De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Gezin1Plan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Gezin1Plan."— Transcript van de presentatie:

1 1Gezin1Plan

2 Doel =het vormen van een team om een gezin
Vraagt: Flexibiliteit Ondersteunt de visie dat centraal de behoefte van het kind staan (in relatie tot zijn gezin) Vanuit de gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin 1 G E Z I N P L A 2

3 Hulpverlening rond complexe gezinssituaties vergt:
Deelname van 1e én 2e lijn Jeugdgezondheidszorg /Jeugdzorg AMW, Volwassenenzorg, incl GGZ Deelname of betrokkenheid vanuit ‘andere’ zorgverleners (medisch, paramedisch e.a.) Inzet vanuit gemeentelijke diensten (schuldsanering, huisvesting, voorschoolse voorzieningen e.a.) Team rond het gezin = Cultuuromslag!! 1 G E Z I N P L A

4 ‘Lonkend perspectief’:
een team gespecialiseerde professionals die met snelle en effectieve interventies een groot aantal latere problemen kunnen voorkomen Nu situatie en problemen worden opgedeeld, resultaat valt in de praktijk vaak tegen bij een ander neerleggen, niet zelf volledige verantwoording hebben Gezin Hulpverleners Maakt ook machteloos: ‘er niet op kunnen rekenen dat het goed komt’ 1 G E Z I N P L A 4

5 Nieuwe afspraken zijn niet genoeg!
1 G E Z I N P L A Mentaliteitsverandering nodig die kan leunen op de gemaakte afspraken (vertrouwen) Niet de organisaties maar het gezin en de professional voorop Ofwel: ‘wat zou je doen als het jouw neefje was?’

6 Aanpak: het vormen van een team Òm een gezin Mèt een gezin
1Gezin, 1 Plan 1G1P 1 G E Z I N P L A 6

7 Professionals, managers en bestuurders verbindende rol/taak
1 G E Z I N P L A gemeenten in de samenwerkingsregio 1e lijn: JGZ 0-19 (+prenataal/verloskundige zorg) AMW MEE (Huisarts (voor)school) 2e lijn: BJZ Jeugdzorgaanbieder GGZ Begin evt klein, met tzt uitbreiding naar: Welzijn - Onderwijs - Jongerenloket - Woningbouwcorporaties – Wijkagenten - Schuldhulpverlening - William Schrikker Groep - Zorgaanbieders LVG – Forensische Psychiatrie - Verslavingszorg - Daklozen opvang - Vrouwenopvang - Kraamzorg – Huisartsen, kinderartsen, paramedici.

8 1G1P: Wat is daarvoor nodig?
E Z I N P L A Samen met de gezinsleden realiseren dat: Er een team van bij het gezin betrokken professionals en vrijwilligers ontstaat Er 1 gezinsplan komt: Wat willen we (incl gezin) bereiken: doel Wie doet wat en wanneer: tijdpad Iemand de regie neemt: de zorgcoördinator (één van de betrokken zorgverleners: via vaste afspraken of in overleg tussen gezin en zorgverleners

9 Hoe implementeer je dat?
Samen met management/beleid kader ontwikkelen: Model zorgcoördinatie (convenant hele regio) Wie doet wanneer de zorgcoördinatie Met welke intensiteit Hoe te handelen bij stagnatie (door gezin, hulpverleners of omstandigheden: Procesregie: blijft buiten de zorg, coördineert en stuurt het proces Doorzettingsmacht Samen met de professionals werkwijze ontwikkelen: De methodiek 1gezin1plan Format gezinsplan (keukentafel) Handleiding gezinsplan 1 G E Z I N P L A

10 Algemene Zorgcoördinatie
De hamvraag: Wie ? Een van de betrokken hulpverleners De logische keuze van/voor dit gezin in relatie tot formeel eindverantwoordelijken JGZ, MW, MEE, Zorgaanbieders jeugdzorg BJZ, (gezinsvoogd, reclassering, intensief casemanagement) Volgorde Verwijsindex Noord-Holland: BJZ, MEE, MW, JGZ. Kenmerken Taken en bevoegdheden: nu nog: ook indicatiestelling NB: uiteindelijk budgettair neutrale operatie! Maar wel schuiven met budgetten. 1 G E Z I N P L A

11 Doorzettingsmacht ALS de uitvoering van het gezinsplan stagneert
Door problemen in de samenwerking of niet beschikbare zorg DAN Stap 1: acties door professionals Stap 2: melden bij manager èn procesregisseur Stap 3: acties door procesregisseur Stap 4: acties door managers en bestuurders olv procesregisseur Stap 5: acties door wethouder op basis van 1G1P (gemaakt door professionals olv procesregisseur); gedelegeerd: brandpuntfunctionaris 1 G E Z I N P L A

12 Monitoring op resultaat/effect
1 G E Z I N P L A Eerste resultaten pilot: Ouders zijn positief Verplichtend kader voor de werkvloer Winst in tijd en inhoud Ontschot budget i.t.t. regelgeving Grote respons ‘nieuwe’ signaleerders Vervolg (afhankelijk bestuursaccoord Rijk): Bestuurlijke en organisatorische borging (wetswijziging) Financiële afspraken (naar één financier) Kritische prestatieindicatoren (oordeel gezin telt mee)

13 Samenvattend 1 G E Z I N P L A 1G1P is Eigenlijk heel ’gewoon’: zo pak ik zelf ook problemen thuis aan Eigenlijk heel ‘bijzonder’; sámen werken, en dichtbij zijn: dit wil toch iedereen eigenlijk? Vraagt een cultuuromslag; in denken en in doen. 13

14 Meer lezen, horen, zien: Drie lezingen oa. Micha de Winter Factsheets
1 G E Z I N P L A google VNG Decentralisatie Jeugdzorg Drie lezingen oa. Micha de Winter Factsheets Advies- en Onderzoeksrapporten Standpunten kabinet en kamer 14


Download ppt "1Gezin1Plan."

Verwante presentaties


Ads door Google