De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond dolfijngroep Ichthusschool Hardinxveld-Giessendam Woensdag 9 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond dolfijngroep Ichthusschool Hardinxveld-Giessendam Woensdag 9 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond dolfijngroep Ichthusschool Hardinxveld-Giessendam Woensdag 9 oktober 2013

2  Welkom en voorstellen  Opening  Visie  Algemene doelen dolfijngroep  Selectieprocedure  Onderwijskundige inhoud  Hulp van ouders Programma

3 Visie  Vanuit onze Christelijke identiteit, waarin we het leven zien als geschenk van God en ieder kind als schepsel van God uniek is, moet een kind op alle gebieden tot zijn recht kunnen komen, zijn talenten kunnen ontwikkelen én mag ieder kind zijn zoals hij of zij is.

4 Doelen dolfijngroep 1. Passend onderwijs aan kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn.  Deze kinderen hebben onze zorg nodig.  Deze kinderen hebben intellectuele uitdaging nodig.  Dolfijngroep is RT naar de ‘bovenkant’.

5 Doelen vervolg 2. Het verhogen van het sociaal- emotioneel welbevinden van die kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. 3. Het verbeteren van de cito-resultaten van die kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. 4. Het professionaliseren van de leerkracht in het omgaan met die kinderen die meer dan gemiddeld begaafd zijn.

6 Normaalverdeling Intelligentiequotiënt (Bron: Ministerie van OCW, 2008, p. 2)

7 Selectieprocedure  Citotoetsen  Vragenlijsten Surplus- begaafdencentrum  Extern onderzoek (IQ)  Extern onderzoek (IQ, dyslexie, ADHD, ASS)  Cito eindscore > 545

8 1. Cito leerlingvolgsysteem: minimaal 2x1+ en 1x1 voor ReWi, Begr.Lezen en Spelling in ‘lengte en breedte’ Selectieprodedure vakRe M4 Re E4 Re M5 BL M4 BL E4 BL M5 Sp M4 Sp E4 Sp M5 11+ 1 1

9 2. Signaleringslijst van het Surplusbegaafdencentrum Selectie- procedure

10 3. Gemotiveerde kinderen met CITO eindtoets ≥ 545 Selectieprocedure

11 4. Extern onderzoek waaruit begaafdheid blijkt (bijv. Wisc, ander IQ onderzoek) Selectieprocedure

12 5. Begaafde kinderen met ADHD, Asperger, Dyslexie, waarbij prestaties achterblijven, maar dolfijngroep tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften Selectieprocedure

13  Cognitieve uitdaging:  Verdiepen  Verbreden  Leren leren  Sociaal emotionele ontwikkeling  Vaardigheden aanleren  Computervaardigheden  Samenwerken Onderwijsinhoud

14  Verdiepen van kennis:  Reguliere vakken: rekenen  In vakoverstijgende projecten en topklassers (natuurverschijnselen, muziek, brein, geschiedenis van oude culturen) Cognitieve uitdaging

15  Verbreden van kennis:  Filosofie  Spaans, Italiaans  Scheikunde Cognitieve uitdaging

16  Leren leren:  Algemene voorwaarden  Grote teksten leren markeren, wegstrepen, samenvatten, vragen maken markeren, wegstrepen, samenvatten, vragen maken  Mindmappen (structureren)  Woorden leren  Plannen  Planning uitvoeren Leren leren

17  Filosoferen  Kwink spelen  Kindgesprekken  Tussendoor Sociaal emotionele ontwikkeling

18  Computervaardigheden  Groep 3 en 4  PowerPoint (basis)  Word (basis)  Groep 5-8:  PowerPoint en Word, bijv, tabellen, vormen, automatische inhoudsopgave, altijd ten dienste van product.  Publisher Vaardigheden aanleren

19 Tips:  Markeerstift geven (leren leren)  USB stick geven, ook helpen met opslaan  Plannen! Plan een half uur (groep 5,6) of een uur (groep 7,8) in waarop uw kind geconcentreerd kan werken. Hulp ouders

20 Periode 1Periode 2Periode 3 10-12 weken2-4 weken tot Kerst8-10 weken Project doelen Sociaal emotionele ontwikkeling Eén groot project 10-12 weken Voorbereiden techniektoernooi Afgewisseld met zelfstandig werk projecten. (topklassers) Eén project Project doelen Leren leren Projectdoelen Ontwerpend en onderzoekend leren Samenwerken en presenteren Leren verantwoorden in verslag Project doelen Computervaar- digheden Vierjarenplan

21 Eerste periode:  Groot project, 10-12 weken  Vakoverstijgend, cognitieve uitdaging, leren leren en vaardigheden. Voorbeelden:  Stad: Gorinchem of Dordrecht  Ruimtevaart  Landen van de Wereld  Dierentuin ontwerpen / musical, toneelstuk Vierjarenplan

22  Tweede periode A:  Tot de Kerstvakantie klein project, weinig huiswerk.  Doelen op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, kunst en cultuur.  Voorbeelden:  Filosofie  Filosofiegeschiedenis  Kwink  Christmas Carols  Kunst rond Kerst  Winterboek, etc. Vierjarenplan

23  Tweede periode B:  Na de Kerstvakantie werken aan techniektoernooi (ongeveer 12 weken)  Afgewisseld met topklassers en andere zelfstandig werkprojecten. Vierjarenplan

24  Derde periode:  Na het techniektoernooi middelgroot project (ongeveer 8-10 weken)  Voorbeelden:  Poëzie project  Krant of tijdschrift maken  Spreekwoorden project  Fotografie Vierjarenplan

25  Groepsleerkracht is eerste aanspreekpunt.  Bij specifieke problemen / vragen rond begaafdheid of dolfijngroep: de dolfijnleerkracht. Informatie en communicatie

26 Informatie/Rapportage aan ouders  Extra blad in rapport. Wordt ingevuld door dolfijnleerkracht.  Mappen mee naar huis voor iedere vakantie.  Informatieavond in maart / april, rond wisseling van groepen en aan begin van het schooljaar, voor alle scholen van TriVia. Locatie per toerbeurt.

27 Informatie/Rapportage aan ouders  Drie keer per jaar info per email rond de wisseling van de projecten: informatie over afsluiting van het project en de doelen en inhouden van het nieuwe project. Studieplanner wordt meegestuurd.  U kunt altijd mailen, bellen of langskomen voor of na schooltijd. g.klink@pcpo-trivia.nlg.klink@pcpo-trivia.nl 0183-581321 g.klink@pcpo-trivia.nl

28 Code d’honneur Bezie de kinderen niet te klein: Zij moeten veel verdragen – eenzaamheid, angsten, groeiens pijn en, onverhoeds, de slagen. Bezie de kinderen niet te klein: Hun eerlijkheid blijft vragen, of gij niet haast uzelf durft zijn. Dàn kunt ge 't met hen wagen. Laat uw comedie op de gang - zij weten 't immers tòch al lang! – - zij weten 't immers tòch al lang! – Ken in uzelf het kwade. Heb eerbied voor wat leeft en groeit, zorg dat ge het niet smet of knoeit. – zorg dat ge het niet smet of knoeit. – Dan schenk' u God genade. Ida Gerhardt


Download ppt "Informatieavond dolfijngroep Ichthusschool Hardinxveld-Giessendam Woensdag 9 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google