De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ouderavond dolfijngroepen TriVia

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ouderavond dolfijngroepen TriVia"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ouderavond dolfijngroepen TriVia
8 oktober 2014 Herédium Zijderveld

2 Agenda Welkom Opening Korte inleiding doelen en werkwijze dolfijngroep (5-10 min) Het ruimte- en ruimtevaartproject Afspraken over weektaak Hulp van ouders Korte pauze om spellen over spreekwoorden te bekijken Hoofdonderwerp: Slim maar …….. Hoe het komt dat slimme kinderen vaak hun werk niet in orde hebben en hoe we ze daar als ouders bij kunnen helpen. Het gaat hier om de zogenoemde executieve vaardigheden, die nog niet altijd goed ontwikkeld zijn. Vragen? Afsluiting

3 Structuur ‘dolfijn’zorg
Dolfijngroep is onderdeel van zorg. Selectie valt onder verantwoordelijkheid van de intern begeleider. Dolfijnleerkracht begeleidt kind in de dolfijngroep, geeft werk mee, instrueert en evalueert. Groepsleerkracht coacht in de klas: stimuleert, en geeft ruimte en support om dolfijnwerk te doen.

4 Informatie en communicatie
Groepsleerkracht is eerste aanspreekpunt. Bij specifieke problemen / vragen rond begaafdheid of dolfijngroep: de dolfijnleerkracht.

5 Informatie/Rapportage aan ouders
Extra blad in rapport. Wordt ingevuld door dolfijnleerkracht. Mappen mee naar huis voor iedere vakantie. Informatieavond in maart / april, rond wisseling van groepen en aan begin van het schooljaar, voor alle scholen van TriVia. Locatie per toerbeurt.

6 Informatie/Rapportage aan ouders
Vier keer per jaar info per rond de wisseling van de projecten: informatie over afsluiting van het project en de doelen en inhouden van het nieuwe project. Studieplanner wordt meegestuurd. U kunt altijd mailen, bellen of langskomen voor of na schooltijd. a.dejong.pcpo-trivia.nl

7 Onderwijsinhoud Cognitieve uitdaging: Verdiepen Verbreden Leren leren
Sociaal emotionele ontwikkeling Vaardigheden aanleren Computervaardigheden Samenwerken

8 Project Ruimte en Ruimtevaart
Drie weken leren leren: informatie vinden in een grote tekst en die markeren. Tijdlijn maken Informatie ordenen in een tabel (planetenkaart) Zes weken eigen opdracht Creatief denken Toepassen van kennis Computervaardigheden Plannen en planning uitvoeren Bezoek sterrenwacht Halley in Heesch op maandagavonden 10 en 17 november

9 Hulp ouders Markeerstift geven (leren leren)
USB stick geven, ook helpen met opslaan Plannen! Plan een half uur (groep 5,6) of een uur (groep 7,8) in waarop uw kind geconcentreerd kan werken. Rijden en begeleiden excursie Sterrenwacht

10 Pauze U kunt een aantal spelletjes van het Spreekwoordenproject bekijken!

11 Peg Dawson en Richard Guare
Slim maar……. Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken Peg Dawson en Richard Guare

12 Waar of niet waar? Slimme kinderen zouden met hun intelligentie zelf hun werk moeten kunnen regelen! Je moet ze maar door schade en schande wijs laten worden. Het leven leert ze vanzelf wel wat ze moeten veranderen. Het gaat op dit gebied echt niets worden. Hij lijkt gewoon op zijn vader!

13 Wat zijn executieve functies?
Term is afkomstig uit de neurowetenschappelijke literatuur Verwijst naar vaardigheden (mogelijk gemaakt door de eigenschappen van de hersenen) die mensen nodig hebben om taken uit te voeren.

14 Welke functies noemen we executieve functies?
Respons inhibitie: eerst nadenken en dan doen Werkgeheugen: informatie onthouden bij complexe taken en het de volgende keer ook weer toepassen Emotieregulatie: emoties reguleren om taken te kunnen volbrengen Volgehouden aandacht: aandacht erbij houden, ondanks vermoeidheid of verveling. Taakinitiatie: zonder dralen, op tijd en op een efficiënte wijze aan het werk beginnen

15 Planning / prioritisering: plan maken en kunnen bepalen wat belangrijk is en wat niet.
Organisatie: systemen ontwikkelen en onderhouden om op de hoogte te blijven van informatie of benodigde materialen. Timemanagement: inschatten hoeveel tijd je hebt en die goed indelen. Beseffen dat tijd belangrijk is. Doelgericht gedrag: doel stellen en je niet af laten schrikken door tegengestelde belangen. Flexibiliteit: plannen kunnen herzien, nieuwe informatie kunnen verwerken, fouten herstellen. Je aanpassen aan de nieuwe situatie. Metacognitie: stapje terug doen en kijken naar jezelf en je werk: zelfmonitoring en zelfevaluatie

16 Twee dimensies van executieve functies
Denken Doen Werkgeheugen Planning / prioritisering Organisatie Timemanagement Metacognitie Respons inhibitie Emotieregulatie Volgehouden aandacht Taakinitiatie Doelgericht gedrag Flexibiliteit

17 Frontale en prefrontale cortex
Deze kwabben spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling van de executieve functies. Proces van ‘use it of loose it’ Kinderen helpen betekent: zelfmanagement aanleren en hersenstructuur verbeteren.

