De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Gezin1Plan. 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Doel =het vormen van een team om een gezin Vraagt: Flexibiliteit Ondersteunt de visie dat centraal de behoefte van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Gezin1Plan. 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Doel =het vormen van een team om een gezin Vraagt: Flexibiliteit Ondersteunt de visie dat centraal de behoefte van."— Transcript van de presentatie:

1 1Gezin1Plan

2 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Doel =het vormen van een team om een gezin Vraagt: Flexibiliteit Ondersteunt de visie dat centraal de behoefte van het kind staan (in relatie tot zijn gezin) Vanuit de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin

3 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Hulpverlening rond complexe gezinssituaties vergt: Deelname van 1 e én 2 e lijn Jeugdgezondheidszorg /Jeugdzorg AMW, Volwassenenzorg, incl GGZ Deelname of betrokkenheid vanuit ‘andere’ zorgverleners (medisch, paramedisch e.a.) Inzet vanuit gemeentelijke diensten (schuldsanering, huisvesting, voorschoolse voorzieningen e.a.) Team rond het gezin = Cultuuromslag!!

4 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN ‘Lonkend perspectief’: -een team gespecialiseerde professionals die met snelle en effectieve interventies een groot aantal latere problemen kunnen voorkomen Nu  situatie en problemen worden opgedeeld, resultaat valt in de praktijk vaak tegen -bij een ander neerleggen, niet zelf volledige verantwoording hebben -Gezin -Hulpverleners Maakt ook machteloos: ‘er niet op kunnen rekenen dat het goed komt’

5 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Nieuwe afspraken zijn niet genoeg! Mentaliteitsverandering nodig die kan leunen op de gemaakte afspraken (vertrouwen) Niet de organisaties maar het gezin en de professional voorop Ofwel: ‘wat zou je doen als het jouw neefje was?’

6 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Aanpak: het vormen van een team Òm een gezin en Mèt een gezin 1Gezin, 1 Plan 1G1P

7 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Professionals, managers en bestuurders verbindende rol/taak gemeenten in de samenwerkingsregiogemeenten in de samenwerkingsregio 1 e lijn:1 e lijn: JGZ 0-19 (+prenataal/verloskundige zorg) JGZ 0-19 (+prenataal/verloskundige zorg) AMW AMW MEE MEE (Huisarts (Huisarts (voor)school) (voor)school) 2 e lijn: 2 e lijn: BJZ BJZ Jeugdzorgaanbieder Jeugdzorgaanbieder GGZ GGZ Begin evt klein, met tzt uitbreiding naar:Begin evt klein, met tzt uitbreiding naar: Welzijn - Onderwijs - Jongerenloket - Woningbouwcorporaties – Wijkagenten - Schuldhulpverlening - William Schrikker Groep - Zorgaanbieders LVG – Forensische Psychiatrie - Verslavingszorg - Daklozen opvang - Vrouwenopvang - Kraamzorg – Huisartsen, kinderartsen, paramedici.

8 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN 1G1P: Wat is daarvoor nodig? Samen met de gezinsleden realiseren dat: Er een team van bij het gezin betrokken professionals en vrijwilligers ontstaatEr een team van bij het gezin betrokken professionals en vrijwilligers ontstaat Er 1 gezinsplan komt:Er 1 gezinsplan komt: Wat willen we (incl gezin) bereiken: doel Wat willen we (incl gezin) bereiken: doel Wie doet wat en wanneer: tijdpad Wie doet wat en wanneer: tijdpad Iemand de regie neemt: de zorgcoördinator (één van de betrokken zorgverleners: via vaste afspraken of in overleg tussen gezin en zorgverlenersIemand de regie neemt: de zorgcoördinator (één van de betrokken zorgverleners: via vaste afspraken of in overleg tussen gezin en zorgverleners

9 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Hoe implementeer je dat? Samen met management/beleid kader ontwikkelen: Model zorgcoördinatie (convenant hele regio) Wie doet wanneer de zorgcoördinatie Met welke intensiteit Hoe te handelen bij stagnatie (door gezin, hulpverleners of omstandigheden: Procesregie: blijft buiten de zorg, coördineert en stuurt het proces Doorzettingsmacht Samen met de professionals werkwijze ontwikkelen: De methodiek 1gezin1plan Format gezinsplan (keukentafel) Handleiding gezinsplan

10 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Algemene Zorgcoördinatie De hamvraag: Wie ? –Een van de betrokken hulpverleners –De logische keuze van/voor dit gezin in relatie tot formeel eindverantwoordelijken –JGZ, MW, MEE, Zorgaanbieders jeugdzorg –BJZ, (gezinsvoogd, reclassering, intensief casemanagement) –Volgorde Verwijsindex Noord-Holland: BJZ, MEE, MW, JGZ. Kenmerken Taken en bevoegdheden: nu nog: ook indicatiestelling NB: uiteindelijk budgettair neutrale operatie! Maar wel schuiven met budgetten.

11 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Doorzettingsmacht ALS de uitvoering van het gezinsplan stagneert Door problemen in de samenwerking of niet beschikbare zorg DAN Stap 1: acties door professionals Stap 2: melden bij manager èn procesregisseur Stap 3: acties door procesregisseur Stap 4: acties door managers en bestuurders olv procesregisseur Stap 5: acties door wethouder op basis van 1G1P (gemaakt door professionals olv procesregisseur); gedelegeerd: brandpuntfunctionaris

12 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Monitoring op resultaat/effect Eerste resultaten pilot: Ouders zijn positief Verplichtend kader voor de werkvloer Winst in tijd en inhoud Ontschot budget i.t.t. regelgeving Grote respons ‘nieuwe’ signaleerders Vervolg (afhankelijk bestuursaccoord Rijk): Bestuurlijke en organisatorische borging (wetswijziging) Financiële afspraken (naar één financier) Kritische prestatieindicatoren (oordeel gezin telt mee)

13 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Samenvattend 1G1P is Eigenlijk heel ’gewoon’: zo pak ik zelf ook problemen thuis aan Eigenlijk heel ‘bijzonder’; sámen werken, en dichtbij zijn: dit wil toch iedereen eigenlijk? Vraagt een cultuuromslag; in denken en in doen.

14 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Meer lezen, horen, zien: google VNG Decentralisatie Jeugdzorg Drie lezingen oa. Micha de Winter Factsheets Advies- en Onderzoeksrapporten Standpunten kabinet en kamer


Download ppt "1Gezin1Plan. 1GEZIN1PLAN1GEZIN1PLAN Doel =het vormen van een team om een gezin Vraagt: Flexibiliteit Ondersteunt de visie dat centraal de behoefte van."

Verwante presentaties


Ads door Google