De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Welkom en voorstellen Opening Visie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Welkom en voorstellen Opening Visie"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond dolfijngroep Ichthusschool Hardinxveld-Giessendam Woensdag 9 oktober 2013

2 Programma Welkom en voorstellen Opening Visie
Algemene doelen dolfijngroep Selectieprocedure Onderwijskundige inhoud Hulp van ouders Programma

3 Vanuit onze Christelijke identiteit, waarin we het leven zien als geschenk van God en ieder kind als schepsel van God uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is. Visie

4 Passend onderwijs aan kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn.
Deze kinderen hebben onze zorg nodig. Deze kinderen hebben intellectuele uitdaging nodig. Dolfijngroep is RT naar de ‘bovenkant’. Doelen dolfijngroep

5 Het verhogen van het sociaal-emotioneel welbevinden van die kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. Het verbeteren van de cito-resultaten van die kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. Het professionaliseren van de leerkracht in het omgaan met die kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. Doelen vervolg

6 Normaalverdeling Intelligentiequotiënt (Bron: Ministerie van OCW, 2008, p. 2)

7 Selectieprocedure Citotoetsen Vragenlijsten Surplus-begaafdencentrum
Extern onderzoek (IQ) Extern onderzoek (IQ , dyslexie, ADHD, ASS) Cito eindscore > 545 Selectieprocedure

8 Cito leerlingvolgsysteem: minimaal 2x1+ en 1x1 voor ReWi, Begr
Cito leerlingvolgsysteem: minimaal 2x1+ en 1x1 voor ReWi, Begr.Lezen en Spelling in ‘lengte en breedte’ vak Re M4 Re E4 Re M5 BL M4 E4 M5 Sp 1 1+ Selectieprodedure

9 2. Signaleringslijst van het Surplusbegaafdencentrum
Selectie- procedure

10 3. Gemotiveerde kinderen met CITO eindtoets ≥ 545
Selectieprocedure

11 4. Extern onderzoek waaruit begaafdheid blijkt (bijv
4. Extern onderzoek waaruit begaafdheid blijkt (bijv. Wisc, ander IQ onderzoek) Selectieprocedure

12 5. Begaafde kinderen met ADHD, Asperger, Dyslexie, waarbij prestaties achterblijven, maar dolfijngroep tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften Selectieprocedure

13 Onderwijsinhoud Cognitieve uitdaging: Verdiepen Verbreden Leren leren
Sociaal emotionele ontwikkeling Vaardigheden aanleren Computervaardigheden Samenwerken Onderwijsinhoud

14 Cognitieve uitdaging Verdiepen van kennis: Reguliere vakken: rekenen
In vakoverstijgende projecten en topklassers (natuurverschijnselen, muziek, brein, geschiedenis van oude culturen) Cognitieve uitdaging

15 Cognitieve uitdaging Verbreden van kennis: Filosofie Spaans, Italiaans
Scheikunde Cognitieve uitdaging

16 Leren leren Leren leren: Algemene voorwaarden Grote teksten leren
markeren, wegstrepen, samenvatten, vragen maken Mindmappen (structureren) Woorden leren Plannen Planning uitvoeren Leren leren

17 Sociaal emotionele ontwikkeling
Filosoferen Kwink spelen Kindgesprekken Tussendoor Sociaal emotionele ontwikkeling

18 Vaardigheden aanleren
Computervaardigheden Groep 3 en 4 PowerPoint (basis) Word (basis) Groep 5-8: PowerPoint en Word, bijv, tabellen, vormen, automatische inhoudsopgave, altijd ten dienste van product. Publisher Vaardigheden aanleren

19 Hulp ouders Tips: Markeerstift geven (leren leren)
USB stick geven, ook helpen met opslaan Plannen! Plan een half uur (groep 5,6) of een uur (groep 7,8) in waarop uw kind geconcentreerd kan werken. Hulp ouders

20 Vierjarenplan Periode 1 Periode 2 Periode 3 10-12 weken
2-4 weken tot Kerst 8-10 weken Project doelen Sociaal emotionele ontwikkeling Eén groot project 10-12 weken Voorbereiden techniektoernooi Afgewisseld met zelfstandig werk projecten. (topklassers) Eén project Leren leren Projectdoelen Ontwerpend en onderzoekend leren Samenwerken en presenteren Leren verantwoorden in verslag Project doelen Computervaar-digheden Vierjarenplan

21 Vierjarenplan Eerste periode: Groot project, 10-12 weken
Vakoverstijgend, cognitieve uitdaging, leren leren en vaardigheden. Voorbeelden: Stad: Gorinchem of Dordrecht Ruimtevaart Landen van de Wereld Dierentuin ontwerpen / musical, toneelstuk Vierjarenplan

22 Vierjarenplan Tweede periode A:
Tot de Kerstvakantie klein project, weinig huiswerk. Doelen op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, kunst en cultuur. Voorbeelden: Filosofie Filosofiegeschiedenis Kwink Christmas Carols Kunst rond Kerst Winterboek, etc. Vierjarenplan

23 Vierjarenplan Tweede periode B:
Na de Kerstvakantie werken aan techniektoernooi (ongeveer 12 weken) Afgewisseld met topklassers en andere zelfstandig werkprojecten. Vierjarenplan

24 Vierjarenplan Derde periode:
Na het techniektoernooi middelgroot project (ongeveer 8-10 weken) Voorbeelden: Poëzie project Krant of tijdschrift maken Spreekwoorden project Fotografie Vierjarenplan

25 Informatie en communicatie
Groepsleerkracht is eerste aanspreekpunt. Bij specifieke problemen / vragen rond begaafdheid of dolfijngroep: de dolfijnleerkracht. Informatie en communicatie

26 Informatie/Rapportage aan ouders
Extra blad in rapport. Wordt ingevuld door dolfijnleerkracht. Mappen mee naar huis voor iedere vakantie. Informatieavond in maart / april, rond wisseling van groepen en aan begin van het schooljaar, voor alle scholen van TriVia. Locatie per toerbeurt. Informatie/Rapportage aan ouders

27 Informatie/Rapportage aan ouders
Drie keer per jaar info per rond de wisseling van de projecten: informatie over afsluiting van het project en de doelen en inhouden van het nieuwe project. Studieplanner wordt meegestuurd. U kunt altijd mailen, bellen of langskomen voor of na schooltijd. Informatie/Rapportage aan ouders

28 Code d’honneur Ida Gerhardt Bezie de kinderen niet te klein:
Laat uw comedie op de gang Zij moeten veel verdragen – - zij weten 't immers tòch al lang! – eenzaamheid, angsten, groeiens pijn Ken in uzelf het kwade. en, onverhoeds, de slagen. Heb eerbied voor wat leeft en groeit, zorg dat ge het niet smet of knoeit. – Dan schenk' u God genade. Hun eerlijkheid blijft vragen, Ida Gerhardt of gij niet haast uzelf durft zijn. Dàn kunt ge 't met hen wagen. Code d’honneur


Download ppt "Programma Welkom en voorstellen Opening Visie"

Verwante presentaties


Ads door Google