18 Hoe is het met de executieve vaardigheden van uw kind?
Eerst weten wat ‘gemiddelde vaardigheden’ van kinderen van die leeftijd zijn. Hoe doet je kind het in vergelijking met andere kinderen? Voldoet je kind aan de verwachtingen op school? Vragenlijstjes in boek voor vier verschillende leeftijden.

19 Het belang van je eigen zwakke en sterke executieve functies
Erger je je aan de zwakke executieve functies van je kind: waarschijnlijk ben je het tegenovergestelde. De problemen lijken bij deze ouders vaak groter. Bij verschillende patronen tussen ouders en kinderen is er meer kans op conflicten. Als je dezelfde zwakke functies hebt, kun je je kind alleen helpen als je je daarvan bewust bent! Humor en eendrachtige samenwerking kunnen dan helpen! Je voelt dan met elkaar mee en zult minder geïrriteerd raken

20 10 principes waarmee je de executieve vaardigheden van je kind kunt verbeteren
Het aanleren van de executieve vaardigheden is beter dan wachten tot hij of zij ze door observatie verwerft. Houdt rekening met het ontwikkelingsniveau van het kind. Ga van buiten naar binnen. Bedenk dat het bij externe factoren ook gaat om veranderingen in de omgeving, de taak, of de interactie tussen jou en je kind. Maak gebruik van de innerlijke motivatie van je kind.

21 5. Maak gebruik van de innerlijke motivatie van je kind.
Maak schema’s en plannen zodat het kind weet wat er gaat gebeuren en leert accepteren dat ze deel uitmaken van zijn dagelijks leven. Bouw keuzemomenten in. Laat je kind moeilijke taken in kleine stapjes oefenen en voer de zwaarte geleidelijk aan op. Laat je kind onderhandelen. Niet automatisch verbieden. Probeer ‘moeten’ over te laten gaan in ‘willen’. (Grandma’s law)

22 Pas taken aan om ze in overeenstemming te brengen met het vermogen van je kind om zich in te spannen. Zorg voor aanmoediging (effectieve complimenten) Geef je kind precies voldoende steun om succes te boeken Zorg net zo lang voor steun en toezicht tot je kind succes boekt. Als je stopt met steun, toezicht en beloningen, doe dat dan geleidelijk en niet abrupt

23 ABC model om executieve functies bij te brengen
A = Antecendent (omgeving aanpassen) B = Behaviour (gedrag veranderen) C = Consequenties (complimenten en sancties)

24 A = Antecedent: Verander de sociale of fysieke omgeving om de problemen te verkleinen. Zorg voor fysieke barrières Beperk afleiding Zorg voor ordeningssystemen Verander de aard van de taak Opdelen in stukjes Pauzes inlassen Zorg dat er iets leuks is waarnaar het kind kan uitkijken Verander de manier waarop jij of anderen met je kind acteren Neem door wat er gaat gebeuren Gebruik verbale herinneringen Zorg voor geheugensteuntjes (lijstje, pieper)

25 B= Behaviour: verander het gedrag
Executieve functies op een informele manier aanleren Verbale ondersteuning: Vragen stellen i.p.v. vertellen wat het kind moet doen. Het is beter uit te leggen dan te commanderen. Laat je kind weten dat je begrijpt hoe het zich voelt en waarom dat zo is. Moedig zelfkritiek aan (wat denk je dat de volgende keer anders moet om te voorkomen dat….) Spelletjes

26 Directe interventies (zie boek: Slim maar…… ) (als het informeel niet lukt)
Bepaal aan welk probleemgedrag je gaat werken. Stel een doel vast Betrek je kind bij het vaststellen van doelen Stel tussendoelen vast Beschrijf de stappen die het kind moet volgen om het doel te bereiken. Geef de stappen weer in een lijst, een checklist of een verzameling regels die gevolgd moet worden. Houd toezicht op een kind dat bezig is met de afgesproken procedure. Verminder geleidelijk het toezicht.

27 C = consequenties Executieve functies versterken door middel van complimentjes Effectieve complimenten ..geef je direct nadat het positieve gedrag is getoond; ..specificeren de details van de prestatie; ..vertellen het kind wat zijn prestatie betekent en waard is; ..vertellen het kind dat het hard heeft gewerkt; ..geven het kind beter zicht op het taakgerelateerde gedrag en richten het op het oplossen van problemen. Iets leuks in het vooruitzicht stellen Formele beloningssystemen gebruiken

28 Vragen? Over praktische zaken? Over onderwerpen uit de presentatie? Over andere dingen die de dolfijngroep aangaan? Na afloop: over uw eigen kind? Indien nodig, afspraak maken.

29 Sluiting


Download ppt "Algemene ouderavond dolfijngroepen TriVia"

Verwante presentaties


Ads door Google