De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Solidariteit op onze school Enkele suggesties voor gesprek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Solidariteit op onze school Enkele suggesties voor gesprek."— Transcript van de presentatie:

1 Solidariteit op onze school Enkele suggesties voor gesprek

2 Voor het team Solidariteit kan ertoe bijdragen dat een school een goede en veilige leer- en leefomgeving kan zijn. Zet ‘solidariteit’ op de agenda van de teamvergadering (bijvoorbeeld tijdens de week van het katholiek onderwijs) en spits het toe op wat er speelt binnen de school. In de volgende dia’s worden enkele suggesties voor gesprek gedaan welke u als basis kunt gebruiken. De eerste twee gesprekssuggesties zijn ook geschikt om samen met ouders van uw school te bespreken in een ouder(panel)avond, ouderkamer, etc. Op deze manier geeft u hen de mogelijkheid mee na te denken en ideeën te geven over ‘solidariteit’ en de katholieke identiteit van uw school.

3 Solidariteit?!? Solidariteit is een woord wat we niet dagelijks gebruiken. Zoals u in de lesbrief leest zijn er vele mogelijkheden om kinderen met dit begrip (en de uitwerking ervan) kennis te laten maken. Enkele vragen om als team samen na te denken over de betekenis en mogelijkheden ervan: Wat verstaan jullie (individueel en samen) onder ‘solidariteit’? Hoe zien jullie solidariteit terug in jullie school? In gedrag, door uitingen, aankleding of mogelijkheden die jullie bieden? Hoe kan solidariteit gestalte krijgen binnen het team van jullie school, tussen collega’s onderling? Wat willen jullie dat de kinderen van jullie school leren, weten, meekrijgen, ontdekken, ervaren op het gebied van solidariteit?

4 Pesten Bij het probleem van pesten speelt (een gebrek aan) solidariteit een rol. Bespreek het pestbeleid van jullie school vanuit het perspectief van de katholieke identiteit. Onderzoek hoe het begrip solidariteit hierbij kan helpen. Zijn er concrete voorbeelden m.b.t. pesten te noemen waarbij (gebrek aan) solidariteit een rol speelde? Hoe zouden jullie dit een volgende keer vanuit ‘solidariteit’ kunnen aanpakken?

5 Ondersteunen Ongetwijfeld zijn er leerlingen op in jullie groepen uit gezinnen die het moeilijk hebben. Als team kunnen jullie samen nadenken wat jullie voor hen kunnen betekenen. Welke problemen komen jullie tegen? Hoe kunnen jullie deze leerlingen ondersteunen? Kunnen jullie ook iets voor het gezin betekenen? (Binnen de mogelijkheden als school, leerkracht) Waarbij kunnen jullie als school ondersteunen en wanneer verwijs je door naar andere instanties voor ondersteuning? Wie is er binnen de school (goed) op de hoogte van de mogelijkheden voor doorverwijzing wanneer er (extra) ondersteuning van een gezin nodig is? Gebruik als team elkaars expertise hierin!

6 Adventsactie Het materiaal van Adventsactie, wat u gelijktijdig met de lesbrief ‘Kiezen voor elkaar’ heeft ontvangen geeft mogelijkheden om in de sfeer van solidariteit toe te leven naar het feest van Kerstmis. Bekijk in het team het materiaal van de Adventsactie voor scholen Wat kunnen en willen jullie hiermee gaan doen in de adventsperiode tot Kerstmis? Hoe draagt dit materiaal bij aan de solidariteit op jullie school? Hoe draagt dit materiaal bij aan de katholieke identiteit van jullie school?

7 Doet u mee? Kiezen voor elkaar Wat betekent dat voor uw school? Wat betekent dat voor goed onderwijs? Maak een kort verhaal of een filmpje en wordt deel van de estafette in de Week van het Katholiek Onderwijs. Mail naar info@nksr.nlinfo@nksr.nl of kijk op www.nksr.nlwww.nksr.nl


Download ppt "Solidariteit op onze school Enkele suggesties voor gesprek."

Verwante presentaties


Ads door Google