hulpverleners

20 2. Systeem Zorg voor Jeugd Presentatie systeem

21 Jongeren bekend bij meerdere organisaties (3 of meer) (3 of meer)

22 Aantal jongeren uitgesplitst naar organisatie zorgcoördinatie

23 Gebruik urgentiecodes (peildatum 17 september 2006) 4. Feiten en cijfers

24 Positief: Directe betrokkenheid Concensus op de casus ! Zoco’s en hv-ers voelen zich geautoriseerd Geen escalatie naar directieniveau Ook leerpunten ! Verbeterplan zorgcoördinatie Verbeterplan zorgcoördinatie In systeem (nieuwe release mei 2007) In systeem (nieuwe release mei 2007) In afspraken: convenant, privacyprotocol, aansluitprotocol In afspraken: convenant, privacyprotocol, aansluitprotocol 4. Feiten en cijfers Evaluatie eind 2006

25 Invoeringsproces

26


Download ppt "Waalwijk, 24 mei 2007 Woltring en Schaeffers Harry Woltring 06-22924284 Jeugd in het Middelpunt Pleinbijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google